Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Olena Eliasdotter (1825 -1897)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18416) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Maria Christensson - Tisdag den 15 oktober 2019 kl. 15.31
Jag undrar om det är någon som har mer uppgifter om Olena Eliasdotter f. 1825 (förmodligen i Kville socken). Hon var gift med Johan Petter Wik och finns med i mantalslängderna med Johan Petter i Doveland Norgård, Kville från 1857, (Norrvikens häradsskrivare (O) FIa:47 (1857-1862) Bild: 11). I dödsboken, (Kville kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/GLA/13296/F/2 (1895-1923) Bild 24/sid 20), står att hon är född 2 Maj 1825 och dog. 21 Mars 1897 på Hala, Kville socken. Är det någon som vet vilka hennes föräldrar var eller var hon kom ifrån innan hon flyttade till Doveland?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18419) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 17 oktober 2019 kl. 23.56
På Liveröd finns en Elias Eriksson med dotter Olena född 1823.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18420) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 20 oktober 2019 kl. 02.05
Också i församlingsboken (AIIa:2, uppsl. 306; app.arkivdigital.se/aid/v29680a.b620.s306) står att Olena är född den 2/5 1825, och att födelsesocknen är Kville ("Qv."). Men det betyder inte att det måste stämma; husförhörslängder och församlingsböcker har ofta fel födelseort eller -datum...

Olenas bouppteckning förrättades den 13/4 1897 (Kville HR 24:893; app.arkivdigital.se/aid/v24.b449.s893). Och Johan Petters bouppteckning den 11/9 1867 (Kville HR 17:443; app.arkivdigital.se/aid/v16.b224.s443). Men några släktledtrådar finns det inte i någon av bouppteckningarna.

I mantalslängden 1826 (daterad den 23-26/11 1825; alltså längden närmast efter att Olena ska vara född) hittar jag bara tre Olena som är födda 1825, men ingen med far Elias. Jag kan naturligtvis ha missat henne, eller så har skrivaren missat att skriva in henne. Om hon inte har missats, så finns det några alternativ:

· Hon är inte född i Kville.
· Hon är inte född 1825.
· Familjen har flyttat ut från Kville mellan hennes födelse i maj och mantalsskrivningen i november 1825.

Torparen Elias Eriksson med familj är med på Heden under Liveröd första gången i mantalslängden 1825 (daterad den 8-11/12 1824). Dottern Olena är med redan då, och kan alltså inte vara född 1825, så troligen stämmer hennes födelseår 1823. De är dessutom sex barn födda med exakt tre års mellanrum 1814-1829, vilket ju inte minskar sannolikheten att denna Olena är född 1823. Men det betyder inte att det inte ändå kan vara rätt Olena...

Familjen är struken i mantalslängden 1830, och i stället är de inskrivna som inhyses på Orremyr under Stuvängen. Där är de strukna 1831. Var de finns 1831-1835 vet jag inte. Men 1836 finns de på Hög-Edsten Nordgård, där Elias är statdräng. 1837 är titeln ändrad till inhyses, men de är inte strukna - trots att de samtidigt är inskrivna som backsittare på Heden under Hjälpesten Västergård. Först 1838 är de strukna på Hög-Edsten. Under Hjälpesten är de kvar t.o.m. 1845, men Elias titel är ändrad till inhyses 1839. 1846 är de strukna och återfinns i stället på Tungene, också där som inhyses. Och 1847 är de strukna även där.

Enligt mantalslängderna är Elias född 1778, och hans hustru 1788. Deras barn är Andreas född 1814, Nils 1817, Inger 1820, Olena 1823, Agneta 1826 och Christina 1829.

När de är strukna på Tungene 1847, så är i stället enkan Barbro Nilsdotter (född 1788) inskriven på raden ovanför, med dottern Inger (född 1820). Det stämmer ju med Elias hustrus födelseår och också med hans dotters namn och födelseår. Elias har alltså dött omkring 1846, men någon bouppteckning kan jag inte hitta.

Sonen Nils är struken hos föräldrarna i mantalslängden 1840. 1847 dyker det upp en torpare Nils Eliasson (född 1817) på Nytorp under Doveland Nordgård. 1848 har han fått moder Barbro (född 1788) och syster Inger (född 1820); samtidigt är enkan Barbro Nilsdotter och hennes dotter Inger strukna på Tungene. 1852 är Nilses titel ändrad till inhyses, och 1856 är han struken. När Nils är struken, så står Barbro för hushållet och får då faktiskt Nilsdotter utskrivet (det vanliga är ju annars att enkor bara står med förnamnet). 1857 är också Barbro struken, och Ingrid får då Eliasdotter ditskrivet.

Nils kan jag inte hitta i dödlistorna, så han kanske bara har flyttat. Men Barbro återfinns där den 8/9 1856 (app.arkivdigital.se/aid/v278237.b4530).

Elias har ju också en son Andreas. Och i mantalslängden 1842 är backsittaren Anders Eliasson (född 1814) med hustru (född 1800) inskrivna på raden under Elias med familj. 1843 är de strukna, och återfinns då i stället som torpare på Heden under Veberg, där hans namn skrivs Andreas. (Hjälpesten och Veberg är granngårdar och Heden ligger precis vid gränsen dem emellan, så de flyttade nog inte många meter när de flyttade från den ena delen av Heden till den andra.) 1845 är Andreas struken, och bouppteckning förrättades den 12/12 1843 (Kville HR 10:711; app.arkivdigital.se/aid/v65709.b308.s711).

I slutet av bouppteckningen försäkrar "den avlidnes närmaste frände och mor" Barbro Nilsdotter att hon "ingenting [har] att anmärka eller fordra av enkan någon vidare redogörelse". Det är bläckplumpar vid dateringen, så årtalet är inte tydligt, men det ser åtminstone ut som 1855, alltså 12 år efter att bouppteckningen förrättades. Det viktiga är dock ortnamnet vid underskriften - Doveland. Det är bevittnat av Niclas Nilsson i Doveland. Även Johan Petter Vik i Doveland har skrivit under, men också det måste vara som vittne; även om det är underskrivet så sent som 1855, så var han då ännu inte gift med Olena.

Här har vi alltså en mor (född 1788), med Eliasbarnen Andreas (1814), Nils (1817) och Inger (1820). Och Barbro och Inger dyker upp under Doveland samtidigt som de som som måste vara Elias hustru och dotter försvinner från Tungene. Och Andreas under Veberg (som bevisligen är son till Barbro under Doveland) dyker alltså upp under Veberg samtidigt som Elias son försvinner från Hjälpesten. Detta kan rimligen inte vara några andra än Elias Erikssons familj.

Och de bor alltså under Doveland, granne med soldaten Johan Petter Vik, och de är tillräckligt nära bekanta med honom för att han ska bevittna Barbros intyg på bouppteckningen. Då borde Johan Petter också känna Barbros dotter Olena, som naturligtvis kom på besök till sin mor och syskon... :-)

Och slutligen: När Inger (eller Ingrid som namnet skrivs ibland) Eliasdotter bor kvar på Nytorp efter att modern dött, så står det i en av mantalslängderna (1861; app.arkivdigital.se/aid/v65503.b377): "Skrifves hos soldaten".

Varför skulle Inger skrivas hos soldaten (alltså Vik), i stället för på Nytorp - om hon inte var släkt med honom på något sätt?

Att Olenas födelseår sägs vara 1825 i både kyrkoböcker och mantalslängder är inget att haka upp sig på... :-) Hon var struken hos föräldrarna under Hjälpesten redan i mantalslängden 1844, och har säkerligen flyttat runt på många gårdar som piga innan hon (troligen) gifte sig med Vik omkring 1856. Och för varje flytt ökar risken för att kråkfötterna feltolkas när uppgifterna ska skrivas in på det nya stället i husförhörslängden (som då ännu inte brunnit upp...). Och mantalslängdernas uppgifter hämtas från kyrkobokföringen.

Den som vill vara riktigt noggrann kan gå igenom mantalslängderna år för år från det att Olena är kvar hos föräldrarna 1843 tills Vik har hustru 1857 - och skriva upp alla pigor Olena som är födda 1823 och 1825, och sedan jämföra listorna - och försöka att luska ut vilken Olena det är som så småningom hamnar på soldattorpet under Doveland. Det måste vara någon av de 1856 som inte är kvar på samma plats 1857 - och om det är Elias Erikssons dotter, så måste det vara någon av de som är nya 1844 när Olena är struken hos föräldrarna, alltså någon som inte finns på samma plats 1843. Det blir en del bläddrande - men tiden går fort när man har roligt... :-)

Johan Petter Vik vet jag dock säkert vem han är - om du är intresserad. Men jag avslöjar det bara om du vill - jag vill ju inte ta ifrån dig nöjet att hitta honom själv, om du föredrar det... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 20 oktober 2019 kl. 02.09.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18421) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Maria Christensson - Söndag den 20 oktober 2019 kl. 16.38
Tack för all input Jörgen. Jag är rätt ny på släktforskning så detta ger mig en del att titta vidare på. :)

Jag har också varit inne och nosat på den här familjen då det i 1860 års Husförhörslängd står en I.H. Eliasdotter född 1820 som Inhyseshjon med sin oäkta dotter Agneta under Johan Petter och Olenas familj och min faster som släktforska mycket innan hon gick bort hade en anteckning att Olena hade en syster som heter Inger Helena. Jag vet dock inte var hon fått den uppgiften ifrån. Detta är den enda familj jag hittat som har en far Elias med dörrar Inger och Olena. Jag tappade spårningen när de flyttade från Orremyr u Stuvängen och när jag såg Nils Eliasson dyka upp i mantalslängderna på Dåveland Nytorp med moder Barbro, syster Inger (senare även Agneta) och utan Olena tänkte jag att de bodde på ett helt annat torp och kanske inte hade något sammanhang med den Olena jag letar efter. Men du har en poäng i att det finns lite för många kopplingar för att inte finnas ett sammanhag här och jag ska se om jag finner något mer :)

Vad det gäller Johan Petter Vik, så har jag hittat honom, men du kanske har mer information att tilldela och det mottar jag gärna. :)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18423) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 20 oktober 2019 kl. 20.01
Jag har startat en egen diskussion för Johan Petter: Johan Petter Larsson Vik (1813-1867), soldat för Doveland Nordgård.

Om diskussionen skulle fortsätta med tidigare generationer, så kan det vara bra att hålla isär släkterna.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)