Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Olof Jacobsson i Staby och hans hustru (1750-talet)
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Olof Jacobsson i Staby och hans hustru (1750-talet) [äldre inlägg]... 2020-09-25 17.41 25
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19144) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 26 september 2020 kl. 21.15
Det har funnits två Jacob Nilsson på Färlev Sörgård.

I mantalslängden 1674 står fullståndigt namn, och då finns på Sörgården Vågn Olsson och Hans Johannesson. (I de äldsta längderna står bara Färlev, men genom att följa gårdarna i längderna fram tills att jordeboksgårdarnas namn sätts ut, så kan man ändå se vilken som är Sörgården.)

Vågn och Hans är kvar också 1675, men 1680 har Vågn ersatts av Jacob. (1676-1679 saknas längder p.g.a. kriget.) 1688 står fullständigt namn, Jacob Nilsson.

1701 står "M. död" vid Jacob, och det saknas också markering i mannens kolumn.

1702 saknas bevarad mantalslängd, men i jordeboken är där en Jacob. Och 1703 finns där en Jacob igen också i mantalslängden.

Det måste alltså vara denne Jacob den yngre som stäms av Jacob den äldres barn. Och Jacob d.y. måste vara gift med den äldres enka, eftersom Erik Vågnsson sägs vara hans styvson.

Kan Karin vara dotter till Jacob d.y. i ett tidigare gifte?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19145) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Lördag den 26 september 2020 kl. 21.45
Jacob Nilsson är ju inte ett helt vanligt namn som t.ex. Olof Andersson. Och två med detta namn skulle gifta sig med Anna Eriksdotter?
Jag såg "m. död" men kan det inte även i mantalslängder finnas fel?

Anna Eriksdotter begravades 1712.08.10, Jacob Nilsson vigde Ingeborg Engelbrektsdotter 1713. Målet ovan är från den 13. maj 1713. Däri kallas Jacob Reorsson i Bäckewald och Swen Olufsson i Folkesbärg för Jacobs svärsöner. Den Jacob Nilsson som lever 1713 är far till Barbro och Börtha och troligen inte deras styvfar.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19146) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 26 september 2020 kl. 23.08
Jacob Nilsson är inget ovanligt namn. Så visst är det möjligt att Anna kan ha varit gift med två sådana gubar. Hon kallas f.ö. Eriksdotter i dödboken, men Larsdotter i domboken. Vilket är rätt?

Det är naturligtvis också möjligt att det kan vara fel i mantalslängden, men inte sannolikt. Det är en sak att en präst kan sitta ensam på sin kammare och skriva fel i kyrkoboken, men det blir inte lika lätt fel i mantalslängden. Att en bonde skulle skrivas som död, och därmed slippa mantalspenning, om han trots allt fortfarande levde och stod för bruket är inte troligt, eftersom längden är kontrollerad av nämndemännen i häradet som intygar med sina underskrifter och sigill att ingen som ska betala är utelämnad.

Att Jacobsdöttrarnas män kallas svärsöner är inget bevis på att Börta och Barbro är denne Jacobs döttrar. Styvdöttrars män skulle mycket väl kunna kallas svärsöner i domboken.

Jag har svårt att tänka mig att Börta och Barbro (genom sina män) skulle stämma sin egen far för att han givit deras halvbror del i rusthållet. Om däremot Jacob är deras styvfar, så blir det en annan sak; då handlar det om deras arv efter båda föräldrarna.

För att summera, så är det troligare att styvsvärsöner blir svärsöner i domboken än att en levande man dödförklaras i mantalslängden. Så jag håller allt en slant på att det är två olika Jacob Nilsson. Tills motsatsen är bevisad... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 26 september 2020 kl. 23.30.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19147) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 27 september 2020 kl. 11.41
Denna Anna Eriksdotter bör varit gift med någon Jacob på Ferlev

Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:5 (1695-1698) Bild 77 / sid 147.
Ting 1695 15 oktober.
No 18. För Rätten framträdde Jon Ericksson i Höökierr med dess swågrar och systrarnas män, nemblig Tolle i Kjeberg på sin hustrus Gertrudhs, och JAKOB I FÄRLE PÅ SIN HUSTRU ANNAS, Ingewall i Östebo på sin hustrus Giöas, så och för deras hemmawarande systers Gurins, och dhen aflijdne systers Börtas barns: Olufs och Karin Persdotters wägnar, och bekiendte sig wara förlijkt med dess broder Oluf Eriksson i Fåssebacka om den jord, som dem efter deras sahl. moder Karin Larsdotter arfweligen ähr tillfallen, som ähr een tunna skulld, eller ett hallft hemmans tahll uthi Fåssebakka i Broo sockn belägitt, och dherföre till fullt nöje, hwar för sin lage lått fådt deras betahllning, så att hwarken dhe eller deras hustrur och barn hafwa någott, i ded ringaste derpå att pratendera, utan både nu och i framtijden samma een tunna skylld i Fåssebacka till Broderen Oluf Eriksson dess hustru barn och arfwingar för een laga och oklandradt eigendom till kiänna och öfwerämtwarda?
No 19. För rätten framträdde sahl Erik Jonssons i Höökiers barn och erfwingar nembl: sonen Oluf Eriksson i Fåssebacka på sine egne, Tolle i Kijeberg på sin hustru Giertruds och Jacob i Färle på sin hustru Annas, Ingewall i Östebo på hustru Giöas så och för deras hemmawarande systrar Gurins och den aflijdna systrens Börtas barn Oluf och Karin Persdotters wägnar och bekiände sig hafwa deras arftligen tillfallne odelljord i Höökierr i Swarteborg sochn, som ähr een tunna skylld och beståår uti ett fierdedehls mantall, sållt, transporterat och afhändt till deras broder Jon Eriksson i Höökierr,
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19793) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 05 december 2021 kl. 21.55
Den hypotes som framförs i ett tidigare inlägg här (den 8/9 2019 kl. 7.09), att Gude Olsson och Börta Nilsdotter kom till Doveland från Hallind i Bro socken, får nu anses bekräftad.

I 1709 års jordebok (s. 1098; sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055691_00572) står nämligen att Gudes barn i Doveland äger 4 1/2 skeppa (= 5 sättingar) i Hallind.

Den här diskussion har nu också blivit aktuell i diskussionen om Anna Bryngelsdotter i Mellby.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 06 december 2021 kl. 00.24.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)