Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Olof Jacobsson i Staby och hustru (1750-talet)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18335) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 04 september 2019 kl. 14.28
När jag letade i Tunge härads domböcker hittade jag ett mål 28 juni 1758 No 85.
Genom skriftelig stämning hafwer Olof Jacobsson i Staby, å sin hustrus wägnar, låtit inkalla Anders Hansson i Ferlef å dess hustrus Catharina Hansdr i påstående, at sderna måtte förplicktas till kden afstå 1/4ding eller hälften af halfwa cronorusthållet Ferlef öfwergård: emedan dess afledne swärföräldrar skola under ägtenskapet inlöst denna fierding samt äfwen at få ändring i det förordnande som swärfadern i lifstiden skall gjordt om besittningen på berörda hemmans del.Tunge m fl hr AIa:29 (1758-1760) Bild 261 (AID: v550901.b261. Målet uppsköts, och Anders Hansson uteblev vid nästa ting och till slut avstannade målet på grund att Olof Jacobsson inte fullföljde käromålet.

I mantalslängder 1758 bor Olof Jacobsson o hustru på Staby i Kville och 1760 står att Olof Jacobsson bor på Björtorp. På Björtorp 1761 står att Olof Jacobsson bor på Holmen under Långevall i Svarteborgs socken. 1764 på Holmen under Långevall står Olof Jacobsson inhyses i Wässie. I 1765 års längd Wässje står Olof Jacobsson inhyses i Troneröd Tose socken. Där verkar han bo i en backstuga några år o har hustru och barn, bl a Nils.

Man kan ju undra varför jag är på jakt efter denne Olof, men på något sätt har jag fått för mig att han kan vara släkt med Jacob Nilsson, min anfader som bott på Staby, vars farmor föddes på Ferlev i Bro socken. Eller..han rent av kan härstamma från Björtorp??Hustru/hustrur?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18336) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 04 september 2019 kl. 16.34
Jag har inget svar på var Ola Jacobsson kom ifrån - inte ännu i vart fall - men jag har en del som du kan gräva vidare i...

Jag antar att du redan har konstaterat att 1758 är den första mantalslängden som Ola och hustru är på Staby. Samtidigt får nämndemannen Anders Gudesson på Hällevadet i Svarteborgs socken 1/4 Staby som utbruk. Ingen av dem är alltså där 1757.

Den som är där 1757, men är borta 1758, är Anders Olsson som dött. Hans enka Ingeborg Hansdotter har lämnat bruket.

Ola Jacobsson kommer flyttande från Dyngevall i Svarteborgs socken. Från Dyngevall kom också Ola Jörnsson, som cirka 1755 gifte sig med Anders Olssons syster Anna Olsdotter på Kalvskinn i Kville socken (gifta enligt mantalslängden 1756). Anna var tidigare gift med Johannes Gudesson, och dessförinnan med Johannes Jacobsson.

Om den sistnämnde har en bror Ola vet jag inte, men hans och Annas son Jacob och dennes hustru (och styvfaster :-)) Marin flyttade våren 1766 från Ogstorp i Tanums socken till Björtorp i Kville socken (Tanum AI:1, s. 178).

Jag vet inte om det bara är en slump att allt detta ser ut att hänga ihop på något sätt - men slumpkedjor är jag alltid misstänksam mot... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18337) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Onsdag den 04 september 2019 kl. 17.15
Jacob född 1732? var väl son till Annas förste make Johannes och 3 år äldre än sin styvfar Olof född 1735? Rörigt nu.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18338) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 04 september 2019 kl. 17.34
Ja, det stämmer. Jacob Johannesson är född 1732 enligt den flyttattest han och hustrun Marin Jörnsdotter hade med vid flytten till Tanum 1756 (HII:1, inget sidnummer; app.arkivdigital.se/aid/v202273.b1040). Och hon är syster till Jacobs styvfar Ola Jörnsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18339) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 04 september 2019 kl. 17.54
Oj, här går det undan, måste väl vara denne Anders Gudesson då

Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:37 (1772-1772) Bild 750 Anders Gudesson Hällevad nu i Staby Qwille sn förmyndare för Olof Olsson i Wässje ..min pupills styvfar Jon Eriksson Wässje..barnets sal fader Olof Andersson..
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:38 (1773-1773) Bild 3530 Anders Gudesson från Staby varit förmynd för Wässjö, sahl Olof Anderssons barn Olof Olsson. Pistolesmd Schröder blev förmyndare med inseende av nämndeman Pär Hindriksson i Folkesberg))

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:66 (1774-1774) Bild 2900 / sid 571. Till följe af tingsrättens utslag under no 12 d 12 nowembris förl år inställer sig Olof Andersson från Rådseröd? att .. uti det af nämndemannen Carl Olsson i Stora Qwille emot den förstnämndes fader förre nämndemannen Anders Guddesson i Staby instämda mål angående en undandölgt brännwinspanna .....Anders Guddesson att brännvinspannan warit oförseglad i dess huus...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18340) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 06 september 2019 kl. 23.09
Anders Gudesson är son till Gude Olsson och hans hustru Kjerstin på Doveland Nordgård. Det framgår av Anders bouppteckning där det står att Mattis Gudesson i Doveland är Anders bror. Mattis har tagit över halva bruket efter fadern i jordeboken 1746.

Anders var gift med Karin Hindriksdotter från Knarrevik i Håby socken. Hennes far Hindrik Persson har 3/4 mtl Knarrevik i jordeboken 1738. 1740 har det delats lika mellan Anders utan efternamn och Anders Jacobsson. I mantalslängden 1742 heter 'den andre' Anders Götesson (Gude är den båhuslänska formen av Göte), och 1757 har han flyttat till Hällevadet.

Men av detta blir vi ju inte klokare när det gäller frågan vem Ola Jacobsson är...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18341) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 06 september 2019 kl. 23.31
Den som flyttade från Björtorp när Ola Jacobsson flyttade dit i mantalslängden 1760 var Ola Kjellsson, som flyttade till S. Ogstorp i Tanums s:n - samma gård som Jacob Johannesson kom ifrån när han flyttade till Björtorp 1766. Som sagt: På något sätt verkar hela den här flyttkarusellen hänga ihop... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18342) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 07 september 2019 kl. 16.30
Jag ska väl också säga var Anders Gudessons bouppteckning finns: Kville HR 2:895 (app.arkivdigital.se/aid/v65701.b451.s895).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18343) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 07 september 2019 kl. 16.36
Den 20/10 1734 gifter sig enkemannen Anders Jacobsson från Färlev med pigan Catrina Hansdotter från Jordfall (Bro C:2, inget sidnummer; app.arkivdigital.se/aid/v1310.b36). Det finns fyra gårdar i Färlev. Enligt mantalslängden 1734 bor Anders på Övergården.

Den 18/11 1750 begravs postbonden Anders Jacobsson från Färlev, 58 år gammal (Bro C:2; app.arkivdigital.se/aid/v1310.b114); dödsdatum står varken i dödboken eller bouppteckningen. Och i mantalslängden 1752 är enkan Catrina omgift med Anders från Medby Övergård; enligt vigselboken den 12/1 1752 (app.arkivdigital.se/aid/v1310.b118) heter han Hansson.

Enligt Anders Jacobssons bouppteckning (Tunge m.fl. 1:907; app.arkivdigital.se/aid/v65908.b458.s907) har han tre barn i första giftet och fyra i det andra. Av dessa är endast dottern Anna från första giftet myndig, d.v.s. gift.

Den 8/1 1744 gifter sig drängen Ola Jacobsson och pigan Anna Andersdotter (Bro C:2; app.arkivdigital.se/aid/v1310.b77). Det står inte var någon av dem kommer ifrån, men Ola Jacobsson och Anna Andersdotter i Färlev får barnen Jacob (2/8 1744; app.arkivdigital.se/aid/v1310.b80), Lars (19/10 1745; app.arkivdigital.se/aid/v1310.b88) och Anna (8/10 1747; app.arkivdigital.se/aid/v1310.b99).

Enligt jordeboken 1744 finns det en Ola Jacobsson på de fyra gårdarna i Färlev, nämligen på Nedegården. Enligt 1748 års mantalslängd har Ola Jacobsson flyttat från Färlev Nedegård till Troneröd; socken står inte, men det ligger i Tose. 1754 har han flyttat vidare till Lille Dyngevall i Svarteborgs socken. Och 1758 har han flyttat därifrån till Staby i Kville socken.

Om vi går tillbaka till Anders Jacobssons boupppteckning, så ser vi att där finns "Rustningz och besitningz Rätten på 1/2 Crono Rusthållet Ferlef Öfwergården som afl:ne mannen warit Egare till". Och vidare: "Hafwandes afl:ne mannen genom gåfwobref under d. 5 Nov. 1750 gifwet eller transporterat samma Rustningz eller besitningz Rätt till Enkan så lenge hon lefwer."

Ola Jacobsson var alltså gift med Anders Jacobssons dotter Anna, och Catrina Hansdotter är Annas styvmor. Och här har vi alltså det förordnande om besittningsrätten som Ola Jacobsson vill få ändrat.

Återstår då 'bara' frågan varifrån Ola själv kom...

Under åren 1735-1747 finns det bara mantalslängd 1742, men det finns jordeböcker övriga år. 1741 dyker det upp en Jacob Jacobsson på Färlev Nedegård (han är alltså inte där 1740); han tar över hälften av Ola Larssons bruk. Jacob och hustrun är där i mantalslängden 1742, men har då inga barn. 1743 finns jordeboken ännu inte på nätet, och 1744 är Jacob ersatt av Ola.

Är Jacob Jacobsson far till Ola? Och är Jacob möjligen bror till Johannes Jacobsson på Kalvskinn?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18344) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 07 september 2019 kl. 17.19
Letar runt bland Tunges m fl domböcker, men inte hittat så mycket..än:-), Mest om Gudessönerna.

Här är väl en bror till
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:24 (1741-1747) Bild 10730. Ting den 14de junii 1746. No 81. Förmyndare för framl Oluf Giödessons barn i Tronerödh för sonen John Mats Giödesson i Dåfwelandh och Qwille sockn och för Engelbrekt Halfwård Ohlsson i Giedehammar och Qwille sockn och för dottern Britta styffadern Hans Olsson....
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18345) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 07 september 2019 kl. 17.32
Halvord Olsson i Gedehammar var gift med Börta Gudesdotter, enligt hennes bouppteckning (Kville HR 1:703; app.arkivdigital.se/aid/v65700.b355.s703). Det måste m.a.o. vara en syster.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18346) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 07 september 2019 kl. 18.05
I min dator så är Göte Olsson först gift 1702 med Mari Larsdotter från Svarteborg, dotter till Lars Amundsson 1639-1719 och Barbro Hansdotter död 1700 och har i detta äktenskap Börta för att sen gifta om sej med Kjerstin Haraldsotter. Vet ej om det stämmer och kanske utanför ämnet.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18347) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 07 september 2019 kl. 23.05
Säger din dator möjligen var den har fått uppgifterna ifrån? :-)

Vid sommartinget 1702 (inga §-nummer, första målet på s. 34 och första på s. 35; app.arkivdigital.se/aid/v307662.b700.s35) köper Göte Olsson i Doveland Nordgård 6 sättingar i samma gård. Dels 3 sättingar av omyndiga Börta Rasmusdotter genom hennes förmyndare Halvord Olsson på Hekollen, och dels 3 sättingar som är Halvords hustru Börta Hansdotters arvejord.

Gude är med i mantalslängden 1716. 1718 är där bara den ogifta Kjerstin, men det står inte att Gude är död; det bör då ha stått i den nu försvunna 1717 års längd. Han bör alltså ha dött omkring 1716.

I 1719 års längd (daterad den 14/2 1719) är Kjerstin "härifrån" Och i RSK samma år (daterad den 8/10; f. 567v, app.arkivdigital.se/aid/v902761.b3880.s568) står att hon är gift med Glör på Allestorp Nedegård. De har alltså gift sig 1719. Och på Allestorp står i RSK (f. 566r) att Glörs förra hustru är död och att han är "nu gift". Men det står inte var han kommer ifrån, och det är först 1719 som det finns en Glör på Allestorp i mantalslängden (han är alltså inte där 1718).

I 1721 års mantalslängd är Glör i Allestorp "härifrån". I stället finns en Glör med hustru på Doveland Nordgård. Kjerstin har alltså flyttat tillbaka dit med sin nye man.

Vid vigseln i Svarteborg den 17/11 1702 (C:1, s. 384; app.arkivdigital.se/aid/v382.b197.s385) står att Glör Olssons föräldrar är från Kallsängen i Bottna socken. Om det är denne Glör som senare (via Allestorp) hamnar i Doveland som omgift med Kjerstin, så är det alltså inte den Gude som är där 1702. Men vilken är källan till att den Glör som 1702 gifter sig med Marin Larsdotter från Staxäng är den samme som senare är gift med Kjerstin på Doveland?

Glör dör omkring 1745. Han står för bruket på Doveland i jordeboken 1744. 1745 finns ännu inte på nätet. 1746 har bruket delats mellan enkan Kjerstin och sonen Mattis. Gudes och Glörs hustru heter alltså Kjerstin, men vilka är källorna till att hon heter Haraldsdotter, och att Börta inte är hennes dotter?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18348) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Söndag den 08 september 2019 kl. 07.09
Jag har några fynd som möjligen kan ge ytterligare kunskap om personerna på Doveland och Staby. På vintertinget 1730 framkommer att Glör Olofsson i Doveland inte har några barn och livsarvingar (Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) AIa:21 (1730) Bild 1380), så barnen från Doveland torde vara hans namne och förman i äktenskapet med Kerstin. Hans testamenterar till Kerstin och hennes barn Anders och Mattis Giödarsson. Dock inte till ex vis Börta i Giddehammar.

En hypotes varifrån denne Gude Olsson kommer 1702 skulle kunna vara Hallen på Stångenäs. En Giödar Olofsson gifter sig den 2 februari 1691 i Foss kyrka med Börta Nilsdotter och enligt vigselboken ska de tu bosätta sig i Hallen på Stångenäs och i mtl 1692 står en Giödar för Hallen med Ödegården. Inga förändringar sker under de kommande åren, men i mtl 1703 – samma år som Giödar köper mark i Doveland – noteras att Giödar ”hädanflöt”.

Det kan ju tyckas lite långsökt att han skulle flytta till Kville, men det tycks finnas viss anknytning. När Giödar och Börta vigs framgår av kyrkoboken att deras föräldrar är Ola Giödarsson och Gro Hansdotter i Svarteborg respektive Nils Olsson och Anna Bryngelsdotter i Hoga. Giödars far tycks bli begravd den 15 mars 1691. Hustrun Gro kan ju vara den Groo som står för Staby i Kville sn (mtl 1693), för i Svarteborgs kyrkbok uppges att Gro Hansdotter från Staby i Kville begravs den 9 juli 1699 och att hennes make är den avlidne Olof Giödarsson i Svarteborg. I Staby avlider ju även Anders Giödarsson (Gros barnbarn?). Men, som sagt, det är endast en hypotes.

Med tanke på att Glör 1730 endast testamenterar till Kerstins två söner kan ju möjligen Börta i Giddehammar vara dotter till Giödar och Börta i Hallen. Börta gifter ju sig på 1720-talet med Anders Sörensson i Giddehammar, så hon bör ju förhoppningsvis vara född före 1716 när den första Göte i Doveland avlider.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18349) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 08 september 2019 kl. 07.58
Och hur kan Hans Nilsson i Hällene vara meddelägare i Doveland?

Ting den 14 oct. 1769. No 44. Företogs den under no 47 wid sednaste ting förehafda och till innewarande ting upskutne sak emillan jordägarna uti odelsskatterusthållshemmanet Dåfweland Qwille sochn, Jacob Pärsson, Pär Pärsson, Mattis Gjötesson, Olof Angrimsson samt HANS NILSSON i Hällene på Stångenäs i Bro sochn, denne sidstnämnde genom meddelägare i saken, kärander, till Anders Andersson i Skattehusthållshemmanet Mostorp swarande, swaranden wisa med hwad rätt han kunnat utsyna dragonetorp för sitt hemman Mostorp inpå deras till Dåfwelands hemman hörande utmark..Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) AIa:61 (1769) Bild 814 / sid 1589 (AID: v278414a.b814.s1589.+Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) AIa:61 (1769) Bild 654 / sid 1275 (AID: v278414a.b654.s1275.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18350) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 08 september 2019 kl. 11.18
Kanske någon ytterligare ledtråd...eller tvärtom..

Tunges m fl hr AIa:14 1722-1723 Bild 1970 / Sida 181 (AID: v550886.b1970.s181. Hallind. Drängen Olof Giödesson och dess systrars Giertrud Giödesdotter , svåger Anders Jöransson och dess hustru Börta Giödesdotter sålt till sin moderssyster Elisabeth Nilsdr och hennes man Torsten Nilsson sin odelsrätt uti 1/4 Hallind.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18351) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 08 september 2019 kl. 12.42
Kollade en extra gång.. det står nog Anders Sörensson
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18352) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av B-A Wernersson - Söndag den 08 september 2019 kl. 12.49
Ang Tunges m fl hr AIa:14 1722-1723 Bild 1970 / Sida 181 (AID: v550886.b1970.s181, så heter svågern Anders Sörensson i Giddehammar, död 1739 (Boupp Tanum, Bullarens, Kville & Vette HR 6a:156). Han var gift med den Börta Giödesdotter som senare gifte om sig med Halvard Olsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18358) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 10 september 2019 kl. 15.42
Den som efterträdde Ola Jacobsson på Troneröd när han flyttade till Dyngevall i mantalslängden 1754 var Jon Olsson från Önne i Håby socken. Och i Önne står att Hans Olssons son Jon är vid bruk i Troneröd i Tose socken. Jon är m.a.o. Hanses styvson.

Och enligt den gemensamma boupptecknigen 1778 (Tunge m.fl. FIIb:1; app.arkivdigital.se/aid/v163620.b163) efter häradsdommaren Hans Olsson och hans hustru Anna Engebretsdotter i Önne har hon i sitt förra gifte Jon, Engebret och Brita Olsbarn. Det är alltså Ola Gudessons hustru som flyttat till Önne när hon gifte om sig, och sedan har sonen Jon flyttat tillbaka till Troneröd och tagit över bruket där.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18367) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 13 september 2019 kl. 22.09
1692 finns Nils och hustru i Staby i mantalslängden. Enligt GMR (Sotenäs komp. n:r 2) heter han Andersson.

1693 är som sagt Gro där i stället. Hon är sedan där t.o.m. 1698. 1693 är hon utgammal, men inte följande år; vissa år är hon sjuklig. Hela tiden har hon en son, och 1693 också en dotter.

1699 saknas längd. Och 1700 har Hans tagit över. Enligt GMR heter han Olsson. Eftersom Gro heter Hansdotter och var gift med en Ola, så är det en inte alltför vild gissning att Hans är hennes son.

Hans är gift fr.o.m. 1703 års längd. Sista året som han är där är 1722. 1723 finns där bara Anna.

Bland bouppteckningarna (Tanums m.fl. HR FII:1, n:r 34/1723; app.arkivdigital.se/aid/v28a.b85.s101) finns en överenskommelse mellan enkan Anna Simonsdotter i Staby och "samtlige arvingarna" - det sägs dock inte vems arvingar... :-) Inte heller är det daterat, men finns bland bouppteckningarna 1723.

Hans har alltså dött barnlös och syskonen ärver. Anna ska betala 120 D:r S:mnt, fördelat på fyra år. Första året första halvan av broderlotten, sedan första systerlotten, därefter andra halvan av broderlotten, och till sist andra systerlotten.

Det finns alltså en bror och två systrar - men fyra personer har undertecknat: Ola Götesson, Anders Svänsson, Ola Eriksson och Ola Olsson. Det står inte var de bor. "Svänsson" lär vara en felskrivning för Sörensson, så att det är två som har undertecknat för broderlotten, alltså Gudes del. Olarna Eriksson och Olsson ska då representera systrarna.

När Gro Olsdotter gifter sig med Svennung Amundsson den 8/4 1722 (Svarteborg C:1, s. 425; app.arkivdigital.se/aid/v382.b217.s425), så står det att hennes föräldrar är Ola Olsson och Börta Olsdotter i Staby i Kville socken. Det står också att Svennungs föräldrar är döda, men det står det inte att Gros är. Någon Ola finns dock inte i Staby i mantalslängden då eller åren där omkring, men det kan ju bero på att de är överåriga.

Men det lär vara de Ola Olsson och Börta Olsdotter i Rom i Tose socken som får följande barn (dopdag, och hänvisning till sida i Svarteborg C:1):

29/2 1689 Ingeborg (s. 16; app.arkivdigital.se/aid/v382.b13.s17)
6/1 1691 Kjerstin (s. 35; app.arkivdigital.se/aid/v382.b22.s35)
2/10 1692 Marta (s. 54; app.arkivdigital.se/aid/v382.b32.s55)
25/3 1694 Anna (s. 74; app.arkivdigital.se/aid/v382.b42.s75)
29/9 1695 Anna (s. 94; app.arkivdigital.se/aid/v382.b52.s95)
16/3 1698 Börta (s. 122; app.arkivdigital.se/aid/v382.b66.s123)
2/3 1700 Gro (s. 136; app.arkivdigital.se/aid/v382.b73.s137)

Några av dopvittnena:

1689: Anna Olsdotter i Svarteborg.
1691: Anna Hansdotter i Staby i Kville socken, Anna Olsdotter i Svarteborg.
1694: Jöde Olsson på Hällen på Stangenäs, Hans Olsson i Staby i Kville socken, Anna Olsdotter i Bräcke.
1695: Hans Olsson i Staby, Börta Nilsdotter på Hällen på Stangenäs, Anna Olsdotter i Bräcke.
1698: Hans Olsson i Staby, Börta Nilsdotter i Hallen, Anna Olsdotter i Bräcke.
1700: Erik i Leråker, Lisbet Nilsdotter i Hallan.

Av det här kan man inte gärna dra någon annan slutsats än att Hans Olsson i Staby är bror till Gude i Hallind/Doveland, och Börta Olsdotter i Rom är deras syster. Återstår då frågan vad systern heter som är gift med Ola Eriksson och var de bor.

Svaret är att Ola E. lär vara son till den andra systern... Erik Guttormsson och Anna Olsdotter får nämligen följande barn (också Svarteborg C:1):

17/3 1693 Ola, Bräcke (s. 67; app.arkivdigital.se/aid/v382.b38.s67)
1/1 1695 Åge, Bräcke (s. 84; app.arkivdigital.se/aid/v382.b47.s85)
16/8 1696 Kjerstin, Bräcke (s. 104; app.arkivdigital.se/aid/v382.b57.s105)
10/8 1700 Guttorm, Leråker (s. 139; app.arkivdigital.se/aid/v382.b74.s139)
4/7 1704 Kjerstin, Leråker (s. 171; app.arkivdigital.se/aid/v382.b90.s171)

Några av dopvittnena:

1695: Börta Olsdotter i Rom, Börta Nilsdotter i Hallen i Bro socken.
1696: Göde Olsson i Hallen på Stangenäs, Hans Olsson i Staby i Kville socken, Börta Olsdotter i Rom.
1700: Göde Olsson i Hallan i Bro socken, Lisbet Nilsdotter ibm, Börta Olsdotter i Rom.
1704: Börta Olsdotter i Rom.

Anna och Erik är ju också dopvittnen till Olas och Börtas barn i Rom.

Fast allt detta har väl kanske inte lett oss närmare svaret på frågan varifrån Ola Jacobsson kommer... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18371) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 14 september 2019 kl. 15.32
Jacob Nilsson i Staby har farmodern Barbro Jacobsdotter född omkring 1676 i Ferlev Bro socken. Denna Barbro hade brodern Anders Jacobsson också född i Ferlev, och denne Anders hade dottern Anna Andersdotter, som var gift med Olof Jacobsson, som vi letar efter.
Det är kanske genom Anna Andersdotter som släktskapet räknas. Jakob Nilsson och Anna Andersdotter är släkt på flera olika sätt längre ut. Olof Jacobsson kanske kommit seglande på en båt:-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18372) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 14 september 2019 kl. 22.12
Jacob Nilsson var ju gift till Staby, med Maria Gustafsdotter, som tidigare var gift med Simon Helgesson, som var brorson till Anna Simonsdotter, som också var gift till Staby, med Hans Olsson... :-)

Se Simon Helgesson, Hög-Edsten - och hans släkt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18374) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av B-A Wernersson - Tisdag den 17 september 2019 kl. 16.22
Olof Jacobsson skall vara född 1700 enligt Husförhärslängden (Svarteborg (O) AI:1 (1756-1758) Bild 15 / sid 21 (AID: v356.b15.s21, NAD: SE/GLA/13518)). Han är alltså flera år äldre än Anna, vilket betyder att han kan ha varit gift innan. Anna & Olof gifter dig 1744 (Bro (O) C:2 (1729-1773) Bild 77 (AID: v1310.b77, NAD: SE/GLA/13058)), Olof dräng och Anna piga "Prydat med Crona", med det står inte var dom kommer ifrån.

Tre barn föddes i Ferlev och faddrar är mest drängar och pigor från orten, och alla utan efternamn. Den enda faddern utanför Ferlev är hust Sara från Utby. Faddrarna sa alltså inte mycket.

Men en sak: Barbro Jacobsdotter (1656-1750) och Anders Jacobsson i Ferlev Övergd (1692-1750) är INTE syskon.......

I Stångenäs-Släkter Bro socken, sid 136, står uppräknat en massa barn till Jacob Nilsson och hans hustru i Ferlev. "Delvis hypotetisk" står det överst på sidan.
Nils Lindbergh missade helt enkelt att det fanns fler Jacob i Ferlev, och tog alla som hette Jacobsson eller Jacobsdotter och la dessa i samma familj.

I mantalslängden för Ferlev Övergd, Bro sn, finns 1697-1716 en Jacob (Andersson). Mtl 1716 Mantalslängder 1642-1820 Göteborgs och Bohus län 1669-1820 (O) 37 (1716) Bild 270 / sid 20 (AID: v224199.b270.s20, NAD: SE/RA/5520314) står Jacob under barnen och nedan står Anders & dr Mårten. Det står inte att dessa är söner, men är troligt.

Bevis att Anders är son till Jacob finns i (Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente (O) 619 (1712-1715) Bild 157 / sid 52 (AID: v48105.b157.s52, NAD: SE/KrA/0023)) för Livkompagniet 1713 No 63, "Jacob Andersson, Jacob upplåtit des del i Rusthållet ... till sin son Anders Jacobsson"

Jacob Nilsson i Ferlev Södergd har enligt mantalslängder 1 namnlös dotter 1697. Nils Lindbergh uppger Barbro, Börta & Karin som kan styrkas genom vigsel och faddrar. Han har också 3 styvsöner Jon, Lars & Erik Vågerssöner. Också styrkta genom vigsel och faddar.
I Stångenäs-Släkter Bro socken, sid 136, finns även en Olof Jacobsson nämnd. Han finns i vigselboken Bro 1711 gift med Börta Olofsotter. Då bör han vara ca 20 år, född omkring 1690. Kan det vara samma Olof som gifter (om) sig med Anders Jacobssons dotter Anna Andersdtr 1744-01-08. I så fall är Olof Jacobsson en bror till Barbro Jacobsdotter.

B-A Wernersson
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)