Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Bottna   >  
Kerstin Jonsdotter (ca 1750-1814), Bottna Kronogård
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18108) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Fredag den 10 maj 2019 kl. 21.12
Söker föräldrarna till Kerstin Jonsdotter som var gift med Hans Christensson (son till Christer Gertsson) och boende i Bottna Kronogård. Dom borde ha gift sig någon gång 1767-1769 då det saknas mantalslängder. Har hittat lämpliga kandidater Jon Jonsson och Maria Nilsdotter i Bottna östergård. Maria avled någon gång 1764, bouppteckning i Kville Häradsrätt (1752-1769) sid 651. Dotter Kerstin var då enligt bouppteckningen 13 år. Tyvärr hittar jag ingen bouppteckning av Jon Jonsson. Erik Jonsson, son till Jon Jonsson ser man istället i mantalslängderna i Bottna Östergård och från 1785 även utbruk av Hans Christensson på samma gård som då skulle kunna vara svåger till Erik Jonsson.

Om ovanstående stämmer så får jag till att Maria är dotter till Nils Andersson i Bottna östergård, domboken 1749 sid 313 mål nr 30 instämmer Nils Andersson i Bottna östergård sin svärson dragon Jon Jonsson i Bottna Östergård. Nils är den äldre av två brödrar Nils Andersson och kom från Bottna Sörgård i mantalslängden 1731.

Bröderna Nils Andersson hade samma föräldrar så vitt jag kan se, Anders Jönsson och Kerstin Svensdotter, bouppteckning av Kerstin finns i Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) FII:1 (1722-1728) Bild: 65 Sida: 61. Hur vanligt var det med samma namn på 2 gemensamma barn?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18109) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 10 maj 2019 kl. 22.34
Av uppbudsprotokollet vid VT 1778 (§ 21, s. 1041; app.arkivdigital.se/aid/v278423a.b548.s1041) framgår att Jon Jonsson äger 2/8 mtl i Bottna Östergård och hans barn Erik och Kjerstin 1/8 som de fått i arv efter modern Marin Nilsdotter.

Jon tänker nu flytta till Bottna Västergård, där han också äger en del, och överlåter sina 2/8 i Östergården till barnen. Erik har då sammanlagt 2/8 (alltså en brorslott) och Kjerstin 1/8 (en systerlott). Kjerstin och hennes man Hans Christensson säljer då sin åttondel till Erik. Detta är daterat den 10/2 1778.

Vid underskriften står det "Anders" Christensson i Bottna, men det är en ren felskrivning (domboken innehåller ju bara en avskrift av köpebrevet). Nedanför har också Jon skrivit under att han "avlämnat" sina 2/8 till barnen, och där står det Hans Christensson. (Det finns inte ens någon Anders Christensson i någon av de sex gårdarna i Bottna i mantalslängden 1778.)

Det kommer mera... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 10 maj 2019 kl. 22.41.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18110) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 10 maj 2019 kl. 23.13
Jon Jonsson köpte 3/8 Bottna Östergård av sin svärfar Nils Andersson, enligt köpebrev av den 12/5 1748 (1:a uppbud vid HT 1748 § 3, s. 545; app.arkivdigital.se/aid/v278392.b2750.s545).

Men Nils var inte nöjd med mågen Jon. Han hade nämligen lovat att "sköta, föda och försörja Nils och dess hustru Ingjerd Tomasdotter eller ock låta honom hava så mycket utsäde och boskaps underhåll som han väl kunnat försyna sig och sin hustru med". Men det uppfyller inte Jon, som "snarare visar sig stursk och motsträvig". :-)

Därför gick Nils till tinget och stämde Jon. (ST 1749 § 30, s. 312; app.arkivdigital.se/aid/v278393.b1590.s313.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18111) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 11 maj 2019 kl. 22.10
Att det finns två barn med samma namn i samma familj är ju inget ovanligt - men normalt har då det första dött och nästa fått samma namn. Att två levande barn har samma namn förekommer dock det också, även om det inte är särskilt vanligt.

Att dessa båda Nilsar är bröder är helt riktigt, likaså att 'din' är den äldre. I generalmönsterrullan 1718 (s. 351; app.arkivdigital.se/aid/v48110.b183.s352) står under n:r 70 (Bottna Sörgård och Hala) att Anders Jönsson "avstått bruket till dess 2:ne söner som bägge heter Nils Anderssöner" (det står så, men var och en heter naturligtvis Andersson... :-)). Nilsarna har också övertagit bruket till den döde Erik Nilsson. (Asmund Mattisson och hans son Nils i samma rusthåll finns på Hala.)

Anders Jönsson bodde på Östergården, men hade alltså också del i Sörgården.

Går vi så fram i tiden till 1728-1731, så är det ett fasligt flyttande fram och tillbaka mellan Östergården (Ög), Sörgården (Sg) och Kronegården (Krg) i mantalslängder och Riksens Ständers Kontors räkenskaper. Först flyttar Anders till den dittills obesuttna Krg, och Nils d.ä. flyttar från Sg till Ög. Sedan är de tillbaka på Ög resp. Sg igen, men Anders är då död. Sedan flyttar Anders enka Ingjerd tillbaka till Krg, gift med Erik från Knutsgården och Nils d.ä. är tillbaka på Ög. Sedan flyttar Erik från Krg till Ög och Nils tillbaka till Sg. Men till slut hamnar Erik på Krg och Nils d.ä. på Ög.

Det är inte lätt att veta om de verkligen flyttade runt så med några månaders mellanrum (mantalslängderna är daterade i slutet av året och RSK ett halvår senare) eller om det är skrivarna som rört till det... :-)

Anders Jönsson förekommer f.ö. redan här i forumet: I diskussionen Jöns Mattisson på Bottna Östergård (1600-talet) och hans släkt, där det framgår att han löste in sin halva av Bottna Östergård från sina syskon.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 11 maj 2019 kl. 22.11.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18112) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 11 maj 2019 kl. 22.38
Kjerstin Svensdotters förste man hette Nils, likaså Anders Jönssons morfar. Där har vi de två Nilsarna som deras söner uppkallades efter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18113) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Lördag den 11 maj 2019 kl. 23.26
Tack för all information. Ska försöka få in all information i släktprogrammet. Jag har båda Nils Anderssönerna som direkta anor då dom är anor till Andreas Nilsson och Johanna Olofsdotter i Bottna Krongård som finns i en annan tråd, den äldre var FMMF till Johanna och den yngre FFF till Andreas. Ber om ursäkt för felskrivning av namn i första inlägget. Christer Gertsson ska vara Christen Gertsson och Maria Nilsdotter ska naturligtvis vara Marin Nilsdotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18114) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Söndag den 12 maj 2019 kl. 23.25
En liten avstickare, i mantalslängderna på 1750-60-talet så nämns Jon Jonsson i Bottna Östergård, far till Kerstin Jonsdotter som Lille Jon Jonsson och Jon Jonsson i Bottna Västergården som Store Jon Jonsson. Var det så att store Jon var far till lille Jon. Lille Jon ägde ju en del där. I så fall var väl nämndeman Erik Jonsson farfarsfar till min lille Jon?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18115) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 13 maj 2019 kl. 01.40
Det är inte alls någon avstickare... :-)

"Store" Jon Jonsson har det enda bruket på Västergården t.o.m. mantalslängden 1757. Det framgår också av jordeboken 1750 (som är den senaste som finns på nätet) att han äger all skattejord (en mindre del är krono).

Den 8/10 1757 säljer han 3/8 (d.v.s. halva gården) till dottern Kjerstin och hennes blivande man Ola Larsson (uppbudsprotokollet vid ST 1758 § 11, s. 707; app.arkivdigital.se/aid/v278402.b3570.s707 - en del av sidan saknas här, men det syns tydligt vid 2:a uppbudet vid HT § 9, s. 747). Om Jon dessförinnan har skatteköpt kronodelen av jorden framgår inte här, men det är väl troligt.

När Kjerstin dör 1764, så bevakas dotterns rätt vid bouppteckningen (Tanums m.fl. HR 10:341; app.arkivdigital.se/aid/v65828.b345.s341) av morbrodern Jon Jonsson i Bottna. Det finns bara två Jon Jonsson i Bottna i mantalslängden då, "Store" på Västergården och "Lille" på Östergården, och den "Store" är ju hennes morfar. Nu skulle ju "morbroder" kunna vara en felskrivning för "morfader" - men...

"Store" Jon finns med på Västergården t.o.m. mantalslängden 1767, och då har han 3/8. Och lika mycket har den då omgifte Ola Larsson. 1768-1769 saknas mantalslängder. Och 1770 har Jons 3/8 övertagits av Johannes Eriksson, som är gift.

Johannes har 3/8 också 1771, men fr.o.m. 1772 har han bara 3/16. Återstående 3/16 är då utbruk av Jon på Östergården. Och fr.o.m. längden 1779 har Jon flyttat dit, vilket ju stämmer med köpebrevets uppgifter 1778 när Kjerstin sålde sin del av Östergården till Erik efter att Jon "avlämnat" den till dem.

När Johannes Eriksson dör 1780, så framgår av bouppteckningen (Tanums m.fl. HR 15:380; app.arkivdigital.se/aid/v65833.b383.s380) att hustrun heter Karin Jonsdotter, och att deras gård är 3/16 Bottna Västergård, "vilken fastighet enkan med sin nu avl. man av hennes fader genom testamente erhållit".

Dessa 3/16 är ju bara hälten av de 3/8 som "Store" Jon hade; återstående 3/16 är ju de som "Lille" Jon övertog. "Lille" Jon måste alltså vara "Store" Jons son och även han fått 3/16 i arv - och morbroder var m.a.o. ingen felskrivning... :-)

Jon Jonsson på Västergården har också en son Jon i mantalslängden 1742.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 13 maj 2019 kl. 01.44.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18116) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 13 maj 2019 kl. 02.12
Generalmönsterrullan 1718, Sotenäs kompani n:r 71 Bottna Västergård (s. 351; app.arkivdigital.se/aid/v48110.b183.s352): "Nämndemannen Erik Jonsson medelst ålderdomssvaghet avstått rusthållet och munderingen till sin soneson Jon Jonsson."

Och därmed har vi hamnat här: Nämndemannen Erik Jonsson i Bottna och hans släkt.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 13 maj 2019 kl. 02.17.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18117) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 13 maj 2019 kl. 09.55
Den yngre Jon verkar ha hetat Axfelt också.

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:41 (1750-1750) Bild 2820 / sid 559 Ingiäl Tomasdotter instämt sin stiufmåg Jon Jonsson Axfelt i Båttna Östergl...Jon efter sin afl swärfader..ännu inte betalt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18148) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Fredag den 07 juni 2019 kl. 19.28
Från domboken i Tanums, Bullarens...häradsrätt AIa:19 (1725-1728) bild 840, sid 165 mål 40 nämns Nils Andersson i Sörgården, där han framlade ett pantebrev från 1696 som visas i Göta Hovrätt-Advokatfiskalen.. EVIIAAAH:32 (1695-1698) bild 132 mål 11.
Min fråga är om det här verkligen var en av mina Nils Anderssönerna, söner till Anders Jönsson och Kerstin Svensdotter. Hittar ingen annan Nils Andersson i Bottna, fanns dock en på Knutsgården. Men enligt domboken var Nils gift med Rangella Jönsdotter som enligt dom andra uppgifterna måste ha varit syster till Johannes i Saxevall och nämndeman Erik Jonssons hustrur, Barbro Jönsdotter och Kerstin Jönsdotter. Enligt mantalslängderna ser det dock ut som att Anders Jönsson och Kerstin Svensson gifte sig ca 1682 efter det att Kerstins man en annan Nils gick bort. Om det stämmer skulle Nils Andersson vara 14 år, och vara gift vilket rimmar illa.

Var hamnar denne Nils i sammanhanget?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18151) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 08 juni 2019 kl. 12.32
Som tidigare konstaterats avstår Anders Jönsson rusthållet i Södergården till sina båda söner Nils och Nils enligt GMR 1718. Och enligt Kjerstin Svensdotters bouppteckning 1723 är båda Nilsarna hennes och Anders gemensamma barn.

Och däremellen är pantebrevet från 1696 är också uppe vid VT 1721 (§ 23, s. 464; app.arkivdigital.se/aid/v278369.b2340.s465), och sedan också vid HT 1725 (§ 35, s. 165; app.arkivdigital.se/aid/v278372.b840.s165). Där visar Nils Andersson på Bottna Södergård upp pantebrevet och det sägs att det är han som tillpantat sig jorden i Södergården 1696.

Det kan alltså inte vara någon tvekan om att Nils d.ä. är son till Anders och Kjerstin.

Anders Jönsson med hustru finns i Bottna första gången i mantalslängden 1683. Det lär vara Södergården, även om de inskilda jordeboksgårdarnas namn inte står utsatta (det är de inte förrän fr.o.m. längden 1700). På samma gård finns 1682 den ogifta Kjerstin, och 1681 Nils med hustru.

Kjerstin Svensdotter har enligt bouppteckningen Nilsbarn från ett tidigare gifte. Men det måste vara en ren slump att de förra brukarna på Södergården heter Nils och Kjerstin. Anders och Kjerstin måste ha varit gifta före 1683 och då bott på en annan gård, annars skulle som sagt sonen Nils vara högst 14 år när han är gift och tillpantar sig jorden 1696.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 08 juni 2019 kl. 12.33.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18165) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Söndag den 09 juni 2019 kl. 22.04
Tack för förklaringen. En undran om han Nils den äldre tillpantat sig Sörgården 1696 varför var han inte där med sin hustru de följande åren? Han dyker upp i mantal först år 1720. Har hittat en Nils med hustru som fanns på Skogby nedergård i Svenneby från 1703 och även jordboken 1702 fram till 1719, sedan härifrån 1720 då Nils dyker uppå södergården. Kanske är det rätt person men jag har hela Kville socken som jag inte letat i än. Var Anders och Kerstin var åren 1682 och innan kan nog vara svårt att ta reda på men skam den som ger upp.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18166) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 09 juni 2019 kl. 22.25
Nils på Skogby Nedergård heter Jacobsson enligt GMR 1718 (Sotenäs kompani n:r 64).

Varför Nils Andersson inte brukar den gård han tillpantat sig är en bra fråga... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 10 juni 2019 kl. 08.22.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18167) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 09 juni 2019 kl. 22.37
När de båda Nilsarna övertar rusthållet på Sörgården efter fadern enligt GMR 1718, så övertar de också den döde Erik Nilssons del.

Kjerstin Svensdotter har en son Erik Nilsson från första giftet, och han är död före modern enligt hennes bouppteckning 1723. Det är väl troligt att det var han som brukade Sörgården tidigare.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18169) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Tisdag den 11 juni 2019 kl. 17.50
Jo det var Nils halvbroder Erik Nilsson som brukade och även en annan halvbroder Anders Nilsson fram till 1705-1706 då han dog. Om det var Nils den äldre som var gift med Ragnilla Jönsdotter så var hans broder Nils den yngre gift med Ragnillas brorsdotter Sigrid Eriksdotter, son till Erik Jönsson. son till Jöns Gunnarsson. Har en fråga angående mantalslängderna på den tiden, om det står tex streckat en son, kunde det då vara både son och styvson? Kunde det då även vara så att sonen hade en hustru som inte är markerad på gården?

Hade missat GMR 1718 när det gäller Nils Jacobsson, i de föregående GMR vara bara Olof Jacobsson nämnd i Svenneby, Skogby. Jag misstänker att båda Nilsarna borde ha varit med i mantal 1719 på Bottna Sörgård, i såfall är kandidat för Nils den äldre i mantal 1718 antingen i Svenneby, Hogslätt eller Kville, Lilla Vrem.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18170) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 11 juni 2019 kl. 22.43
Nils på Lille Vrem är dragon.

Nils på Hougslätt är "härifrån" redan i längden 1719, men det är ju inte förrän 1720 som Nils d.ä. dyker upp på Bottna Sörgård.

1716 finns en ogift Nils med piga Ingrid på Östergården. Han är "härifrån" 1718, samtidigt som det finns en ogift Nils med piga Ingrid på Sörgården som inte var där 1716. Detta måste då vara Nils d.y., eftersom han är ogift.

1719 finns fortfarande bara en Nils på Sörgården, men nu är han gift. Och i Riksens Ständers Kontrors räkenskaper samma år (f. 572v) är det också bara en Nils på Sörgården, och på Östergården står det att Eriks dotter Sigrid är gift med Nils på Sörgården. Det är alltså helt säkert Nils d.y. som är ensam på Sörgården då.

1720 är det två Nilsar på Sörgården, båda gifta. Då har alltså Nils d.ä. också flyttat dit, och bör då finnas med noteringen "härifrån" på sin gamla gård i samma längd (även om det naturligtvis är möjligt att han bara är borta utan notering).

Men jag kan inte hitta någon Nils som är "härifrån" i någon av de sex socknarna i Kville och Sotenäs härader 1720. Däremot finns det fyra i Tunge härad:

Svarteborg: Skärvum (f. 62r) och Skaneröd (f. 62v). Foss: Högden u. Öbön (f. 63v). Håby: Ödsmål (f. 66v).

Jämför vi med längden 1719, så ser vi att Nils i Skärvum är dragon, likaså Nils i Ödsmål.

När det gäller noteringar i mantalslängden, så står säkert en styvson som son (det finns ju bara två alternativa kolumner: son eller dräng). Men är styvsonen gift, så slipper inte hustrun mantalspenning; det troliga är väl att hon är noterad som piga (alternativet är ju dotter).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18172) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 12 juni 2019 kl. 08.59
Kanske också något att fundera på...

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:26 (1735-1735) Bild 1250 / sid 243.
Nils Andersson den äldre i Bottna Östergården , 2ne handskrifter dat dn 15 februarij och 10 maij 1735, innehållande den första att Erik Nilsson i Båttna af honom Nils Andersson riktigt ärhållit och undfådt å des hustrus Ingiäl Hansdotters samt pupills och stiufdotters Börta Anders dotters wägnar dem de uti 3/8dels skatte rusthållet bemte Båttna Östergln...des hustrus wägnar för hennes, efter den aflidna dotter Elins tillfalldna...och å bemte des stifdotters Börtas wägnar för hennes så efter fadern.... Nils Andersson äfwen sin broders Nils Andersson den yngre..till Nils Andersson den äldre och dess hustru SISSELA OLSDR
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18173) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Onsdag den 12 juni 2019 kl. 14.32
Tack för alla inlägg, det står väl klart att Nils den äldre var gift flera gånger då han här har en fru Sissela Olsdr. Den Erik Nilsson som nämns är väl inte Nils halvbror som dog 17 år tidigare. Nils far Anders Jönsson gifte om sig när Kerstin Svensdotter dog med Ingiäl. Har antecknat förnamn och när Anders Jönsson dog verkar det som om en Erik Nilsson tar över i Östergården, mantal 1730. Antar att vi har namnet där Ingiäl Hansdotter. Å andra sidan står det styfdotter Börta Andersdotter, kan det verkligen vara Anders Jönssons barn, Anders måste ha varit minst 70 år.

Har svårt med alla des och namn, ibland vet man inte vilket namn des syftar på.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18174) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 12 juni 2019 kl. 14.45
Ingjerd Hansdotter är dotter till Hans Johannesson på Valö i Svenneby socken. Hon är gift med Anders Jönsson enligt RSK 1724 (f. 575v; app.arkivdigital.se/aid/v902762.b4570.s576). Elin och Börta är deras döttrar.

Sedan gifter hon om sig med Erik Nilsson från Bottna Knutsgård och flyttar till Bottna Kronegård enligt RSK 1729 (f. 455v; app.arkivdigital.se/aid/v902767.b3180.s456). (Se också mitt inlägg den 11/5 kl. 22.10.)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 12 juni 2019 kl. 15.15.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18175) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Ingemar Johansson - Onsdag den 12 juni 2019 kl. 15.39
Tack Jörgen och Birgitta har mycket som jag måste läsa och som sak smälta in.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18176) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 12 juni 2019 kl. 15.55
Det här målet var först uppe vid HT 1734 (§ 31, s. 415; app.arkivdigital.se/aid/v278378.b2100.s415) där Erik Nilsson å sin hustru Ingjerd Hansdotters och styvdotter Börta Andersdotters vägnar stämt hustruns styvsöner Nils och Nils Anderssöner för att få till skifte av den jord som hans förman i äktenskapet Anders Jönsson efterlämnat.

Här bekräftas också att Nilsarna är Anders söner med första hustrun Kjerstin Svensdotter, och att Börta och Elin är hans döttrar med andra hustrun Ingjerd Hansdotter.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 12 juni 2019 kl. 15.59.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)