Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Hans Olsson Säl, född omkring 1750
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17906) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 15 juli 2018 kl. 15.45
Varifrån kommer Hans Olsson, ibland kallad Olsson Säl,och vart tog hans barn vägen?? Hans var gift med Ellika Larsdotter, hon härstammande från Anneröd i Tossene. De bodde på Sältången under Svenneby.

Tycker det vimlar av Hans Olson i Svenneby! Först trodde jag att han kunde vara son till Olof Andersson och Dordi Carlsdotter på Brevik, men Hans Olsson Säl borde vara född runt 1750(var
64 år i mantalslängden 1815 o 62 i längden 1810).
Olof Anderssons och Dordis son Hans var 19 år vid faderns död 1772, alltså född omkring 1763.

Kan dessa vara någon ledtråd:
I bouppteckningen efter Lars Olsson i Lerbäck i Tossene socken 1811 bevakade barnens rätt av Hans Olsson på Säletången i Svenneby socken. Denne Lars Olsson var gift med Elin Eriksdotter.Tunges m fl hr FIIa:13 (1810-1814) Bild 362 / sid 715 (AID: v65920.b362.s715,

Ting den 6 april 1788.No 122. Bonden Lars Ohlsson meddelte uppå begäran skaft och skötebref å en fjärdings jord i skatterusthållshemmanet Lerbäck, som han likmätigt afhandlingen den 8 martii 1786 sig tillöst af Nils Svensson och dess hustru Anna Jacobsdotter emot en fjärdings jord i odalshemmanet Svennungsöhn Qwille härad och erhållen millangåfwa af the sidstnämnde.. Tunges m fl hr AIa:53 (1788-1788) Bild 2120 (AID: v550925.b2120.

Hustrun Elin Eriksdotter kanske härstammar från Erik Olsson i Svennungsön och hans hustru Marta Hansdotter? De hade en dotter Elin född ca 1761. I Tossene sockenlängder står att Lars Olsson hustru var född 1757. men kanske..
Eriks bouppteckning Tanums m fl hr FII:17 (1783) Bild 366 / sid 348 (AID: v65835.b366.s348.

Men hur är Hans Olsson Säl och Lars Olsson släkt???

Hans Olssons bouppteckning Kville häradsrätt FII:6 s 889.
Hans drunknade 1822-04-20
I denna bouppteckning så står det att Hans och Ellika hade 2 söner och 2 döttrar.
Olof, som var död vid bouppteckningen 1822 och efterlämnade barnen Christian Olsson 19 år och Helena Olsdotter gift med strandsittaren Andreas Nilsson från Malmö
Lars Hansson myndig
Catharina gift med strandsittaren Hans Jonsson från Skutebacken. Anna gift med avskedade soldaten Elias Lök på Skutebacken.
…..........................
Sonen Lars övertog Sältången, gifte sig med Maria Axelsdotter och fick 3 barn.

Sonen Olof död före 1822. Vem var han gift med?
Barnen Christian Olsson 19 år vid farfaderns död och Helena Olsdotter gift med strandsittaren Andreas Nilsson från Malmö. Hittar inte barnen och inte någon bouppteckning på Olof.

Dottern Catarina gifte sig med Hans Jonsson på Skutebacken och de hade fyra döttrar vid Hans Jonssons död. Ena dotter, tror hon ska heta Johanna, gifte sig med Nils Nilsson i Allestorp(hans far Nils Nilsson From).

Men dottern Anna, vart tog hon och hennes man Elias Lök vägen? De fick ju inte bosätta sig under Säm i Tossene.

Ur boken De indelta soldaterna i Sotenäs Compani av Siefwert Pihl:
Elias Lök f 1784 i Bohuslän, antagen 24 november 1809, casseras för sjukdom och vanfrägd mönstringen 1821, gift med Anna Hansdotter, dotter till Hans Olsson på Sältången under Svenneby.Son Andreas f 1816 far till Joh.Edv.Högström no 58. Son Christian f 1813.
1824 i mantalslängd för Tossene" intogs Lök och hans hustru av Carl Jonsson i Säm, men de fick inte stanna för sockenstämman.

Jag härstammar från Hans Olssons hustru Ellikas syster Anna Greta.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17907) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 15 juli 2018 kl. 21.44
Ola Gudesson och Elin Andersdotter på Vrangstad Nedegård (prästenkesätet) i Bottna socken har en son Hans, som är 20 år enligt Olas bouppteckning 1770 (Tanums m.fl. HR 11:95).

Hans bor i Skärkäll enligt systern Catrinas bouppteckning 1772 (Kville HR 2:87). Och den ende Hans där i mantalslängden 1772 finns hos morbrodern Johannes Andersson, som har en dräng Hans Olsson och "dess hustru Ellika som piga". Och både det och Hanses ålder ser ju ut att passa bra - utan att jag för den skull garanterar att det är rätt Hans... :-)

Denne Hans har dessutom en bror Lars, 10 år yngre än Hans.

Jag har också noterat att enligt bouppteckningen efter Per Larsson i Anneröd 1780 (Tunge m.fl. HR 6:853) bor hans syster Ellika Larsdotter och hennes man Hans Olsson i Brevik. Och i mantalslängden samma år finns en Hans Olsson med hustru på Breviks strand, som ligger bredvid Sältangen under Svenneby.

Jag har inte tid att gräva vidare just nu för att se om Hans i Skärkäll senare hamnar på Brevik och Sältangen och hans bror Lars i Lerbäck. Jag får mer tid om ett par veckor. Men jag kunde inte låta bli att se om jag kanske redan hade något noterat som kunde passa - och det hade jag alltså... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 15 juli 2018 kl. 22.03.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17908) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 16 juli 2018 kl. 06.59
Tack, så länge!! Ibland ser man inte skogen för bara trän!!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17909) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Åke Öster - Måndag den 16 juli 2018 kl. 08.22
Mycket intressant diskussion. Även jag härstammar från Annagreta, som var min mormors mormors mormors mor.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17922) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 28 augusti 2018 kl. 18.22
Då har det gått "ett par" veckor... :-)

I mantalslängden 1771 har Ola Gudessons son Anders tagit över bruket i Vrangstad. Hos honom finns hans syskon, bl.a. brodern Hans. Samtidigt har Lars Pålsson dottern Ellika i Anneröd. På Skärkäll har Johannes Andersson varken dräng eller piga.

1772 är Hans borta från Vrangstad och Ellika är borta från Anneröd. Samtidigt har Johannes på Skärkäll fått drängen Hans Olsson och dennes hustru Ellika som piga.

Hans och Ellika är kvar hos Johannes också 1773 och 1774.

1775 har Hans Tollesson tagit över bruket på Skärkäll. Johannes står under gården, utfattig och utan dräng och piga. Samtidigt har Hans Olsson med hustru dykt upp på Breviks strand; de var inte där året innan.

Att det är Ellika från Anneröd som är gift med Hans på Brevik vet vi genom hennes bror Pers bouppteckning. Och det vore ju en märklig slump om det inte också vore hon som är på Skärkäll. Hur många finns det som heter Ellika? Och hur många av dessa, förmodligen ytterst få, Ellikor är gifta med en Hans Olsson (som visserligen inte är ett lika ovanligt namn... :-))? Och när sedan Ellika försvinner från Anneröd, samtidigt som en Ellika dyker upp på Skärkäll, och dessutom Ellika på Skärkäll försvinner därifrån samtidigt som Hans Olsson med hustru (som ju helt säkert är Ellika från Anneröd) dyker upp på Brevik - nej, slumpkedjor tror jag inte på... :-)

Och om Ellika på Skärkäll är Ellika på Brevik, så måste det ju gälla maken Hans också... :-) Frågan är då om det är Hans från Vrangstad.

Enligt systern Catrinas bouppteckning är som sagt Hans från Vrangstad på Skärkäll 1772. Och av senare mantalslängder ser vi också att åldern stämmer. Johannes på Skärkäll är dessutom morbror till Hans i Vrangstad - och också här dyker den ene upp när den andra försvinner, så visst måste det vara rätt Hans.

Hans i Vrangstad har dessutom en bror Lars som är född omkring 1760 (10 år enligt faderns bouppteckning den 6/9 1770). Lars Olsson i Lerbäck är 51 år enligt mantalslängden 1811 (daterad den 22/1 1811), och Hans på Sältangen är "närmste skyldeman" till hans barn enligt bouppteckningen.

När det gäller Lars Olssons hustru Elin Eriksdotter, så visst är hon dotter till Erik Olsson i Svennungsön. Lars och Elin löser in hennes syskons delar i föräldrarnas fjärding enligt uppbudsprotokollet vid vintertinget 1785 (§ 47, s. 1396; AID v278429.b7270.s1397). Och släktskapet framgår av domboken vid samma ting (§ 95, s. 1259; AID v278429.b6560.s1259). Nåja, "framgår" var väl kanske inte helt rätt ord - där kan man verkligen tala om kråkfötter... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 28 augusti 2018 kl. 18.27.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17924) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 30 augusti 2018 kl. 18.30
Tack, då vet jag vilka som var Hans syskon. Men, vem var hans morföräldrar?? Kan Elin Andersdotter ha någon anknytning till Valön i Svenneby.....Hans syster Catharina var ju gift med Olof Svensson, som tidigare varit gift med Anna Johannesdotter från Valön, men det berättigar väl inte hennes bröder att vara förmyndare?? Är det någon länk jag missat??

Ting den 31 october 1772. No 3. Till förmyndare för omyndige gåssarna Gudde och Lars Olssöner samt pigan Johanna Olsdotter hwilka enligt förrättadt skifte under den 11 julii innewarande år sido arf tillfallit, efter systeren Catharina Olofsdr, som i lifstiden warit gift med Olof Swensson i Wrångstad, men barnlös aflidit, förordna förmyndare..För Gudde deras broder Anders Olsson på Walö, för Lars dess släktinge Hans Johansson thersammastädes, samt för pigan Johanna likaledes Anders Johansson på Walö, Tanums m fl hr (O) AIa:64 (1772) Bild 9790 (AID: v278417.b9790.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17925) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 31 augusti 2018 kl. 01.05
Enligt Ola Gudessons bouppteckning (Tanums m.fl. HR 11:95) är Johannes Andersson i Skärkäll barnens morbror. Han och systern Elin är barn till Anders Börgesson och Anna Hansdotter på samma gård. Att deras dotter Elin är gift med Ola i Vrangstad framgår av mantalslängden 1742.

Och Anna var från Valö, dotter till Hans Johannesson (bouppteckning: Tanums m. fl. HR 3:141) och hans första hustru (som jag inte har namnet på), och därmed syster till Johannes Hansson på Valö.

Hans och Anders Johannessöner på Valö är alltså kusiner till Elin Andersdotter i Vrangstad.

Ola Svensson gifte m.a.o. om sig med en kusin till sin första svärmor. (Han var gift med Catrina först och sedan Anna.)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 31 augusti 2018 kl. 01.27.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)