Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Johannes Jonsson, Lushed (död omkr. 1733)
Rubriken var ursprungligen "Jon Hansson i Skistad", men ändrades när det visade sig att han inte var far till Anna i Tegneby.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18082) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Fredag den 19 april 2019 kl. 23.28
Det var några år sedan jag höll på med denna familj och några pusselbitar har man fått fram och fler finns säkert att få. Familjen levde under 1700-talets mitt i Tegneby i Tanum socken.

Far Johannes Thoresson, född 9/3 1724 i Tegneby i Tanum socken

Mor: Anna Jonsdotter, född 1728 troligen i Skistad i Kville socken såsom trolig dotter till Jon Hansson i Skistad.

Barn:

Johannes, född 1700-tal
Thore, född 1753
Olof, född 1759
Tvillingbroder född 1759

Om jag inte minns fel skall det att bland dopvittnena till barnen finnas kopplingar till Skistad i Kville socken. Finns det någon som vet något mer om Jon Hansson i Skistad och hans familj och kopplingar till ovanstående familj. Ursprung?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18083) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 20 april 2019 kl. 10.13
Jon Hansson i Skistad kan säkert vara intressant att kika närmare på, men det får bli en annan gång. Han är nämligen inte far till Anna. :-)

Johannes Toressons hustru Anna Johansdotter på Tegneby Nordgård är dotter till Johan(nes) Jonsson och hans andra hustru Kjerstin Larsdotter i Lushed.

Annas bror är Anders Johansson på Skistad Västergård, som först var gift med Laurina Toresdotter från Tegneby. Anna och Anders har också systrarna Kjerstin och Johanna samt halvbrodern Jon Johansson i Lushed.

Detta var kortversionen. Den längre versionen, inklusive källor, får jag återkomma till senare. Det tar en stund att skriva, och den stunden har jag inte just nu. :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 20 april 2019 kl. 10.17.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18087) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 21 april 2019 kl. 18.19
I mantalslängden 1720 finns Johan med hustru på Lushed, med noteringen att förra hustrun är död. Hon har alltså dött omkring 1719, och så har Johan gift om sig samma år.

Generalmönsterrullan (Tanums kompani n:r 111) har hans fullständiga namn: Johannes Jonsson.

I 1734 års mantalslängd är Johan Jonsson död, och enkan Kjerstin Larsdotter står för bruket. Johannes har alltså dött omkring 1733.

Sedan saknas mantalslängder 1735-1741, men i Riksens Ständers Kontors räkenskaper (RSK) finns Kjerstin bland enkorna t.o.m. 1738.

1739 är hon alltså borta där, men det året finns i stället en annan notering (f. 317) under Allestorp Nedegård: "Gunnars son Jon brukar 1/4 mtl i Lushed."

Det finns också jordeböcker för varje år under den här tiden, men det är luckor bland de som är publicerade på nätet. Där hittar vi följande för Lushed:

1738 står enkan Kjerstin för 1/2 mantal, d.v.s. hela Johannes Jonssons bruk. 1740 har Jon Johansson 1/4, medan den andra fjärdingen är utbruk av Gunnar i Allestorp. 1741 har Jon övertagit också Gunnars bruk.

Att Kjerstin har gift om sig med Gunnar bekräftas av fortsättningen här nedan.

Efter att Jon har tagit över bruket på Lushed, så står det de första åren i jordeboken att en del också ägs av hans släkt eller medarvingar, men från 1744 står det att hans halvsyskon är delägare. Det utesluter ju dock inte att han också kan ha helsykon som han löst ut ur gården. Hur som helst måste Jon vara son till Johannes första hustru (vars namn jag inte vet); han tar över bruket bara cirka 20 år efter att fadern gifte om sig (han skulle ju då inte ens varit myndig om han var Kjerstins son), och det dröjer cirka 10 år innan något av (de kända) syskonen får eget bruk.

I ett mål vid sommartinget 1741 (§ 28, s. 345) framgår att Gunnar Larsson då bor i Åbrott, men tidigare under 16 år bott på Allestorp Nedegård. (Målet är en tvist om huseröta på Allestorp, så det behöver vi inte fördjupa oss i här.)

Tillbaka till mantalslängden. 1742 finns Jon Johansson med hustru på Lushed, och där står också att Gunnar Larsson har flyttat till Åbrott. Och på Åbrott Sörgård finns han med hustru och en namnlös dotter. Men redan i jordeboken 1744 står enkan Kjerstin för bruket där; hon är också med som enka i RSK det året, men inte 1743. Gunnar har alltså dött omkring 1743.

I mantalslängden 1748 har enkan Kjerstin Larsdotter på Åbrott Sörgård barnen Anders, Kjerstin och Anna. I jordeboken 1750 är hon borta från Åbrott.

I sistnämnda bok står Anders Johansson för 1/4 mtl på Skistad Västergård (vilket är hälften av gården); han är inte där 1748. 1749 saknas mantalslängd och jordeboken finns inte på nätet, men förmodligen är han där redan då; Kjerstin saknas nämligen bland enkorna i RSK det året (hon är inte död, vilket framgår nedan).

I Tanums kyrkobok (C:2, f. 19r) finns den 11/9 1751 vigseln mellan Anders Johansson från Skistad och Laurina Toresdotter från Tegneby. Och i mantalslängden 1752 står på Skistad att Anders blivit åbo på Tegneby Nordgård.

Bruket på Skistad har övertagits av Nils Olsson som är gift med Anders piga Kjerstin. Eftersom Anders har en syster Kjerstin, så är det väl troligt att det är hon som står som piga, särskilt som hon och Nils övertar bruket.

Den 9/3 1752 föddes Anders och Laurinas son Johannes, men samma dag dog Laurina i barnsäng, endast 21 år gammal (C:2, f. 38v; överst och nederst på samma sida).

Och den 3/8 dör också Johannes, som står som son till Johan Andersson [!] från Skistad i Kville socken och sägs "efter modrens frånfälle blifwit upammet av theß moderfar i Tegneby" (f. 51r) - men det där sista betvivlar jag starkt... :-)

Anders har alltså flyttat tillbaka till Skistad efter Laurinas död, men lämnat kvar sonen i Tegneby. Och i 1753 års mantalslängd står han åter för bruket på Skistad Västergård. Då har också den troliga systern Kjerstin dött, och Nils har flyttat till Röd.

I längden 1754 är Anders gift igen, med Annika Andersdotter, syster till Per Andersson från Könnestorp Ödegård, men boende hos mor och styvfar på Skistad Nordgård vid vigseln.

Men Anders syster Anna har redan i 1753 års längd, där hon står som f. pigan hos Maurits Eriksson på Lersten Oppegård (hon var alltså piga där i 1752 års längd), flyttat till Tanums socken, gift med Johannes Toresson på Tegneby Nordgård. Hur de träffades är ju inte så svårt att räkna ut... :-)

Johannes dog den 11/8 1760 (C:2, f. 304v). Förutom de barn som nämns i bouppteckningen (Tanums m.fl. HR 8b:535; app.arkivdigital.se/aid/v70302.b253.s535) hade de också dottern Laurina, född den 3/5 1755 (f. 151r), men hon måste alltså ha dött före fadern.

Anna gifte den 20/9 1761 om sig med Lars Håvålsson från Berg (C:2, f. 341r). Han dog den 18/3 1782 (C:3, s. 963). Anna själv dog den 4/2 1794 (s. 1029).

Anders dog den 2/3 1770. Vid bouppteckningen (Tanums m.fl. HR 11:59; app.arkivdigital.se/aid/v65829.b65.s59) bevakades barnens rätt av deras fasterman Lars Håvålsson i Tegneby och Johannes Jonsson i Lushed [som är kusin till barnen, även om det inte står här]. Och därigenom bevisas alltså att Anders och Anna är syskon.

Systern Johanna står som piga hos Anders i mantalslängderna 1759-1766. Var hon sedan blev av vet jag inte. Inte heller vet jag om hon är dotter till Johannes eller Gunnar. Eftersom hon dyker upp i mantalslängden så sent, så borde hon rimligen vara en Gunnarsdotter, men Johanna Johansdotter från Skistad står som dopvittne till ett av Annas och Lars barn - men hon kan ju heta Gunnarsdotter ändå... :-) Anna kan ju ha presenterat henne för prästen som sin syster och bara sagt förnamnet, och så fick hon heta Johansdotter i dopnotisen, eftersom Anna heter det.

Modern Kjerstin dyker upp i mantalslängden igen 1766, när man börjar att sätta ut både över- och underåriga. Hon bor då hos sonen Anders. Men redan 1767 är hon borta igen, och har alltså dött omkring 1766.

Halvbrodern Jon, som tog över bruket på Lushed, var gift med Börta Jonsdotter. Var hon kom ifrån vet jag inte, inte heller när hon dog.

Jon dog troligen 1762. Bouppteckning förättades i vart fall den 20/9 det året (Tanums m.fl. HR 9:455; app.arkivdigital.se/aid/v65827.b459.s455). Barnens rätt bevakades av deras farbror Anders Johansson i Skistad, som därmed kan knytas till Lushed.

Anders hustru Annika dog den 18/1 1804. Hon var då omgift med Nils Hansson, som dog den 10/4 samma år. Gemensam bouppteckning: Tanums m.fl. HR 29:571 (app.arkivdigital.se/aid/v65847.b291.s571).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18089) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Fredag den 26 april 2019 kl. 15.28
Tackar så mycket för detta. Skall studera detta så återkommer jag med eventuella funderingar.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18132) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Fredag den 31 maj 2019 kl. 21.24
Antar att Lushed ligger i Kville socken.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18133) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Fredag den 31 maj 2019 kl. 22.05
Omdöpt till Karlslund och är en granngård till Skistad.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18134) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 31 maj 2019 kl. 22.07
Ja, det ligger i Kville. Men du hittar det inte på dagens karta. Namnet ändrades officiellt till Karlslund 1866. Lushed var väl inte 'fint' nog...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18135) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Fredag den 31 maj 2019 kl. 22.17
Då fick jag klarhet i detta.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18138) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Lördag den 01 juni 2019 kl. 18.57
Det kan finnas fler personer i Släktforskarsverige som forskar i denna familj. Undrar bara om någon kan veta något om ovanstående Johannes Jonsson och hans andra hustru Kerstin Larsdotters ursprung. Finns tydligen kopplingar till Skistad i texten ovan.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18141) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 04 juni 2019 kl. 00.33
I mantalslängden 1700 finns Jon med hustru och en namnlös son på Lushed; "mannen sjuklig" står det. Nästa år är Jon borta, och har alltså dött omkring 1700; i stället står Kjerstin för bruket, och hon har en namnlös dotter. 1702 saknas längd. 1703 har Kjerstin dottern Börta.

1704 är Kjerstin "under barnen", och på nästa rad kommer den ogifte Johan. Johan är fortfarande ogift 1705 och 1708 (1706-1707 saknas längder). 1709 är han gift, och har alltså gift sig omkring 1708.

I generalmönsterrullan 1708 (Tanums kompani n:r 111) är Jon Olssons enka en av rusthållarna. 1712 har hon "upplåtit sin del i rusthållet och munderingen till sin son Johannes Jonsson".

Johannes är alltså son till Jon Olsson och hans hustru Kjerstin.

Varifrån Johannes båda hustrur kommer ifrån vet jag inte. Men som vanligt kan det kanske löna sig att gräva i domböckerna. Hittar man inte det man letar efter, så brukar det alltid dyka upp något annat intressant... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 04 juni 2019 kl. 00.34.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18144) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 05 juni 2019 kl. 06.55
Långt mål, bara tagit med arvingarna

Tanums m fl hr AIa:33 (1742) Bild 410 / sid 77, AID: v278386.b410.s77. No 37.Föräldrar Lars Swensson o Kerstin Halfwårdsdr, afdöde brodern Johannes Larsson, Nils Larsson i Lifweröd flyttat fr socknen, Anders Larsson St Ryk, Gunnnar Larsson i Åbrott på sin hu Kerstin Larsdrs , Oluf Bryngelsson i Grimslätt på hu Börta Larsdrs wägnar stämt deras broder o svåger Swen Larsson i Lycke, efter föräldrar förteckning 1739 26 martii
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18145) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 05 juni 2019 kl. 07.08
(Ändrat av kontoinnehavaren den 05 juni 2019 kl. 07.10.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18147) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Torsdag den 06 juni 2019 kl. 10.25
Tackar förinformation
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18375) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lennart Andersson - Torsdag den 19 september 2019 kl. 01.30
Den Johanna Gunnarsdotter/Johansdotter som Jörgen noterar i sitt inlägg söndag den 21 april 2019 kl. 18.19 vara boendes hos sin broder Anders Johansson i Skistad Västergården 1759-1766, kan mycket väl vara den Johanna Gunnarsdotter som avlider 1823-08-19 i Tanum, Wik (Dödbok Tanum).
Johanna var gift med Lars Corneliusson och fick följande barn (födelse- och dödbok Tanum)

Cornelius född 1767-05-03 i Tanum, Kiddö
Gunnar född 1769-03-11 i Tanum, Kiddö - död 1770-01-02 i Tanum, Kiddö
Olof född 1771-01-21 i Tanum, Kiddö
Anders född 1774-06-02 i Tanum, Kiddö - död 1778-10-13 i Tanum, Kiddö
Johannes född 1777-04-13 i Tanum, Kiddö, död omkring 1783 i Tanum Wik Killebäck (Hfl Tanum)
Anna Catarina född 1781-01-03 i Tanum, Kiddö
Andreas född 1783-01-09 i Tanum Wik Killebäck

Lars Corneliusson avled i Tanum, Kiddö 1818-12-15 (dödbok), se bouppteckning

Paret bör då gift sig omkring 1766, vilket sammanfaller med Johannas "försvinnande" från Skistad Västergården.
I Hfl Tanum AI:10 (1811-1812) anges Johanna vara född i Kville år 1746. Födelseåret stämmer dock inte med tanke på att den förmodade fadern Gunnar Larsson avled omkring 1743, se Jörgens inlägg ovan. Men inte ovanligt att angivna födelseår i tidiga mantalslängder är inkorrekta.
En av faddrarna till första barnet var Lars Håfwelsson i Tanum, Tegneby, dvs maken till Johannas syster Anna.
Första sonen namngavs efter farfadern (?) och andra sonen efter morfadern (?)
I registreringen av Gunnars och Johannes födelse angavs Johannas efternamn till Johannesdotter (och helt felaktigt till Olsdotter vid sista sonens födelsenotis)

Inga 100%-iga bevis på att denna Johanna Gunnarsdotter är halvsystern till Anders och Anna, men väl värt att titta vidare på.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18376) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 19 september 2019 kl. 02.21
Ja, det här verkade ju väl värt att titta vidare på - så i stället för att sova, som jag borde göra så här dags, så kunde jag naturligtvis inte låta bli att leta efter hennes flyttattest... :-)

Och där var den (Tanum HII:2; app.arkivdigital.se/aid/v202274.b1300):

"Ärliga och Dygdesamma Hustrun Johanna Gunnarsdoter från Skistad, hwilken förleden d. 13 April blef ordenteligen sammanwigd med sin Kära Man, då warande Hederlige och Wälbeskedelige drängen Lars Corneliison på Kiddön i Tanums Församling..."

"Hennes ålder lärer wara 24 eller 25 år", står det också. Det var tydligen inte någon vidare ordning på de då ännu inte uppbrunna kyrkoböckerna... 1741-1742 någon gång bör Johanna alltså vara född.

Attesten är daterad Kville den 4/6 1766. Och det stämmer ju som sagt med att hon är borta från Skistad i mantalslängden 1767.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 19 september 2019 kl. 02.23.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)