Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Tolf Gunnarsson, Kamstorp (död omkr. 1692) - och hans släkt
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18032) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 15 mars 2019 kl. 11.47
Av diskussionen Ola Larsson (död 1773) och Anna Persdotter i Träsvall framgår att deras son Jon är syskonebarn (alltså kusin) till Barbro Tolfsdotter på Vernikshede, och att Barbros far är Tolf Andersson. Tolf bor vid Barbros död 1772 på Backen under Store Jore, men Barbro är född på Kampstorp 1737.

Att reda ut Tolfs släkt görs lämpligen i en egen diskussion.

I de äldsta svenska längderna finns det tre bönder på Kampstorp Oppegård: Tolf, Simon och Truls, men det är bara de två förstnämnda som står för rusthållet. Alla tre heter Gunnarsson, så man kan väl förmoda att de är bröder.

Tolf är med i mantalslängden 1692, men 1693 står att hans enka Elin är under barnen. Och på nästa rad kommer den ogifte Lars, och där under Arngrim som är gift; båda är nya för året.

1694 står Elin åter som under barnen, men nu är Lars borta. Också Arngrim eller hans hustru lär alltså vara barn till Tolf och Elin.

1695 är det ännu en gång noterat att Elin är under barnen, och nu är också den ogifte Lars tillbaka. 1696 och 1697 är det ingen ändring; Elin står alltså också här som under barnen.

Och 1698? Rätt gissat! :-) Hela sex år i följd står det alltså att Elin är under barnen. Normalt brukar det bara stå en gång, och sedan noteras 'gamlingarna' inte mer i längden. Kanske är hon med 1699 också; den längden är inte filmad. 1700 är hon i vart fall borta.

1701 är också Arngrim borta, och Lars har tagit över bruket. Enligt generalmönsterrullorna heter Lars - föga förvånande - Tolfsson.

I jordeboken har Lars tagit över Arngrims 1/3 mtl redan år 1700. Och när ägarandelarna sätts ut i jordeboken 1703, så står att Lars har 3 sättingar och 2 skrull (= 3 1/2 sätting) och hans bröder 8 sättingar och 2 skrull. Sammanlagt alltså en tunna (= 12 sättingar), vilket är 1/3 av Oppegården.

1703 är Lars gift (kanske redan 1702; den mantalslängden saknas).

1716 dyker det upp en ny Anders på Oppegården (det finns en annan också, och har funnits ytterligare en några år tidigare). Han har inget bruk då, men i Riksens Ständers Kontors (RSK) räkenskaper 1719 (f. 566r) står att "inhysesman Anders tagit bruk här i gården". Och i 1720 års mantalslängd står han inte längre noterad som husfolk.

I 1721 års mantalslängd står hans fullständiga namn: Anders Tolfsson, och han har nu gemensamt hushåll med Lars. Det kan knappast betyda något annat än att de är bröder.

1724 och 1725 har Anders en namnlös son. Och i RSK sistnämnda år står "Anders son Tolf" för bruket, medan Anders själv inte är med. I mantalslängden 1726 är Anders under barnen, och på nästa rad kommer den ogifte Tolf.

I mantalslängden 1727 är Tolf också ogift, men i RSK samma år noteras han som "nu gift". Och i samma räkenskaper står under Grimsvik (f. 470v; AID v902765a.b3290.s471) att Martas dotter Kjerstin är gift med Tolf i Kampstorp Oppegård.

Också Lars har en namnlös son i mantalslängderna 1727-1734 (1732 saknas längd). I RSK heter sonen Anders.

I jordeboken har Lars Tolfsson och Tolf Andersson 1/3 mtl vardera t.o.m. 1736. 1738 har Tolfs bruk övertagits av Anders Larsson (kanske redan 1737, men det årets bok finns inte på nätet).

Vid sommartinget 1740 (§§ 22-23, s. 263; AID v278384.b1340.s263) får både Tolf Andersson och Anders Larsson första uppbud på 1 tunna eller 1/3 i Kampstorp Oppegård. Det sägs där att de dels köpt en halv tunna vardera av Ola Gunnarsson från Bratteby på Sotenäs och hans syster Guri Gunnarsdotter (enligt köpebrev av den 2/5 1740), och dels ärvt lika mycket.

Det står att köpet är "i börden", d.v.s. säljare och köpare är släkt. Av jordeböcker och mantalslängder att döma är den tunna som Gunnarsbarnen säljer Truls Gunnarssons tredjedel av gården, vilket visar att de tre ovan nämnda Gunnarssönerna (Tolf, Simon och Truls) är bröder, eller åtminstone släkt.

Att Tolf Andersson och Anders Larsson ärvt en halv tunna vardera betyder i så fall att de ärvt hela sin respektive fars andel av gården, om dessa i sin tur hade hälften var av sin far Tolf Gunnarssons tredjedel. Men det står ju i jordeboken att Lars har "bröder", alltså mer än en. Han och brodern Anders Tolfsson kan visserligen ha löst ut övriga syskon därefter, men åtminstone Lars har fler barn än sonen Anders; ännu i jordeboken 1750 står att Anders Larssons "trenne bröder" har del i gården. Så med "ärvt" i uppbudsprotokollet får väl förstås att de ärvt och löst ut övriga arvingar - och sedan hänger väl noteringen om bröderna med i jordeboken för att man missat att ändra det, vilket ju inte är första gången...

Hur som helst visar detta att det är Tolf Anderssons och Anders Larssons odelsjord, och att deras ärvda jord, sammanlagt en tunna, är Tolf Gunnarssons tredjedel av Oppegården.

Men redan ett år senare, vid ST 1741 (§ 8, s. 274v; AID v278385.b1400.s275) får Anders Larsson första uppbud på 1 tunna eller 1/3 av Oppegården som han köpt av Tolf Andersson, enligt köpebrev den 1/5 1741. Också det köpet är "i börden"; Tolf och Anders är ju kusiner.

Och i mantalslängden 1742 står att Tolf har flyttat till Grimsvik, och att gården emottagits av Anders Larsson. Det var ju på Grimsvik som Tolfs hustru Kjerstin bodde när de gifte sig.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18041) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Fredag den 15 mars 2019 kl. 16.32
Fyra inlägg (den 15/3 kl. 14.29, 15.35, 16.03 och 16.26) har flyttats till diskussionen om Ola Larsson och Anna Persdotter på Träsvall. Vid närmare eftertanke hör de mer hemma där, eftersom de rör Annas släkt, medan hennes syster Kjerstin bara är ingift här i Tolfs släkt.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)