Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >   Tolle Tolfsson i Krega (död omkr. 1734) och hans släkt   >  
Tolle Tolfsson i Krega (död omkr. 1734) och hans släkt [äldre inlägg]
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16866) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 23 oktober 2016 kl. 01.13
Tolle Tolfsson dyker upp på Krega i mantalslängden 1703. Han har hustru, och på raden ovanför finns Kjerstin med noteringen "under barnen".

1702 finns ingen bevarad längd, men i jordeboken det året står Tolle för bruket. Det borde betyda att Kjerstin var med i den nu försvunna mantalslängden 1702, men innan jordeboken upprättades senare samma år hade Tolle tagit över. Och i nästa mantalslängd (1703) står alltså att Kjerstin är "under barnen".

Är Kjerstin då Tolles mor eller svärmor?

Svaret finns i domboken vid höstetinget 1704 (hovrätten EVIIaaba: 135, s. 220, andra målet av de som börjar på den sidan; AID: v307672.b1150.s220), där vi finner Tolle Tolfssons svärmor Kjerstin Andersdotter i Krega. (Det finns inga släktupplysningar i övrigt där; Kjerstin ska betala det som Ola Andersson i Slättna "för 5 år sedan och något där över igenom sin tjänst sig av henne förtjänt".)

Hoppar vi så tillbaka till 1697 års mantalslängd (daterad den 8/3 1697), så finns Nils och Anders i Krega. Men i jordeboken samma år är bara Anders kvar, och i stället för Nils finns där enkan Kjerstin; och Kjerstin och Anders har 1/2 mantal vardera. I mantalslängden 1700 är både Kjerstin och Anders kvar, men i jordeboken samma år finns där bara Kjerstin på sitt halva mantal. Den andra halvan av Krega är då "obesuttet", och i 1701 års mantalslängd är Anders "därifrån".

Nils är med på Krega första gången i 1682 års mantalslängd, och har då hustru. Han dör alltså 1697, och sedan står som sagt hans enka Kjerstin Andersdotter för bruket tills en dotter gifter sig med Tolle Tolfsson 1702.

Nils och Kjerstin är m.a.o. morföräldrar till Tolles barn. Nja, fullt så enkelt är det inte... :-)

Jag tänker då inte i första hand på att någon av dem kan ha varit gift tidigare, så att den andre bara är styvförälder till Tolles hustru; sådant är det ju alltid en risk för när man bara har föga upplysande mantalslängder att gå efter. Nej, det finns annat som komplicerar det hela...

Låt oss hoppa fram till 1730-talet. I mantalslängden 1734 finns fortfarande Tolle Tolfsson med hustru som enda hushåll på Krega. 1735-1741 finns inga bevarade längder. Och 1742 finns där i stället Jacob Hansson och Anders Amundsson med hustrur.

Jordeböckerna 1734-1735 finns ännu inte på nätet, men 1736 är det också Jacob Hansson och Anders Amundsson med 1/4 mantal vardera (hela Krega är alltså 1/2 mtl, förmedlat från 1 mtl år 1717).

Och vid sommartinget 1735 (§ 4, s. 204) är Jacob och Anders i Krega med bland de bönder som "försummat vägerödningen på allmänna landsvägen" den 10/4. Senast i april 1735 har de alltså tagit över bruket efter Tolle, som då antingen är död eller "under barnen" - om det nu är hans barn som tagit över...

Jacob Hansson är med i mantalslängden 1773 (daterad den 2/12 1772), men 1774 (22/1 1774) finns där hans enka Börta. Och bouppteckning efter Jacob förrättades den 27/12 1773 (Kville HR 2:283). Han bör alltså ha dött under 1773.

Jacobs hustru är Börta Tollesdotter. Hon är betalande i mantalslängden 1771 (30/11 1770), men över 63 år 1772 (27/1 1772). Hon bör alltså vara född omkring 1708. Hon dör vid pingsttiden 1775, vilket det året var i början på juni. Bouppteckningen förrättades den 31/7 (Kville HR 2:467), och är också omnämnd i förmyndareprotokollet vid höstetinget samma år (§ 2, s. 1275). Av det sistnämnda framgår att mostermannen Ola Mattisson på Valö utsågs till förmyndare för dottern Kjerstin, vilket också är ditskrivet i efterhand nederst på bouppteckningens förstasida (observera att det står Ola, inte "Olof" :-)). Ola är gift med Marin Tollesdotter, som alltså är syster till Börta.

Anders Amundsson är med i mantalslängden 1765 (8-9/11 1764), men 1766 (1/2 1766) finns där enkan Marin. Han bör alltså ha dött omkring 1765. Någon bouppteckning finns inte bevarad.

Anderses hustru är Marin Kjellsdotter. Hon är med i mantalslängden 1783 (13/11 1782), som Anders Anderssons svärmor, men saknas 1784 (20/12 1783). Hon bör alltså ha dött omkring 1783. Inte heller efter henne finns någon bevarad bouppteckning.

Var kom då dessa båda par ifrån?

· Jacob Hansson är son till Anna Olsdotter i Ulekärr ("Ulvekärr") och hennes förste man. Det framgår av Annas bouppteckning 1755 (Kville HR 1:89). Hon var först gift med Hans i Ulekärr, som alltså är Jacobs far. Hans är död i mantalslängden 1720, och bör alltså ha dött omkring 1719. Anna gifte sedan om sig med Ola Hansson. Och efter Annas död gifte Ola om sig med Marta Jacobsdotter, dotter till Jacob Olsson och Karin Hansdotter på Fuglekärr Persgård. Ola och Marta har flyttat till Hougslätt i mantalslängden 1761, och där dog Ola 1764. Av bouppteckningen (Kville HR 1:573&581) framgår att barnens fasterman är Mattis Olsson i Svenneby; hans hustru Barbro Hansdotter är alltså syster till Ola. Det betyder att Ola Mattisson på Valö (son till Mattis och Barbro) är styvkusin (eller vad det kan heta :-)) till Jacob, samtidigt som deras hustrur är systrar. Men någon koppling mellan Jacob och Tolle kan jag inte finna.

· Börta Tollesdotter lär väl vara dotter till Tolle Tolfsson. Varför skulle annars hon och Jacob ha tagit över en del av bruket efter Tolle, om Jacob inte har någon koppling till honom eller Krega? Men vilken av Tolles två hustrur är Börtas mor? "Två hustrur"? Ja, han lär ha varit gift två gånger - men det och Börtas släktingar ska jag återkomma till i ett eget inlägg, för överskådlighetens skull.

· Anders Amundsson vet jag ingenting om, men Amund är ju ett inte alltför vanligt namn, så det ska väl inte vara helt omöjligt att få napp någonstans... :-)

· Marin Kjellsdotter är dotter till Kjell Nilsson på Nyborg i Kville socken. I mantalslängden 1733 finns Kjell Nilsson med hustru och en namnlös dotter på Nyborg. 1734 är dottern borta, i stället har tillkommit Anders Amundsson med hustru, som har gemensamt hushåll med Kjell. Och vid höstetinget 1743 (§ 10, s. 324) stämmer Anders (då i Krega) Marins bror Ola Kjellsson på Nyborg för att få betalt dels "för en kista som dess hustru Marin Kjellsdotter, och svarandens syster, borde tillkomma i hemmangifte", och dels "för det han en hel vår, med 2:ne dess stutar, plöjt för sin svärfader, och svarandens fader, avl:ne Kjell Nilsson på Nyborg". Kan denne Kjell möjligen vara son till Nils och Kjerstin i Krega, och då alltså svåger till Tolle? Ja, det är den enda förklaringen som jag kan se till att hans dotter hamnar i Krega - om nu inte hennes man Anders har någon ännu inte upptäckt anknytning dit...

Börta ska jag alltså återkomma till i ett nytt inlägg. Men det får bli i morgon - eller senare i dag har det visst hunnit att bli... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16867) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 23 oktober 2016 kl. 07.38
Funderar på släktförhållandet mellan Tolle och Nils + Kerstin, men det ger sig väl.

Hittade detta på Kville Personhistoriska:
Brudpar som avlagt Charta Sigillataavgiften 1743. 26 maj. Drängen Jacob Hansson af Ulfwekiärr och pigan Börta Tollesdotter af Krega.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16868) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 23 oktober 2016 kl. 13.54
1743? Ska det inte vara 1734?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16869) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 23 oktober 2016 kl. 14.43
Jo du har nog rätt. Kollat listan nu. Står 1734 på ena sidan och på baksidan står uppgiften om Jacob och Börta Tollesdotter, där står att någon skrivit under år 1744. Nog blivit fel på underskriftsdatumen.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16875) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 23 oktober 2016 kl. 16.12
Då har vi alltså fått bekräftat att Börta Tollesdotter var från Krega när hon gifte sig med Jacob Hansson, och alltså måste vara dotter till Tolle Tolfsson.

Hon är som sagt syster till Marin Tollesdotter, Ola Mattissons hustru på Valö - men är de hel- eller halvsystrar?

Som konstateras i det första inlägget här ovan, så var Tolle Tolfsson i Krega först gift med en dotter till Kjerstin Andersdotter, som var enka efter Nils i Krega - och vi får då naturligtvis utgå från att Nils är hennes far, så länge inget tyder på att Kjerstin var gift mer än en gång.

Helt säkert är dock att Nils och Kjerstin inte är morföräldrar till Marin Tollesdotter.

Marin och Ola tog över halva Valö efter hennes barnlösa morbröder Jon och Ola Olssöner. (Mer om dem finns att läsa i diskussionen om Gjertrud Jonsdotter på Valö, som är deras farmor.)

Och i bouppteckningen efter Jon Olsson den 29/1 1756 (Kville HR 1:121) sägs att han och hans enka Gunna Vågnsdotter testamenterat allt till "deras halvsysterdotter" Marin Tollesdotter "som i 22 år tjänt dem". Hon bör alltså ha kommit till dem ungefär samtidigt som hennes far Tolle på Krega dog. Att Marin är "deras" halvsysterdotter skulle ju lika gärna kunna betyda att hennes mor var halvsyster till Gunna, men i Gunnas bouppteckning den 24/5 1762 (Tanums, Bullarens m.fl. HR 9:302) står i klartext att Marin är Jons halvsysterdotter.

Vid Jons bouppteckning företräddes Marin av sin bror Hans Tollesson i Svenneby. Och enligt mantalslängder och jordeböcker bor han på Svenneby Nordgård. På det bruket finns i mantalslängden 1734 morbrodern Jon Olsson. 1735-1741 saknas mantalslängder, men 1742 är Hans Tollesson där. Det finns jordeböcker i mantalslängdsluckan; 1734-1735 finns dock ännu inte på nätet. Men 1736 är det också Hans som står för det bruket på Nordgården.

1734 är alltså Jon kvar i Svenneby, men har 1736 flyttat till Valö och ersatts av systersonen Hans. Men däremellan, alltså 1735, lär ingen av dem ha stått för bruket. Jag har nämligen en notering om att enkan Sigrid har överlämnat bruket på Nordgården till sonen Hans. ("En notering"? Ja, källan till den uppgiften finns på något av mina anteckningsblock från tiden innan jag skaffade dator, och de ligger nedpackade 'någonstans'... Men det lär väl vara någon sorts skattelängd, antar jag. Det visar sig när jag är klar med den arkeologiska utgrävningen av de lådor som inte öppnats efter den senaste flytten för några år sedan... :-))

Sigrid är alltså mor till Hans och Marin Tollesbarn, och måste m.a.o. vara Jons halvsyster. Som framgår av Gjertrud-diskussionen (se länk ovan), så lär Sigrid vara dotter till Ola Larsson och hans hustru Olug på Svenneby Nordgård, och efter Ola L:s död gifte Olug om sig med Jons far Ola Olsson. Sigrid har m.a.o. återvänt till föräldragården när hennes halvbror Jon (vars far alltså bara var ingift till gården) flyttat till Valö.

Och när det nu är helt säkert att Börta, Marin och Hans är Tolle Tolfssons barn, så är det också klart att han dog omkring 1734 och inte bara hamnade "under barnen" när Jacob och Anders tog över bruket på Krega. Barnens mor Sigrid är ju enka när hon flyttar till Svenneby Nordgård.

Marin och Hans är alltså Sigrids barn, men hur är det med Börta? Är hon dotter till Sigrid eller Nilsdottern (som vi väl får kalla Tolles första hustru i brist på förnamn)?

Marin flyttade alltså till morbrodern Jon på Valö när fadern dog och modern flyttade till Svenneby (hon hade ju varit där i 22 år enligt Jons bouppteckning 1756). Det framgår inte hur gammal hon var då, men hon kan ju inte ha varit något spädbarn. Hennes yngsta egna barn Maria föds omkring 1775; hon är 14 år enligt Marins bouppteckning den 3/6 1789 (Kville HR 3:819). Sammantaget (inte för ung när hon flyttar till Jon, och inte för gammal när Maria föds) lär väl detta betyda att Marin är född något av de sista åren på 1720-talet.

Börta är som sagt född omkring 1708, och alltså cirka 20 år äldre än systern. Det är ju inget ovanligt att det kan skilja 20 år i ålder mellan äldsta och yngsta barnet med samma mor, så visst kan de vara helsystrar. Brodern Hans borde ha varit myndig när han tog över bruket på Nordgården omkring 1735, så senast runt 1714 borde han vara född, och han är ju helt säkert Sigrids son.

Tolle är alltså gift med Nilsdottern i mantalslängden 1703. De år därefter som det saknas mantalslängder är 1706-1707, 1711-1715 och 1717. 1718-1731 är alla längder bevarade.

Är Tolle omgift i luckan 1706-1707, så är Börta Sigrids dotter. Är han i stället omgift 1711-1715, så är Börta dotter till Nilsdottern.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16877) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 23 oktober 2016 kl. 16.46
Är det det här du tänker på Jörgen?

Några anteckningar ur kammarkontorets handlingar om Kville härad(finns på Kville personhistoriska):Svenneby Nordgård Enkan Sigrin medelst ålder och fattigdom år 1736 om våren lämnat bruket till sonen Hans Tollesson och nu oförmögen att betala skatten.Ibidem Storg. Enkan Kierstin vigd med Hans Tollesson år 1735.

Sigrid borde väl vara Börtas mor om man ser på nedanstående mål. Börtas dotter Anna Jacobsdotter skulle ju vara halvsysterdotter i annat fall, eller man var kanske inte så petig när alla hade samma far.Eller två Hans Tollesson som är bröder?

Ting 3 oct 1787, mål no 30.
Tvist om arvet efter HANS TOLLESSON, Kärande Olof Mattisson i Walö å sin hustrus Maria Tollesdotter wägnar, såsom syster till Hans Tollesson. Jöns Gunnarsson i Kvillekierr å sin hustru Anna Jacobsdotters wägnar, såsom afledne Hans Tollessons systerdotter, Halword Jönsson i Saxewall å sin omyndige systerson Jöns Hanssons i Skierkiells wägnar såsom den aflednes broderson. svarande borgaren i Fjellbacka Olof Falck som styfson till den afledne.Långt mål.Parterna personligen tillstädes utom Olof Mattisson som företräddes af nämndemannen Olof Klefwe. Olof Falck hävdade att han communicerat dem testamentet fyra månader efter Hans Tollessons död i December näst förut och således äfwen förr än den i Lag föreskrifna tid tillända gådt, långt förr än natt och dag förflutit. Det hade blivit fel vid avskrift av "hufwudskriften"fastän avskrifven var vidimerad av kronolänsman Engström. Testamentet avsåg endast lösöre. Käranderna behövde inte betala rättegångskostnaderna, annars ingen ändring.
Brev.
Som det nu snaraste lider till årets omgång, sedan wår i lifstiden warande Broder, samt faderbroder och moderbroder Hans Tollesson från Fielbacka, med döden afgåt, och eij såsom nu del arf dess närmaste arfwingar, ingen kundskap från dess stiufson och Skiepparen Olof Falck på Fielbacka, som dess efterlemnade ägendom omhänder hafwer erhållit föröva+ förleden gårdag, då wij erhölt afskrift, och ett Testamente, som han i lifstiden skolat lemnat till berörde dess stiufson; altså anhålla aldra ödmiukast wij nembln/nämligen/ jag Olof Mattisson på Walö å min hustru Marin Tollesdotters wägnar; såsom afl. Hans Tollessons syster. Jag Jöns Gunnarsson i Qwilekier å min hustru Anna Jacobsdotters wägnar, såsom afl. Hans Tollessons systerdotter och jag Halword Jönsson i Saxewall å min omyndige systerson Jöns Hanssons wägnar på Skierkiell, såsom den aflednes broderson om nu stemning .. af Wälborne Herr Lagmannen medfår? på förberörde Olof Falck på Fielbacka, till nu instundande laga hösteting med Qwille och Bullarens härader, som begynner i Rabbalshede den 2dre förstkommande october med påstående at det uprättade Testamentet, må för intet giällande .. aldenstund wij, på så långsam tid, eij ringaste kundskap derom erhållit, .. wij utbekomma de arfslotter som oss tillfalla bör, efter förberörde wår Broder samt fader= och moderbroder Hans Tollesson.
.. förordsakade Rättegångskostnader påstås. Qwilekier d. 11 Sept. 1787
Olof Mattisson på Walö å min hustru Marin Tollesdotters wägnar,
Jöns Gunnarsson i Qwilekier å min hustru Anna Jacobsdotters wägnar,
Halword Jönsson i Saxewall å min omyndige systerson Jöns Hanssons wägnar.
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:79 (1787-1787) Bild 8110 / sid 1579b (AID: v278431.b8110.s1579b, NAD: SE/GLA/11097)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16879) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 24 oktober 2016 kl. 08.09
Jag kan inte riktigt placera dessa mål, i förhållande till förra målet om Hans Tollessons arv.Byålderman 1756, byter gård 1757 och död 1785(om det skulle vara samma Hans.

Ting den 6. Octob. 1756. No 14. Uprop skiedde och parterna förekomo uti instämda saken emillan frälse Inspectoren på Stora Wremsgods i Qwille sockn Hans Engelbrechtsson kärande och byåldermännen Oluf Nilsson i Gunneröd, Hans Tollesson i Swenneby och Johan Nilsson i Kiärraby i Qwille härad och Swenneby sockn, swarande....Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:47 (1756-1756) Bild 560 / sid 101.

Ting den 7 junii 1757. No 5. Instälte sig för tingsrätten Hans Tollesson i Swänneby Norgård och Anders Jonsson i Swänneby Storgård i Swänneby sockn, hwilka upwisade ett emellan dem uti behöriga wittnens närwaro d 20 sidstafwekne träffat skriftelig bytescontract, thärutinnan Hans Tollesson till Anders Jonsson uplåtit och till full ägande afstådt halfwa odels och skatte rusthålld no 81 Swänneby Norgård med sin halfwa mundering af Sotenäs compagnie och Bohus Lähns Dragoneregemente, belägit i Qwille härad och Swänneby sockn emot det han derföre bekommit i wederlag Anders Jonssons ägande halfwa crono rusthåll No 48 Foglekjärr Larsgården.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:48 (1757-1757) Bild 2600 / sid 499 (AID: v278401.b2600.s499, NAD: SE/GLA/11097).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16882) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 25 oktober 2016 kl. 00.10
Ja, den noteringen om Sigrid måste det vara. Märkligt att "ålder" är ett av skälen till att hon lämnar över bruket till Hans. Marin måste ju vara född för mindre än tio år sedan, så Sigrid kan då inte vara äldre än i 50-årsåldern - men det var väl 'äldre' då än i dag... :-)

När det gäller Hans, så har jag länge sökt efter vart han tog vägen. Efter att han lämnat Svenneby, så finns det en Hans Tollesson i Skärkäll, och eftersom t.o.m. drängens och pigans namn är desamma, så har jag räknat med att det var han. Men där var han inte kvar länge, så vad hände sedan? Död? Flyttat vidare? Jag har noterat bouppteckningen från Fjällbacka, men eftersom det inte nämns några släktingar där, så har jag trott att det inte var han. Och det var det inte heller - det var hans bror med samma namn! :-) En bror som jag inte hade en aning om.

Men tvisten om arvet ger besked. En av undertecknarna är Halvord Jönsson från Saxevall [i Bottna socken]. Han är ombud för sin omyndige systerson Jöns Hansson i Skärkäll [i Svenneby socken]. Och Halvords systerson är den avlidnes brorson! Alltså måste Hans Tollesson på Fjällbacka ha en bror som heter - Hans. Och vilken av Hansarna är han i Svenneby? Jo, det måste vara Jönses far.

Men låt oss ta det hela från början. Det här är vad jag vet om Hans Tollesson på Svenneby Nordgård:

Han gifte sig, som framgår av noteringen i ett tidigare inlägg, med enkan Kjerstin från Svenneby Storegård 1735, som närmare bestämt är Anders Simonssons enka Kjerstin Rasmusdotter. Hans och Kjerstin satt väl på Storegården det första året, eftersom han tog över på Nordgården 1736; sistnämnda år står dessutom Hans Andersson (Anders Simonssons son i första giftet, alltså Kjerstins styvson) för bruket av den fjärdingen på Storegården. (Hans A. är f.ö. svåger till Svennung Johannesson i Tufta, gift med hans syster Anna - men det är en annan historia... :-))

Kjerstin är betalande i mantalslängden t.o.m. 1762, men "utgammal" (d.v.s. över 63 år) 1763 (daterad den 22-24/11 1762), så hon lär vara född omkring 1699. I mantalslängden 1766 saknar Hans T. hustru, så Kjerstin har m.a.o. dött omkring 1765 (någon bouppteckning finns inte bevarad). Hans löste ut sina styvsöner (alltså Kjerstins söner med Anders) ur hennes giftorätt i Svenneby Nordgård som de ärvt; köpebrevet är daterat den 12/1 1766 (uppbudsprotokollet vid vintertinget 1766 § 33, s. 894).

1767 har Hans hustru igen, så då har han alltså gift om sig omkring 1766. Vem hon är vet jag inte. De fick inte vara gifta särskilt länge, för 1771 är Hans utan hustru igen i mantalslängden; hon dog alltså omkring 1770. Några barn finns inte i mantalslängden (också underåriga är ju normalt noterade under de här åren). Inte heller finns det någon bevarad bouppteckning.

1772 har Hans åter ny hustru, alltså omgift omkring 1771, denna gång med Kjerstin Jönsdotter. Hennes namn framgår av köpebrevet när de säljer sin halva av Svenneby Nordgård till Anders Christensson i Ytterby den 14/9 1774 (uppbudsprotokollet HT 1774 § 35, s. 1022). 1774 har de en underårig son, alltså född omkring 1773; 'naturligtvis' har man just 1774 slutat att sätta ut de underårigas namn i mantalslängden...

1775 är de borta från Svenneby Nordgård, men då dyker det i stället upp en Hans Tollesson på Skärkäll i samma socken, med hustru och underårig son, och t.o.m. drängen och pigan har samma namn. Där är de kvar t.o.m. 1779, men 1780 finns där i stället Hans Svensson. (Och Svensson är ingen felskrivning; det finns bouppteckningar efter hans hustru och dotter som båda dör på Skärkäll 1780.)

Så vart tog Hans och Kjerstin vägen sedan? Några bouppteckningar finns inte bevarade, och ingenting finns heller i förmyndareprotokollet från höstetinget 1778 eller något av tingen 1779 och 1780.

Men så dök arvstvisten efter Hans Tollesson på Fjällbacka upp!

Den Halvord Jönsson i Saxevall som har undertecknat stämningen är son till Jöns Halvordsson och Elin Eriksdotter på Svenneby Storegård. (Halvord köpte föräldrarnas 1/4 av Storegården och bytte sedan den mot Saxevall.)

I moderns bouppteckning 1762 (Tanums, Bullarens m.fl. HR 9:444) finns tre barn: Sönerna Halvord och Erik och dottern Kjerstin.

Vid stämningen mot Falck företräder som sagt Halvord sin systerson Jöns Hansson, som är den avlidne Hans Tollessons brorson. Systern är alltså Kjerstin Jönsdotter (som dessutom försvann från Svenneby Storegård samtidigt som Hans på Nordgården fick en ny hustru i mantalslängden). Det är alltså ingen tvekan om att det är Fjällbacka-Hanses bror som är Svenneby-Hans.

Jöns finns alltså i Skärkäll, enligt stämningen 1787. Den som bor där då är Erik Jönsson. Och han är Halvords och Kjerstins bror, enligt Halvords bouppteckning 1790 (Kville HR 4:71).

Svenneby-Hans Tollesson måste ju vara död senast 1787, eftersom hans son ärver farbrodern. Och att Jöns bor hos sin morbror, tyder väl på att också hans mor är död.

Fjällbacka-Hans Tollesson dog i december 1786, enligt hans bouppteckning från januari eller februari 1787 (hela datumet går inte att se för att sidan är sönder). Där nämns bara att Hans är enkeman och att Ola Falck är "arvtagare", inget om släktskap eller andra släktingar. (Tanums, Bullarens m.fl. HR 19:365.)

Hustrun Börta Olsdotter dog i april 1785, enligt bouppteckningen från den 6/7 samma år (Kville HR 3:443).

Då är den stora frågan: Hade Tolle Tolfsson en son Hans i varje äktenskap? Det är väl det troligaste, men två helsyskon med samma namn förekommer ju lite då och då. Och arvstvisten säger inget om hurvida de är hel- eller halvsyskon; halvsyskon ärver ju också.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16884) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 26 oktober 2016 kl. 06.48
Det du letat fram Jörgen hade jag nte kunnat komma fram till själv!

Har försökt leta efter mål på Nils i Krega, men inte lyckats hittills.

När det gäller Tolf verkar han komma ifrån Kville:
Ting d 27 januarij 1707. S.dagh föredrogo Ländsmannen Wälaktat Borgin Pedersson klagomåhl, moth Tolle Tolfsson i Kreka i Swenneby socken, att han skall nu söndags nästförledne sommar uti slåttandenn uti Qwille kyrkia uppkastadt: det han förmälte sigh af ett spargament erfahrt: begiärte altderföre , att Tolle att dehre? måtte sigh här ifrån wederbörligen befrija, eller och underkastas laga plikt, efter Kongl: förordningen. Tolle uhrsäcktade sigh, att han den dagen intet hade något smakadh i sin munn, mehr än en miölkadrick hoos sin fader Tolf i Kville.....Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:199 (1706-1706) Bild 50 / sid 3.

Ser ut som om det fanns flera Tolf i Kville mtl 1705 och 1708, både i sörgård och västergård.

Kanske den Tolf som finns här och som inte flyttade:
Ting 1687 den 28 nov. No 22. Capitein Wällb. Hr Fredrick Rotlib andrager huru Anders Torstensson i Widingen har halfwa gården som är odell uppsagt och i ödesmåhl lembnat, ingen af odelsmännen will sig det åtaga och till rustningen swara. Anders Torstenssons mågar Hindrik och Tolf i Qwille att så framt Capiteinen will befrija dem från rusthållet dher dhe boo, willja de flyttia ...Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:29 (1686-1688) Bild 176 (AID: v49304.b176, NAD: SE/VALA/0382503)

Ting den 2 junij 1703.S.d. låth Rätten sig förekomma ett bref aff d 2e Martij 1703, som dhen ifrån sin hustru afrymbde Oluf Andersson i Bodeland å förbesagde dato ifrån Hamburg skall skrifwet till siutsrättaren Tolf Tolfsson i Qwille, dher uti Oluf Andersson berättar, att han hafwer medh Tolfs dotter Karin Tolfsdotter, om sine 15 åhr, haft att beställa, dhen tijdh han här hemma war, och han honom tient för 3ne åhr sedan: begiärandes altderföre, att Tolf wille låta hennne komma till hanum uti Köpenhampn, emädan Tolf skall dhet lofwadt honom förrän han rymbde. Men som Tolf öfwer denna lättfärdige människans stoora ondska sig beklagade.....sökier afskiära honom och hans dotter dheras heeder och timmeliga wällfärdh; altså begiärte han dhet Tingsrätten wille honom och hans dotter, igienom ett alfwarsampt wijtes föresättiande, beskydda....Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:103 (1703-1703) Bild 520 / sid 97 (AID: v307667.b520.s97, NAD: SE/VALA/038.

I generalmönsterrullan 1694-1708 sid. 228 fanns på Qwille Västergård no 26 Hindrik och Tolf Tolfsöner som rusthållare.

Skulle denne Tolf i Västergård kunna vara far till Tolf i Krega??
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16888) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 27 oktober 2016 kl. 23.53
Det finns fem jordeboksgårdar i Kville. En av dem är Prästegården. De andra fyra kallas tillsammans för Store Kville, och en av dem är Mellomgården, som är länsmansboställe; där bodde alltså Börge Persson, som drog Tolle inför rätta.

De övriga tre är de 'vanliga' gårdarna Nordgården, Sörgården och Västergårdan. Och av dem är det bara Sörgården och Västergården som är rusthåll.

Det är alltså på någon av de tre sistnämda gårdarna som Tolles far Tolf bodde.

1697 är det första året som de enskilda jordeboksgårdarnas namn (t.ex. Nordgården) står i jordeboken; dessförinnan står det bara huvudnamnet (i det här fallet alltså Kville) på alla. Motsvarande ändring infördes i mantalslängden år 1700, och i generalmönsterrullorna först 1725. Det är också 1697 som man börjar att uppdatera böndernas namn varje år i jordeboken; innan dess kan sedan länge döda bönders namn stå där.

Jag har nu kollat jordeböckerna 1697, 1699, 1700, 1702, 1703, 1707 och 1709. (Det finns jordeböcker varje år under den här perioden men de andra finns ännu inte på nätet.) Dessutom har jag kollat generalmönsterrullorna 1689, 1694, 1708 och 1712. (Det finns det inga bevarade rullor mellan dessa.)

Jag hade tänkt att kolla mantalslängderna också, men då hade SVAR stängt mitt abonnemang en dag innan det gick ut... Det är nu förnyat, så vi får hoppas att de kopplar in det i morgon. (Allting görs manuellt hos SVAR år 2016, och min tidigare erfarenhet är att konton bara aktiveras på förmiddagar... Fråga mig inte vad de gör resten av dagen. De kanske slickar frimärken? :-) De har i varje fall ännu inte upptäckt att det går att sända fakturor per epost...)

Det var vid vintertinget 1706 som Tolle stod inför rätta för att ha kastat upp i kyrkan "nästförledne sommar", alltså 1705. (Tolle blev f.ö. friad av rätten, eftersom det hela berodde på sjukdom. Han var alltså nykter.)

Att döma av jordeböcker och rullor finns det bara en Tolf i Kville vid den här tiden och det är Tolf Tolfsson på Sörgården, där Hindrik Tolfsson brukar den andra halvan.

Och om inte mantalslängderna säger något annat (där finns ju också andra än bönder med), så måste detta vara Tolles far. Och Tolf och Hindrik lär då vara mågarna till Anders Torstensson i Vidingen, som i sin tur då är Tolles morfar.

Om Hindrik Tolfsson på Kville Sörgård har jag en del noteringar sedan tidigare. Hans dottersons dotter Guri Hindriksdotter var gift med Christen Andersson, som blev nämndeman. Och Christen var son till Anders Amundsson och Marin Kjellsdotter på Krega. Så en viss kontakt mellan de gårdarna fanns det även i senare generationer.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16889) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 10.10
Hej Birgitta o Jörgen,
Följer med intresse er forskning under denna rubrik och har fram till nu förgäves försökt hitta någon egen koppling till Tolle Tolfssons släkt.
Jag har en Olof Tolfsson i N Ejgde, Kville som dör i maj 1773. Hans bouppteckning finns i Tanum, Bullaren, Kville .... härad 1773/201. Denne Olof Tolfssons bakgrund har jag ännu ingen lösning på.
När han dog var han gift med Chierstin Wågesdotter som själv dog 1775/76. Deras dotter Karin gifte sig 1760 med Olof Halvardsson i Lössgård, Kville och blev mina anfäder.
Jag har en anteckning om att Olof Tolfsson redan 1732 var brukare i N Ejgde.
När jag läst era fynd hittills finner jag ingen koppling till min Olof Tolfsson. Men om han var brukare 1732 så bör han ju ha fötts senast i början av 1700-talet. Och fadern hette ju Tolf.
Kan det finnas en koppling?
Hälsningar
/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16890) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 11.39
Kan tilläggas att Olof Tolfsson i N Ejgdes hustru Chierstin Wågesdotter kan ha varit dotter till den Wåge Larsson som förekommer i mantalslängder för N Ejgde, Kville fram till ca 1720. Hans företrädare var en Lars Wågesson. Det tyder på att Olof Tolfsson gifte sig till gården och själv hade ett annat ursprung.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16891) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 16.07
Denne Ola Tolfsson dör på Kville Nordgård den 15/5 1773.

I hans bouppteckning den 2/6 1773 står det bara Kville i ingressen, men först i själva bouppteckningen ("Inventarium") står att gården tillhör kronan och är med avlidne mannens samtycke städjad av sonen Ola. M.a.o. måste faderns själv ha brukat den tidigare.

Och den enda gården i Kville i mantalslängden 1773 som brukas av en Ola Olsson är Nordgården, och hos den Ola bor dessutom föräldrarna Ola och Kjerstin.

Ola Tolfsson finns ännu inte där i mantalslängden 1742, men däremot 1748 (1743-1747 saknas längder). I jordeboken är han där 1744 (1742-1743 finns också jordeböcker, men ännu inte på nätet). Någon gång i början på 1740-talet kom han alltså dit.

Det finns mycket riktigt en Ola Tolfsson på Nordre Ede, som i mantalslängden 1734 har noteringen "härifrån". Han har alltså flyttat, men det står inte vart.

1733 är första året med fullständiga namn i mantalslängden, och då är han också där. 1732 saknas längd, men då är han där i jordeboken (och det är första året med fullständiga namn där).

Dessförinnan står alltså bara förnamnet, och en Ola med hustru finns där hela tiden i mantalslängderna 1720-1731.

1720 finns Vågn på raden ovanför, med noteringen att både mannen och hustrun är döda, och bruket har alltså övertagits av Ola och hans hustru. Och eftersom hustrun till Ola Tolfsson i Kville heter Kjerstin Vågnsdotter, så är det naturligtvis mycket sannolikt att det är de som tidigare bodde på Nordre Ede. Men de har alltså bott någon annanstans under cirka tio år efter flytten från Ede.

I bouppteckningen 1773 står inte var Ola Tolfssons barn bor och vilka döttrarna är gifta med, bara att de är gifta. Men i mantalslängden 1761 står att Ola Olssons piga Karin är gift med Ola i Lössgård, och året innan står att pigan Karin också är hans syster.

När det gäller eventuellt släktskap med Tolle Tolfsson, så är det naturligtvis 'misstänkt' att Ola Tolfsson hamnade i Kville. Och det blir ju inte mindre misstänkt av att sonen Olas dotter Ingeborg gifte sig med Tolle Jacobsson från Krega, son till Jacob Hansson och Börta Tollesdotter. :-) Ingeborg och Tolle J. skulle alltså kunna vara tremänningar.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 28 oktober 2016 kl. 16.38.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16892) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 17.05
Oj Paul, är vi släkt..igen!
Hittat detta, kan det vara till någon hjälp:
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:52 (1761-1761) Bild 5690 / sid 1133.
No 8. Nils Helgesson Gåsön, Per Persson i Wasswiken o Olof Persson på Slottet begär att förmyndare ska ordnas för omynd Börta Trulsdotter Norgård. Styvfadern Nils Olsson Norgård. syskonebarnen Olof Olsson Kalfön, Olof Olsson på St Qwille, utomlands wistande broder Jöns Trulsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16893) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 17.28
Hej Jörgen och Birgitta,
Tack för hjälp och tips! Jag ska leta efter Olof Tolfsson med familj de "försvunna åren" från 1734. Hoppas det leder någonvart.
Och du Birgitta, vi är säkert släkt på hur många sätt som helst.
Men Nordgård som nämns i domboken 1761 är väl Nordgård på Hamburgö? Eller har jag fel? Den Nordgård Jörgen nämner är väl Norra gården i Ede (Ejgde). Inga större avstånd mellan dessa platser.
Ska nu leta i mantalslängderna...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16894) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 17.46
I mantalslängden 1734 för Kville (SVAR bild 11) är ju Olof Tolfsson skriven som "härifrån" under Norr Ede. Men på samma sida under Nötholmen finns en Olof Tolfsson med hustru. De var inte där föregående år.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16895) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 17.56
Det är på Kville Nordgård som Ola Tolfsson finns från 1740-talet och dör 1773, och sonen Ola tar över bruket. I Kville 'kyrkby' alltså, där också Tolf Tolfssons Kville Sörgård ligger.

Börta Trulsdotter och hennes styvfar Nils Olsson finns på Nordgård, som alltså bara heter Nordgård (utan 'förnamn') och ligger på Store Homborön, med Ede (Nordre och Söndre) på andra sidan sundet.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 28 oktober 2016 kl. 18.02.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16896) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 18.22
Kortslutning från min sida! Jag var fortfarande kvar i min villfarelse om att det var Norr Ede som Olof Tolfsson bodde på när han dog. Jag lät mig luras av hans tidigare hemvist där och kopplingen till Wåge i N Ede. Kopplingen till Kville Nordgård är ju helt klart mycket intressant.
Vad gäller Birgittas domboksutdrag från 1761 så kan jag meddela att "styvfadern Nils Olsson" i Nordgård (Stora Hamborön) var min mormors farfars mormors far, gift med Ragnila Wågensdotter. Ragnila Wågensdotter var tidigare gift med Truls Jönsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16897) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 28 oktober 2016 kl. 19.38
När det gäller målet vid höstetinget 1761 om förmyndare för Börta Trulsdotter, så hänvisas det där till "denna tingsrätts vid nästledne sommarting utfärdade utslag".

Och det finns som § 21 (s. 219), där det framgår att Nils Svensson på Odden och Nils Helgjesson på Gåsön hade stämt Nils Olssons hustru Ragnila Vågnsdotter på Nordgård för att deras hustrur Marin och Börta Jönsdöttrar, såsom Ragnilas förre man Truls Jönssons syskon, skulle få sina laga arvelotter uti odelsfjärdingen i Nordgård som varit deras fädernejord, eller att Ragnila kunde visa hennes och Trulses åtkomst och att övriga arvingar "för sina andelar vederbörligen förnöjda blivit". Och det hänvisas till ett skifte efter Truls den 17/4 1733.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16898) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 29 oktober 2016 kl. 01.55
Tolle Tolfssons morfar var alltså Anders Torstensson i Vidingen, som vid höstetinget 1687 sades ha "av armod halva gården, som är hans odel, uppsagt och i ödesmål lämnat". Vidare sades att "rusthållaren Asmund Bryngelsson svarar till munderingen", vilket lär betyda att Asmund var rusthållare på den andra halvan och nu tog över också den av Anders övergivna delen.

Det finns sex jordeboksgårdar i Vidingen, men det står inte i domboken vilken av dem detta gäller. En titt i jordeböcker, rullor och mantalslängder visar dock att det måste vara Mellom-Vidingen Asmundsgård. Och om den gården finns ett mål vid vintertinget 1731 (§ 55, s. 194).

Kronorättaren Torsten Christensson i Store Kville har där stämt Per Engebretsson på Asmundsgården för att få lösen för 7 sättingar som han menar är hans odel. Det är ett långt mål, och jag har inte lusläst allt ännu, men det finns intressanta släktupplysningar redan i början.

Torstens far Christen Torstensson och farbror Anders Torstensson hade enligt ett brev från 1652 inlöst 3 1/2 sätting som enligt ett pantebrev från 1646 varit pantsatt till Per Bryngelsson i Grimslätt, och dessutom hade Christen enligt ett annat brev från 1656 tillpantat sig 3 1/2 sätting från odelsägarna.

Den ende Torsten i Kville i mantalslängden 1731 är på Nordgården, och när man i jordeboken 1732 och mantalslängden 1733 sätter ut hela namnet, så heter han mycket riktigt Christensson.

I mantalslängden 1719 har Torsten en namnlös son. 1720 är sonen borta, men i stället finns en ogift Christen på nästa rad, och han har gemensamt hushåll med Torsten. 1721 har Christen hustru, men fortfarande gemensamt hushåll. Och från 1722 har de skilda hushåll.

1733 och 1734 finns de fortfarande kvar båda två, och Christen heter (föga överraskande) Torstensson. Detta kan rimligen inte vara något annat än far och son.

1735-1741 saknas längder. Och 1742 noteras Torsten som enkling och död; Christen är kvar, men fattig; och under gården finns en husman Lars Torstensson, som också är död.

I jordeboken 1741 har Torsten och Christen 1/4 mantal var; hela gården är alltså 1/2 mtl. 1744 har Torstens fjärding övertagits av - just det - Ola Tolfsson.

Tolle Tolfssons mor (med okänt förnamn) är alltså dotter till Anders Torstensson, och därmed kusin till Torsten Christensson. Och när Torsten är död, så övertas hans bruk av - hans kusins son (som i så fall också lär vara tremänning med brukaren på den andra fjärdingen)? Så blir det ju om Tolle och Ola Tolfssöner är bröder. Och detta gör det ju inte mindre sannolikt att de faktiskt är det.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16899) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 29 oktober 2016 kl. 06.56
Så mycket att tänka på! Då borde denna Marta Larsdotter platsa här.

Anno 1726 d 24 januarij infant sig underteknad uti halfgården crono och rusthåldshemmanet Lycke och Qwille sockn belägit tillijka med nämndemännen beskedlige Lars Larsson i Sohlberg och Lars Asmundsson i Åbrått till att hoos enkomannen Lars Andersson registrera och werdera den ägendom som finnes efter des förledne höst afdöde hustru sahl. Giertrud Larsdotter, hwilken barnlöös aflijdit och efter sig lemnadt 3ne systrar ..efter den älsta Börta Larsdotter i Trettestad, sönerna Lars Swensson i Lycke, Lars Swensson i Trettestad och Nils Swänsson i Söbbskind, efter andra systeren Marta Larsdotter Nils och Anders Halfwårdssöner i Trettestad samt uppå tredie systeren MARTA LARSDOTTERS wägnar hennes man Torsten Christensson på Qwille..Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:1 (1722-1728) Bild 71 / sid 73.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16900) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Lördag den 29 oktober 2016 kl. 09.59
Fantastiskt! Ser ut som en trovärdig indiciekedja. Nu blir man ju än mer nyfiken på vem Tolf var. Dvs fadern till Tolle och Ola Tolfssöner.
Är den Tolf Tolfsson i Södergården som du Jörgen nämner (27 oktober kl 23.53) identisk med den "siutsrättare" Tolf Tolfsson i Västergården du Birgitta nämner (26 oktober kl 06.48)?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16901) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 29 oktober 2016 kl. 10.14
På andra gården i Qwille.. kan det finnas släktskap mellan gårdarna..

Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:8 (1701-1704) Bild 800. Anders Tolfsson i Norra Qwille fick niuta ersättning för sin pupill. Det står inte vilken pupill eller vilka föräldrar den haft.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:29 (1686-1688) Bild 60.
No 22. Ting 1686 den 11 nov. Anders Tollfsson med sin son Olof rusthållare St Qwille o även Swenning har gård där, för många brukare.. Swenning får vika..
No 23. Åborna på andra hemmanet Qwille inkallades..Hindrik, Tolf o Jöns på 1/3part var....Jöns får vika...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16902) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Lördag den 29 oktober 2016 kl. 12.33
Kollade mantalslängderna 1681-1701.
På Qville sörgård står Henrik och Tolf för gården.
År 1698 står Tolfs namn men är tydligen bara hustrun som skattar. Tror det står att mannen är krympling.
1689 är även skattar både Tolf och hustrun.
1685 är även en Jöns utan hustru inskriven som sista namn. Henrik och Tolf står med hustrur..
1681 är bara Henrik och Tolf med hustrur skrivna där.
Hoppar man sedan till mantalslängden 1675 tycks man skriva samtliga Qville-gårdar i klump. Jag är osäker på om den "Tolle" som då är inskriven är identisk med Tolf. Men så är det väl?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17108) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 28 januari 2017 kl. 17.18
Hittade detta i Svarteborgs vigselbok:
Anno 1692 d 16 oktobr: blef copulerat Wogn Larsson och Ingebor Olufsdr ifrån Ås. Hans foreldrar Lars Wogness och Rangla Jönsdr. Hennes foreldr Oluff Söffrensson och Olug Olufsdr i Ås. Disse bo.. i Ede uti Qwille sochn. Svarteborg C:1 (1688-1729) Bild 181 / sid 353.

Chierstin Wågensdotters föräldrar??
Nästa sida
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)