Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Bottna   >  
Börta Jonasdotter i Rödde (död 1808)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18055) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Måndag den 18 mars 2019 kl. 22.31
Börta Jonasdotter var gift med Nils Andersson i Rödde, troligen ca 1783 och dog 1808. Bouppteckning i Kville häradsrätt FII:5 (1800-1816) sid 445. Letar efter Börtas föräldrar och har hittat en kandidat Jonas Helgesson i Kärr, Tossene socken. Jonas dotter Börta finns hemma i Kärr i mantalslängd fram till 1783, och Börta dyker upp i mantalslängd på Rödde 1784. I sonen till Jonas Helgesson, Anders Jonassons bouppteckning 1790 i Kärr, Tunge, Stångenäs... häradsrätt FIIa:8(1789-1793) finns på sidan 1516 Nils Andersson i Rödde bland infordringar. Kan dock inte läsa mig till vad det står. Någon som vet mer om det var Börta i Kärra, Tossene som var den som gifte sig med Nils Andersson i Rödde.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18056) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 mars 2019 kl. 23.20
I Anders Jonassons bouppteckning står:

"Nils Andersson i Rödde en-
ligt förskrivning af den 2:de
Januarii 1790 Capit[al]     36.32"


I Börtas egen bouppteckning finns "innestående barnarv till pigan Anna Andersdotter från Kjär och Askums socken".

Jag kan inte se någon annan orsak till det än att Nils blev utsedd till förmyndare för Anna. Det ska i så fall framgå av förmyndareprotokollet - där det förhoppningsvis står att Nils är Annas fasterman.

Men dessvärre finns inte domboken 1790 ännu på nätet...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18057) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Måndag den 18 mars 2019 kl. 23.37
Kan det innestånde barnarvet till pigan Anna Andersdotter vara från Anders Olsson, Nils far och att Anna var syster till Nils? Tror jag har sett uppgift på att Nils dels ärvde gården dels löste in den av sina syskon.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18058) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 mars 2019 kl. 23.57
Det finns ingen Anna bland Anders Olssons barn i hans bouppteckning den 9/7 1781 (Tanums m.fl. HR 16:123; AID v65834.b128.s123).

Dessutom står det ju att Anna är från Kärr. Visserligen är socknen felskriven - men det är åtminstone rätt härad... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18059) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Tisdag den 19 mars 2019 kl. 00.11
Satt just och letade själv i Anders bouppteckning och hittade ingen Anna, dock en Olianna men hon var gift. Så kanske det var Anna Andersdotter som var Anders Jonassons dotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18062) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Onsdag den 20 mars 2019 kl. 15.28
Domboken för Tunge, Stångenäs... häradsrätt år 1790 är beställd för fotografering hos ArkivDigital, snart kanske vi får svaret.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18071) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Fredag den 12 april 2019 kl. 20.37
Domboken år 1790 är nu fotograferad och visst blev Nils Andersson i Rödde förmyndare till omyndiga dottern Anna Andersdotter se bild 3800 v550927.b3800 , tyvärr kan jag inte se förhållandet mellan Anna och Nils, men man kan väl anta med stor sannolikhet att Nils fru Börta Jonasdotter var faster till Anna.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18072) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 13 april 2019 kl. 18.29
Det står inget i förmyndareprotokollet om att Nils och Anna är släkt.

Men det brukade ju vara en släkting på den avlidna förälderns sida som blev förmyndare. Om det skulle vara rena slumpar både att hustrun till Nils har samma namn som Annas faster och att Börta från Kärr försvinner därifrån samtidigt som Nils får hustru på Rödde, så måste de ju vara släkt på annat sätt.

Inget av syskonen till Nils är gift med något av syskonen till Anders.

Kan Nils och Anders vara kusiner? Nils far Anders Olsson var från Rödde och modern Ragnila Olsdotter från Övre Sandbäck (åtminstone bodde hennes föräldrar där när hon och Anders gifte sig, enl. mantalslängden 1742). Anders Jonassons föräldrar heter (enl. Sotenäs sockenlängder) Jonas Helgjesson och Kjerstin Rasmusdotter, och kom från Röd resp. Ödstoft i Tossene s:n. Om Anders J. och Nils är kusiner, så måste i så fall några av deras föräldrar vara halvsyskon på mödernesidan.

Anders Olssons mor heter Kjerstin Andersdotter. Jonas Helgjessons och Kjerstin Rasmusdotters mödrar heter (fortfarande enligt sockenlängderna) Karin Olsdotter resp. Karin Persdotter. Vem Ragnila Olsdotters mor är vet jag inte. Det enda möjliga alternativet är alltså att Ragnila är dotter till någon av Karinarna. Men det förutsätter ju att en av Karinarna varit gift med en Ola tidigare, och det finns det i vart fall ingen notering om i sockenlängderna.

Men nu blev ju farbrodern Ola Jonasson förmyndare för Annas syster Kjerstin, och dessutom var det Anders Jonassons andre bror Per som tillsammans med Ola bevakade barnens rätt vid bouppteckningen. Då verkar det lite långsökt att man skulle utsett faderns halvkusin till förmyndare för Anna i stället för att ge uppdraget till farbrodern Per eller låta farbrodern Ola bli förmyndare för båda brorsdöttrarna.

Nej, jag är helt övertygad om att Börta Jonasdotter i Rödde kommer från Kärr.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18079) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Fredag den 19 april 2019 kl. 14.46
Detta har kanske inte alls med saken att göra, men Jonas Heljesson bör också ha varit gift med en dotter till Lars Persson Gris.

Ting den 27 martii 1767. No 53. Då Trn nu till föllje af gårdags protocollet, upropade det upskutna och af hofslagaren mäster Anders Söderberg å egna och sina medarfwingarns wägnar instämda mål, emot swågern Olof Olsson i Hästhagen rörande sökt ändring utur det emellan den sednare och dess afl. hustru Anna Larsdotter giorda reciproque testamente, förekommo samtel parterna och gåfwo tilkiänna det de träffat förlikning, på sätt som fölljer så lydande:
Uti den förre till detta ting upskutna sak emillan hofslagaren Anders Söderberg; Jonas Heljesson å Kärr, nämndeman Pehr Larsson i Ytterby, Ellert Larsson och Lars Larsson på Hälgeröd å ena samt Olof Olofsson i Hästhagen å andra sidan, rörande det emellan den sednare och dess hustru Anna Larsdotter giorda testaments ... är fölljaande förening slutat neml.
Jag Olof Olsson i Hästhagen utfäster härigenom, at till förenämnde min hustrus bröder och swågrar utbetahla nästkommande mårtensmässo tid twå undrade dlr smt, hwarmed wi förutnämnda bröder och swågrar oss så mycket hällre nögda förklara, som all twist härigenom, rörande såwäl wår afl syster och swägerskas arf, som hon uti boet infördt af hwad namn den wara må, som des giftorätt i boet, härunder är begripen, sså at wij icke det minsta mer med förberörda 200 dlr smt hafwa ar fordra, och hwarföre det uprättade testamentet härigenom af oss till alla delar gillas. Anhållandes wi i öfrigt å ömse sidor ödmiukast wälborne herr h. höfdingen täcktes denna förening gilla och fastställa. Qwiström dn 21 martii 1767.
Anders Söderberg, Jonas Heljesson i Kiärr, Olof Olsson i Hästhagen genom fullmägtig Jöran Olsson i Kindlycke, Pehr Larsson i Ytterby, Ellert Larsson och Lars Larsson på Hälgeröd.Tunge m fl hr AIa:33 (1767-1768) Bild 101 (AID: v550905.b101.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18080) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 19 april 2019 kl. 22.03
Den arvstvisten börjar vid HT 1766 (§ 27; https://app.arkivdigital.se/aid/v550904.b1197). Därefter fortsätter det alltså vid VT 1767 (§ 50 [= "gårdags protocollet" i citatet från § 53]; https://app.arkivdigital.se/aid/v550905.b97).

Förutom de som träffat överenskommelsen och uppräknas i föregående inlägg, så nämns också Carl Berggren i § 50. Därmed återstår bara en Larsdotter som Jonas Helgjesson kan vara gift med, nämligen Marta.

Hon var gift med Per Tollesson på Rörby Nordgård i Tossene socken. Bouppteckning efter honom förrättades den 27/5 1763 (Tunge m.fl. HR 3:1397; https://app.arkivdigital.se/aid/v65910.b702.s1397)

Enkan Marta står för bruket på Rörby i mantalslängden 1766, och har då barnen Anders, Lars och Marin, vilket också stämmer med barnen i Pers bouppteckning.

1767 är hon borta. Bruket har då övertagits av Anders Persson, som har brodern Lars och systern Marin. Någon mor Marta bor inte hos honom.

Enligt sockenlängden har Jonas Helgjesson på Kärr bara en hustru, Kjerstin Rasmusdotter från Ödstoft, som har markering som med i mantalslängden alla år t.o.m. 1780, då hon sägs ha dött - men det stämmer inte.

I originalet av mantalslängden saknar Jonas hustru 1766, men 1767 har han hustru igen - alltså samtidigt som Marta är borta från Rörby.

1768-1769 saknas bevarade mantalslängder.

1770 har Anders Persson i Rörby fortfarande brodern Lars, men systern Marin är borta - och samtidgt har Jonas fått en dotter Marin på Kärr.

1771 är Marin fortfarande borta från Rörby, och på Kärr står Marin nu som styvdotter till Jonas.

Saken är klar: Kjerstin Rasmusdotter har dött omkring 1765, och Jonas Helgjesson har så gift om sig med Marta Larsdotter omkring 1766.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 19 april 2019 kl. 22.11.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20337) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Torsdag den 03 november 2022 kl. 15.38
Är det denna Jonas Helgesson som sökes?:

Olof Larsson (†1738.03.26) bonde på Kärr Nedre + Sissela Andersdotter (d 1736 eller 1742)
Lars Olofsson (*1702.03.04 †1765.03.25) bonde på Kärr + Elsa Jörgensdotter *~1703 †1761.01.06)

Karin Larsdotter + Anders Svensson, åbo på Kärr

Karin Olofsdotter (†~1770) + Helge Wognesson (f 1692, d~1783), bonde på Röd

Jonas Helgesson


Sissela Andersdotter ärvde Kärr Nedre av fadern Anders Andersson som fick Kärr av Magaretha Hvitfeldt (Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:14 (1680) bild 121 ). I domböckerna redovisas varje år att Anders Andersson med hustru och dotter är i liv för att styrka deras ränta av Magaretha Hvitfeldt.

Enligt C.C.Ström lämnade Lars Olsson (Olof Larssons son) till sin systerson Jonas Helgesson rättighete och städja av halva hemmanet oaktat han var född på Röd.

Vet inte varifrån Olof Larsson kom. I en dom nämns svägerskan Sophia Hansdotter i Lysekil. Eftersom Sissela Andersdotter inte hade syskon kan det bara gälla Olof Larssons syskon.
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:12 (1718) Bild 199: ”Hustru Sophia Hansdoter i Lysekyhl kiärar till sin Swåger Oluf Larßon i Kiär, och andragar att hennes Man Torbiörn Hanson haf:r anno 1709 bekommett ” det gäller lånade pengar och en silver sked

Det finns olika källor för Sisselas dödsdatum: antingen dog hon 1736.08.14 från Hvitfeldska Stipendieinr. eller hon dog ca. 1742 ty i Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIo:1144 fanns enkan Sisella på Kärr 1739,1740 (GIo:1145), 1741 (Gio:1146).
Vad stämmer?

Kan Anna Andersdotter var Anders Svensson och Karin Larsdotters dotter? Om Börta är Jonas Helgessons dotter då blir Anna Andersdotter Börtas faders kusins dotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20338) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 03 november 2022 kl. 19.37
Ja, det måste vara den Jonas Helgesson.

I mantalslängden 1742 (daterad den 14/10 1741 - f. 40v; app.arkivdigital.se/aid/v224217a.b540.s41) finns enkan Sissela Andersdotter på Kärr, med noteringen "död, drängen åbo i stället". Och på raden under finns Jonas Helgesson med hustru, och på nästa rad Lars Olsson med hustru (och de har gemensamt matlag, rök). Sissela bör då ha dött 1741.

Anna Andersdotter (som Nils Andersson var förmyndare för) är dotter till Anders Jonasson, enligt förmyndareprotokollet vid ST 1790 (§ 30; app.arkivdigital.se/aid/v550927.b3800).

Var har C C Ström skrivit om gården Nedre Kärr? Han var kyrkoherde i Tossene 1814-1842, så han var inte samtida med de inblandade.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20340) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Torsdag den 03 november 2022 kl. 20.44
Ströms genealogi - handskriftlig släktutredning från 1821.
Jag fick en kopia av Bo Andersson i Bovallstrand. Det är bara en bit och gäller Kärr.
Jag vet inte i vilket arkiv Bo Andersson (lever tyvärr inte) har hittat den, inte heller vilka gårdar ingår i resten av Ströms utredning.

Ströms genealogi
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20341) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 04 november 2022 kl. 00.21
Jag förmodar att det finns en kopia i arkivet i Buvallstrand.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)