Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Olof Nilsson (död 1772) och Ingegerd Larsdotter (död 1767) i Gunneröd
Det första inlägget har flyttats hit från diskussionen Anders Nilsson (död omkr. 1791) och Åsa Persdotter (död omkr. 1771) på Solbräcke. Anders är bror till Ola Nilsson, och i den diskusionen finns också information om deras föräldrar och andra släktingar. Äldre generationer i Olas släkt diskuteras alltså lämpligen i den andra diskussionen.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17950) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 18 november 2018 kl. 10.50
Nu undrar jag om Anders Nilssons bror Olofs hustrur.

Olof Nilsson i Gunneröd, hade två hustrur, Ingegierd/Ingrid Larsdotter och Maren Andersdotter.
Var kommer de ifrån?

Först Ingegierd/Ingrid Larsdotter.
I mantalslängden 1720 på Gunneröd står. Hans, mannen död. 1721 Ingiäl. Året efter 1722 står det Olof och hustru. Först 1733 står Olofs efternamn, Olof Nilsson och hustru.
Kan Olof ha gift sig till Gunneröd och övertagit Hans hustru? Oj, vad det låter gammaldags!
Och vem är Hans i så fall, hittade honom i längderna 1709-1720 o verkar ha fått ny hustru från längden 1719.

Olof Nilsson köpte Gunneröd utom börden, visade upp brev utgivet på tinget den 21 febr. 1727. Köpt av vrakfogden Arngrim Trulsson, Hans Andersson samt Christopher Olufsson på Fiälbacka stran. Tanums m fl hr AIa:21 (1730) Bild 840 / sid 163 (AID: v278374.b840.s163,

Det finns ingen bouppteckning efter Ingierd Larsdotter, men i bouppteckningen efter Kerstin Andersdotter(Ingierds o Olofs dotter Johannas efterträderska i äktenskapet med Olof Jacobsson i Skoby), står: Dessa barn får nu också ut arvet efter sin mormoder Ingegierd Larsdotter Gunneröd, där skiftet var i august 1767 o får efter henne också 11 års intresse. AID: v65701.b429.s851.

I Olof Nilssons bouppteckning värderades egendomen av bl a Anders Andersson i Aspång.
Kville häradsr FII:2 sid 71.

När Olof Nilsson dött gjorde hans barn i första giftet en överenskommelse med andra hustrun Maren Andersdotter. Tanums m fl hr AIa:65 (1773) Bild 3760 / sid 715 (AID: v278418.b3760.s715,

Kan Anders Andersson i Aspång, som var med och värderade Olof Nilssons bo var en bror till denna Maren Andersdotter eller måg.....
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17954) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 18 november 2018 kl. 21.00
I mantalslängden 1694 finns bara Sven med hustru i Gunneröd.

1695 har tillkommit Hans. Han har markering för man samt en utfattig, vilket brukar betyda att han har hustru, men att de är för fattiga för att betala mantalspenning för båda.

1705 står att Sven är "rymd", och bara Hans med hustru är kvar i Gunneröd.

Det finns en hel del luckor bland mantalslängderna i början av 1700-talet, så det kan finnas fler barn än de som syns i de kvarvarande längderna. 1716 har Hans i vart fall en dotter Johanna. 1718 har han två döttrar som båda heter Anna (om nu inte en av Annorna är en felskrivning för Johanna).

1718 står också att hustrun är död.

1719 (daterad den 14/2 1719) har han hustru igen.

1720 är Hans död. Det finns bara markering för hustru, men det står inte i klartext att det är hans enka. Men om det hade varit någon annan, så borde det ha stått hennes namn och att enkan var "härifrån". Och i Riksens Ständers kontors räkenskaper 1719 (f. 574r, AID v902761.b3940.s574) står Hanses enka för bruket. Eftersom Hans är död redan i den längden, men levde vid mantalsskrivningen tidigare samma år, så har han alltså dött 1719. Den Ingjerd som står för bruket i mantalslängden 1721 måste m.a.o. vara hans enka, eftersom det inte heller då står att enkan är "härifrån".

I jordeboken 1715 står att "bonden själv" (alltså Hans) har 1 1/3 tunna, vilket är hela Gunneröd. Och eftersom det går 12 sättingar på en tunna, så är detta alltså 16 sättingar, vilket är just så mycket som Ola Nilsson köpte. Han har m.a.o. köpt gården av arvingarna efter Hans och hans första hustru - och eventuellt också den "rymde" Svens arvingar, om det fanns några sådana och de fortfarande hade del i gården. Det är nämligen "bönderna själva" som äger gården enligt jordeboken 1703, och Sven och Hans brukar hälten (1/4 mtl) vardera.

Jag kan tillägga att det i domboken 1730 (när Ola får fastebrev) som sagt står att en av säljarna heter Hans Andersson, men när han får tingsrättens köpebrev vid vintertinget 1727 (§ 39, s. 618, AID v278372.b2610.s619) och första uppbud vid samma ting (§ 58, s. 632), så står det Anders Hansson.

Ingjerd Larsdotter gifte alltså om sig med Ola Nilsson - som var hennes tredje man. Före Hans var hon nämligen gift med en Jörn, men vem han var och var de bodde vet jag inte.

I mantalslängden 1742 står nämligen att Olas son Hans har flyttat till komministern i Bräcke (Bottna s:n), och där finns drängen Hans Jörnsson. Och Hans Jörnsson (då i Kanebu) finns också bland övriga barn när Ola och Ingjerd överlåter gården till sonen Ola Olsson, som ska betala till syskonen (uppbudsprotokollet vid vintertinget 1762 § 39, s. 946, AID v278405.b4760.s947).

Vilka Ingjerd Larsdotters föräldrar är vet jag inte.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17955) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 18 november 2018 kl. 21.07
Inte heller föräldrarna till Olas andra hustru Marin Andersdotter känner jag till.

Men däremot vet jag att hon tidigare var gift med Gjert Christensson på Skärholmen Nedegård i Bottna s:n, och att hon efter Olas död gifte om sig med Carl Andersson Flink på Bottna Kronegård.

I Olas bouppteckning 1772 (Kville HR 2:71) finns innestående fäderne arv till styvdottern Karin Gjertsdotter enligt skifte den 19/4 1768. Den dagen förrättades bouppteckning och skifte efter Gjert Christensson; bouppteckningen är inte bevarad, men omnämns i förmyndareprotokollet vid sommartinget 1768 (§ 2, s. 1561, AID v278413.b8100.s1561), där det också framgår att enkan heter Marin Andersdotter. I mantalslängden har Ola också en styvson Hans, vilket också stämmer med Gjerts barn.

Också barnen i bouppteckningen efter Flinks hustru Marin Andersdotter 1780 (Tanums m.fl. HR 15:239) stämmer med Gjerts barn. De nämns visserligen bara med förnamn i inledningen, men under skulder finns styvsonen Hans Gjertsson. Och dottern Karin (gift med Sven Andersson) på Hällevad i Sanne socken heter Gjertsdotter och är född på Skärholmen enligt flyttattesten 1776 (Krokstad HII:1, AID v205069.b300).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17956) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 19 november 2018 kl. 16.56
Tack, det rättade till en del krokigheter!! Bl a tre Maren Andersdotter förvandlades till en!

Sonen Hans Jörenssons andra hustru Barbro Olsdotter härstammar troligen från Bögebacka i Tossene. Marta Hansdotter från Kanebo gifte sig 1764-01-01 med Petter Larsson i Bögebacka. Tossene (O) SNL:11 (1760-1767) Bild 10 / sid 8 (AID: v187787.b10.s8. Marta måste ha haft en far som hette Hans, Ingegierd Larsdotter kan inte vara hennes mor.Ingegierd avled omkring 1767 och Martas bouppteckning 1796, Tunge m fl hr 1796:1215.
Var Marta Hans i Gunneröds barn med en tidigare hustru..... Marta fick fem barn med Petter Larsson...kan väl knappast ha varit fertil då..ett av barnen föddes 1770
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17957) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 19 november 2018 kl. 18.09
Hans Jörnsson var först gift med Marin Christensdotter från Nasseröd, där också deras första barn föddes.

I mantalslängden 1753 har de flyttat till Kanebu. De bytte gård med Christen Larsson (ej att förväxla med Marins far med samma namn, som tidigare hade bruket i Nasseröd).

Marin dog omkring 1760. Dödsdatum står inte i bouppteckningen (Tanums m.fl. HR 9:1), men hon är död enligt mantalslängden 1761 (daterad den 20-22/11 1760).

Hans själv dog 1774 (Kville HR 2:331).

Det står fel under Bökebacka i Tossene sockenlängd. Det är inte Petter Larssons hustru Marta Hansdotter som är från Kanebu, utan Hans Esbjörnssons hustru Kjerstin Hansdotter. De är gifta enligt mantalslängden 1764 (AID v56.b231.s447). Kjerstin är dotter till Hans Jörnsson och Marin Christensdotter.

Hans och hans andra hustru Barbro Olsdotter nämns också i diskussionen Bottna: Carl Jönsson och Anna Andersdotter i Täcklebu.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17958) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 19 november 2018 kl. 18.16
Tack, hade en tanke åt det hållet!!
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)