Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Jonas Johansson (född 1784), bosatt på Halleröd u. Könnestorp
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18576) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 26 januari 2020 kl. 18.32
Jonas bor på Halleröd med en ca 5 år yngre hustru född 1789 Norrvikens häradsskrivare (O) FIa:40 (1823-1826) Bild: 233 Norrvikens häradsskrivare (O) FIa:40 (1823-1826) Bild: 336
1827 har han ingen hustru Norrvikens häradsskrivare (O) FIa:41 (1827-1830) Bild: 26 1828 har han ingen hustru men en dotter Beata född 1827 Norrvikens häradsskrivare (O) FIa:41 (1827-1830) Bild: 116
1829 har han hustru född 1796 Norrvikens häradsskrivare (O) FIa:41 (1827-1830) Bild: 206. Denna hustru heter i senare längder Christina. Jonas flyttar till Rabbalshede, åter Könnestorp och dör tolkat på Solhem Nedergård 1838. Änkan Christina dör tolkat 1858 på Söbbskinn. Vilken hustru är Beatas mor? Beata bör vara född 4/5 1827, hon dör 21/3 1878 på Hjälpedsten i Kville. Går det att finna varifrån Jonas och hans hustrur kommer från?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18577) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 26 januari 2020 kl. 20.40
Jonas har hustru också i mantalslängderna 1827 och 1828. Det står inget H efter hans namn, men där har man inte ens skrivit ut hans födelseår. Det finns markering i kolumnerna 11 och 12, vilket är befriade vuxna, en man och en kvinna; och i de följande kolumnerna kommer barnen.

Att hustrun har ett annat födelseår när hon skrivs ut igen kan ju bero på att man har rättat det - eller skrivit fel... Se hur man velar fram och tillbaka med barnens namn och födelseår mellan de olika längderna. Men det är naturligtvis också möjligt att han är omgift, men i så fall har han både blivit enkling och gift om sig mellan två mantalsskrivningar.

De finns på Halleröd ända fr.o.m. mantalslängden 1816. Och det är väl inte osannolikt att det är den Jonas med hustru som finns på Änghagen under Könnestorp året innan, även om han där kallas Hansson; deras ålder stämmer i vart fall (båda är ett år yngre än på Halleröd året efter).

Om du är säker på att det är den enkan Christina som dör under Söbskinn 1858, så heter hon Jönsdotter enligt dödlistan, och dör den 14/5 (app.arkivdigital.se/aid/v278239.b3650).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18582) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Måndag den 27 januari 2020 kl. 10.22
I Kville historiska avskrift står i slutet av längden för 1814: härifrån avgår följande Könnestorp, Enghagen Jonas Johansson 31 dess hustru 27. 1814 finns tjänstesoldaten Anders Konst på Enghagen.
1815 finns Jonas Hansson 31 med hustru 25. Dottern Inger Maria dör på Hjälp Edsten 18950428 hon uppges vara född 18140418 borde inte familjen finnas i 1814 års mantalslängd mer än som härifrån?
Sonen Christian har sin moder boende hos sig när han bor på Könnestorp sen Fossane sen Söbbskinn där hon dör och senare flyttar han åter Halleröd. Letat efter Jöns med dotter Christina men ej funnit någon varken i Kville eller grannsocknar.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18583) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Måndag den 27 januari 2020 kl. 11.27
Om det är en och samma hustru, är det inte ovanligt med en 18-årig hustru 1814?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18584) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 27 januari 2020 kl. 18.49
Ska det inte vara i 1815 års mantalslängd som det står "härifrån avgår..."? För att en uppgift ska avgå, så måste den ju först vara med, och de är ju inte med på Änghagen 1814.

Och står det varifrån den uppgiften kommer? Det finns inga sådana ändringar i slutet på längden 1815 (i vart fall inte i Kammarkollegiums exemplar), men det hänvisas där till anmärkningar på en förteckning (som då kanske är inbunden i landskontorets exemplar). 1814 finns det en sådan anmärkningslista i slutet på längden, men där är Jonas inte med.

Visst förekommer 18-åriga hustrur, men åldern/födelseåret behöver som sagt inte vara korrekt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18585) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Tisdag den 28 januari 2020 kl. 14.11
1815 stämmer, finns 2 avskrifter för det året. En där han heter Jonas Hansson och en där han heter Jonas Johansson och är härifrån. den ända tänkbara Christina finns på Hjälpedsten 1812 som syster till Anders Jörnsson, hon skulle i så fall va född 1792 men känns osannolik.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18586) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 28 januari 2020 kl. 17.27
Förmodligen är "härifrån avgår följande" en felavskrift av det husförhörslängdsutdrag som gjordes inför mantalsskrivningen 1815. På slutet av det utdraget finns några personer under just rubriken "Härifrån afgår följande", men där är Jonas och hustrun inte med.

Men därunder finns rubriken "Hwartill följande läggas" - och där finns Jonas Johansson 31 med hustru 27 på Änghagen under Könnestorp. Man har väl helt enkelt vid avskriften missat den andra rubriken, och så har alla hamnat under "avgår".

Eftersom de inte finns med under "avgår" i tillägget, varken som par eller enskilda personer, så kan de rimligen inte finnas med i hfl-utdraget någon annanstans.

Hfl-utdraget finns i Landskontoret EIIIb:17. Direktlänk till tillägget på slutet: app.arkivdigital.se/aid/v93.b38.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18587) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Tisdag den 28 januari 2020 kl. 18.00
Ska man misstänka att de flyttat in från annan socken, både Änghagen och Halleröd ligger ju bara ett stenkast från Tanums socken och Mo och Svarteborg är ju heller inte långt borta, inte hittat nått i dessa socknar dock. Det var väl inte så lätt att bli torpare och oftast var det väl ett resultat av brådskande äktenskap och nånstans att bo för den nybildade familjen eller?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18588) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 28 januari 2020 kl. 18.54
Jo, det är väl sannolikt att de kom från en annan socken, åtminstone då innan mantalsskrivningningen inför längden 1815.

Dottern Inger Maria står ju i församlingsboken, och också i tidigare SCB-utdrag ur husförhörslängderna, som född i Kville 1814 - men födelsesocknen behöver ju inte stämma. Fast om hon är född i april 1814, så kan de ju ha flyttat in innan dess, men efter den förra mantalsskrivningen (som gjordes i slutet av 1813 inför längden 1814). Någonstans lär de i vart fall gömma sig i mantalslängden 1814, i Kville eller en annan socken, antingen som ett par eller som son/dräng och dotter/piga.

Dessvärre finns i stort sett inga flyttlängder i någon av de tre närmaste grannsocknarna 1814-1815. Det enda som finns är inflyttade till Tanum, men där är de inte med. Men de kan naturligtvis ha flyttat in till Tanum före 1814 (när det finns inflyttningslängder, som jag dock inte har kollat), och sedan ut därifrån 1814 (när det inte finns utlyttningslängder).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 28 januari 2020 kl. 19.30.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18589) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Tisdag den 28 januari 2020 kl. 20.10
Fick fel födelsedatum för Inger Maria 18 maj 1814 ska det va.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18593) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Onsdag den 29 januari 2020 kl. 00.26
Snickarehuset u Wrem tycks finnas en Christina med fader Jöns i slutet av 1700-talet, dock inte lyckats klura ut hennes ålder.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18594) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 29 januari 2020 kl. 08.58
Hon är med åtminstone i mantalslängden 1790 (daterad den 27/11 1789); tidigare längder har jag inte kollat. Då måste hon vara född senast 1774.

Det är m.a.o. inte rätt Christina Jönsdotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18606) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 30 januari 2020 kl. 22.17
1840-1842 bör Christina på Lycke struken 43 då hon bor hos sonen på Halleröd. Efternamnet kan läsas som både Jonsson och Jönsson 1842 ser det ut som det ändrats till Jönsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18608) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 30 januari 2020 kl. 23.30
Detta är Nordre Löcke (det finns ju ett Vremslöcke också).

De som finns på gården där 1843 är Benjamin Jacobsson (född 1803) med hustru (född 1810). De är inskrivna i efterhand i mantalslängden 1831, och bör då ha flyttat dit 1830.

Det finns en Benjamin Jacobsson född 1803, som bor i Löcke (s:n anges ej) enligt moderns bouppteckning 1837. Han flyttar enligt Tanums utflyttningslängd till Kville 1827.

Denne Benjamin var född på Holt i Tanums s:n och son till Jacob Persson och Kjerstin Eskilsdotter. Jacob var född på Könnestorp Ödegård.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18609) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 30 januari 2020 kl. 23.50
Dom har jag koll på och Benjamins fru Anna Maja Petersdotter född 1810 kom från Svälte. dom tycks ha använt samma namn till sina barn som Jonas och Christina men det var kanske modenamn vid denna tiden.
Anna Jacobsdotter Dåveland död 1828 hade enl avskrift 2 bröder Anders Jacobsson Hålt och Benjamin Jacobsson Lycke. Hålt i Tanum ligger ca 3 km från Halleröd.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18610) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 30 januari 2020 kl. 23.56
När Christian Jonassons första hustru Catharina Börjesdotter dör 1860 på Söbbskinn bevakas barnen rätt av Johan Hansson Såtorp Tanum. På Såtorp finns en Johan född 1831 i Kville gift med Christina Larsdotter född 1829 i Kville. Kanske är Johan från Brödstycket under Solhem och Christina från Söbbskinn men kan inte finna någon koppling till Christian eller Catharina. Catharina hade en dotter före hon gifte sej med Christian och de var sambor på Halleröd innan hon blev hans hustru.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)