Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Christoffer Jacobsson, Kasen u. Stora Vrem (död omkr. 1760)
Diskussionens rubrik var ursprungligen Jacob Olsson på Skogby Nedergård.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18467) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Onsdag den 30 oktober 2019 kl. 10.05
I diskussionen om Jöns Olsson och Karin Olsdotter i norra Ejgde noteras (1 febr 2018) att en Jacob Olsson 1723 övertar en del av Skogby nedergård efter sin döde far Ola Jacobsson samt att denne Jacob är gift med en Anna Svennungsdotter (dotter till Svennung Persson).

Jag förmodar att det är samma Jacob Olsson i Skogby som 1742 är involverad i en tvist med sin svåger Christoffer Jacobsson på Kasen under Stora Wrem (TBKV nr 33, bild 400). Denna Christoffer avlider ca 1760, för i mtl 1761 står änkan Johanna för torpet.

Så till frågeställningen. Om Jacob är gift med en Svennungsdotter, så borde väl Christoffers hustru Johanna vara en Olsdotter, och syster till Jacob, om nu svågerskapet ska stämma (om han inte hunnit gifta om sig mellan 1742 och 1760)? Har någon i så fall några noteringar som verifierar hypotesen att Jacob har en syster Johanna som är gift till Kasen under Stora Wrem? Eller är hypotesen helt felaktig?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18469) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 30 oktober 2019 kl. 13.34
Jacob var inte omgift efter Anna. Hon överlevde honom och gifte om sig med Hans Olsson från Rödde i Bottna socken. De flyttade senare till Skebevall i samma socken.

Däremot var Jacob gift före Anna, med Kjell Nilssons dotter Karin från Nyborg i Kville socken.

Enligt vad jag vet nu, så har Anna ingen syster Johanna och Kjell ingen måg Christoffer. Då borde ju Johanna vara syster till Jacob - om inte Anna eller Karin är halvsyster till Christoffer...

Christoffer på Kasen har jag inga noteringar om. Jag ska se om jag kan hitta något, och återkommer senare - då också med källor till mina påståenden... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18470) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Onsdag den 30 oktober 2019 kl. 14.49
För att lyfta upp ytterligare ett litet mysterium kopplat till torparna på Kasen under Wrem, så flyttar Gunnars i Öhn norrgård änka Börta 1719 till Kasen. (Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIo:1128 (1719-1723) Bild 3870)

Vid den tiden står en Jacob för torpet, som gissningsvis i alla fall är Christophers far, även om jag inte har några bevis på detta. Däremot är inte Börta Christophers mor, men om någon har noteringar kring Gunnar i Öhn och vem hans hustru är, så tar jag tacksamt emot detta.

PS. Rubriken blev nu i efterhand kanske fel, borde snarare vara Christopher Jacobsson på Kasen under Wrem (d ca 1725) DS
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18472) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 30 oktober 2019 kl. 21.32
Gunnar på Ön Nordgård heter Simonsson, enligt GMR 1718 (Sotenäs komp. n:r 9; app.arkivdigital.se/aid/v48110.b167.s320), där det sägs att han tagit över halva rusthållet efter Arngrim Hindriksson som lämnat rusthållet p.g.a. fattigdom.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18476) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 31 oktober 2019 kl. 06.40
Hittat något om Gunnar i Ön

Tanums m fl hr t (O) AIa:31 (1740) Bild 2440 / sid 483 (AID: v278384.b2440.s483.Ting den 23 sept 1740.No 32.Nämndeman Angrim Jacobsson i Öhn och Olof Biörnsson i Allestorp hade instämt på sin för detta myndling o syskonebarns med Olof Biörnsson, Simon Zwillberg/Qwidbergs wägnar i Stockholm, efter fullmakt dn 9 dec 1737 uppläst o bilagd, Jakob Andersson på torpet Rörane Bottna socken att wisa med hwad rätt han kommit att tillägna sig 44 dlr smt pantepgr i Kamstorp, som de förmenar Simon Qwidberg snarare borde tillkomma enär han Jakob Andersson särdeles som Simon Qwidbergs fader GUNNAR SIMONSSON på Ön, och Jakob Anderssons fader Anders Simonsson på Kampstorp, woro bröder, och synes sålunda att Simon Qwidberg borde åtniuta sin del i den halfwa tunna skyld i Kampstorp, hwarefter sedan dessa pantepgr 44 rdr smt till Jakob Andersson kunna utbetalas, när först Jakob Andersson kunna wisa att Bodolf Andersson dessa pantepgr tillkommit.
Swaranden Jakob Andersson upwiste för Hrn, att denna TingsRns bref af dn 2 Maij 1740, som innehåller en skrift, dat: Christiania dn 23 septr: 1722, och såsom wittne underskrifwit af Pär Oskier, och Pärs wägnar i samma Christiania, dermedelst Jakobs moderbröder Arfwid och Anders? Bodolfssöner skiänkt och gifwit denna deras systerson Jakob Andersson deras tillfallande 44 rdr smt pantepgr på 1/3del i Kampstorp, som warit pantsat till deras fader och Jakob Anderssons moderfader Bodolf Andersson i Widingen med det..samma tingsbref af d 2 Maij 1740,..mm
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18502) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 15 november 2019 kl. 20.27
I mantalslängden 1700 står en Christoffer för bruket på Kasen. Han har en namnlös son, men ingen hustru.

1701 är Christoffer borta, och bruket har övertagits av en ogift Jacob, som man väl får förmoda är Christoffers son. 1702 saknas längd. 1703 har Jacob hustru.

1720 har Jacob också hustru, men i marginalen står "förra q. död". Han är alltså omgift. Och i samma längd står det "härifrån" vid Börta på Ön Nordgård.

I mantalslängden 1725 är Jacob död. 1726 är Jacobs enka "härifrån" (hon heter Börta enl. RSK 1725, f. 385r; app.arkivdigital.se/aid/v902763.b2830.s385), och bruket har övertagits av den ogifte Christoffer.

Att en ogift man tagit över kan knappast betyda något annat än att Christoffer är son till den förre brukaren. Enkan som flyttat är då Christoffers styvmor, som sannolikt är omgift någon annanstans.

Vem är då Christoffers hustru Johanna?

Christoffer är alltså ogift i mantalslängden 1726. I RSK 1726 (f. 410r; app.arkivdigital.se/aid/v902764a.b2990.s410) har Jacob på Skogby Nedegård en piga Johanna. I mantalslängden har 1727 har Christoffer fått hustru. Och i RSK 1727 (f. 472v) är Jacobs piga borta.

Går vi så till tvisten vid VT 1742 (s. 75, § 36; app.arkivdigital.se/aid/v278386.b400.s75), så står det sist i det målet: "...hwad swaranden Jacob, till k:den Christoffer, på sin hustrus wäg:r, rättmätel. bör betala."

Frågan är då vem "sin" syftar på. Rent språkligt borde det vara Jacob; om det var Christoffer, så borde det stått "hans" eller "dennes" - men så lätt är det inte att tolka domböcker... :-)

Svaret finns i stället i uppräkningen av det som Jacob ska betala. Där står bl.a. "utj monteringen på des del".

Monteringen är rusthållet. Skogby Nedegård var vid den här tiden en kronogård, så jorden hade Jacob inte ärvt, men däremot rusthållet (GMR 1725, uppsl. 419, Sotenäs komp. n:r 64; app.arkivdigital.se/aid/v48113.b431.s419). Och om han hade en skuld till Christoffer "på sin hustrus vägnar" för en del av rusthållet, så betyder det att Jacob ska lösa ut en medarvinges andel. Och eftersom det var Jacob själv, inte hans hustru, som ärvt rusthållet, så måste det i stället vara Christoffers hustru - som alltså är syster till Jacob.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 16 november 2019 kl. 08.23.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18503) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Lördag den 16 november 2019 kl. 08.11
Tack för detta. Då ska jag leta efter Johannas och Jacobs mor, för de lär ju ha samma far i form av nämnda Olof Jacobsson i Skogby.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18504) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 16 november 2019 kl. 08.39
Kan detta vara någon ledtråd...

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) AIa:22 (1731) Bild 970 / sid 189 (AID: v278375.b970.s189. No 51.Captainen wälborne Hr Krönigswerd å des tienstehion hustru Elin Jönsdrs wägnar hade sig utwärkat stämning på efterföliande personer som undandraga sig att betala till henne ock des son hwad des aflne man Jacob Biörnsson från Sandbäck på sitt yttersta af ett sundt förnuft berättat till dem wara utlånt, nebln 1mo på JAKOB I SKOUGBY, syskonebarn med afl Jacob Biörnsson som af honom uthi contante pgr lånt 4 dlr smt ock 8 tolftingar korn, hwilket Jakob i Skougby, närwarande widgick .....
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18505) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Lördag den 16 november 2019 kl. 08.41
Det ärendet får jag titta lite närmare på. Tack/Johan
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18506) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 16 november 2019 kl. 10.47
Ola Jacobssons hustru heter Bengta, men hennes patronymikon vet jag inte.

Ola är med i mantalslängden 1721. Han har ingen markering för hustru, men det är bara för att han är utfattig.

1722 är det fortfarande en utfattig Ola på Skogby Nedegård, men nu har det tillkommit en Bengta som har en son.

Bengta är Ola Jacobssons enka. Det framgår av RSK 1723 (f. 576r; app.arkivdigital.se/aid/v902762.b4570.s576), där det sägs att enkan Bengta övergivet bruket till sonen Jacob. Och enligt RSK 1724 (f. 589r; app.arkivdigital.se/aid/v902762.b4700.s589) är Bengt [!] död och dess son Jacob har fått bruket. (RSK 1723 och 1724 ingår i samma volym.)

Den Ola som finns på Skogby Nedegård i mantalslängden 1722 måste då vara Persson. Se diskussionerna Sören Jönsson på Gulloug (död omkr. 1720) och Jöns Olsson (död 1800) och Karin Olsdotter (död 1815), Nordre Ede.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18507) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Lördag den 16 november 2019 kl. 10.49
Perfekt. Tack för info/Johan
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)