Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Berfeldal (Bärfendal)   >  
Carl Berggren (född 1706, död omkr. 1789), trumslagare
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19495) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 23 maj 2021 kl. 09.46
Svar på en efterlysning gjord under Kville socken.

--------------------

Det finns ett antal antavlor på internet där trumslagaren Carl Berggren är med. Och i dessa förekommer olika födelse- och dödsår.

Och i andra diskussioner har olika forskare också spekulerat om att Carl Berggren skulle vara son till trumpetaren "Olof i Berg" i Dragsmarks socken som får en son Carl 1705, döpt den 10/9. Och dessa spekulationer har blivit till sanning för somliga... I en antavla som jag har sett (och inte osannolikt i andra som jag inte har sett... :-)) står att Carl Berggren föddes den 10/9 1705.

Nu var den 10/9 som sagt bara dopdatum; födelsedatum står inte i Dragsmarks kyrkobok. Dessutom är denne Dragsmarks-Carls far inte "Olof i Berg"; han heter Berg. Men detta är egentligen oväsentligt för de som forskar om Carl Berggren - Carl heter nämligen inte Olsson.

I Krigskollegiums militiekontors avlöningsbok 1727 (GIVb:73) står att Carl Berggren antogs som förste trumslagare vid Sotenäs kompani den 16/7 1727, och detsamma står i generalmönsterrullan 1732 (uppslag 391).

Övriga GMR:or som Carl är med i är 1737, 1744 och 1749. Sedan finns det inga bevarade rullor förrän 1767, och då har sonen Petter tagit över som trumslagare. Att Carl fått avsked och ersatts av Petter framgår också av mantalslängden 1762; överlämnandet av trumman från far till son bör alltså ha skett omkring 1761. Carl var m.a.o. trumslagare under cirka 34 år.

Inte i någon av de bevarade rullorna, och inte heller i avlöningsboken 1727, står Carls ålder eller födelseort.

1744 års GMR finns i två upplagor i samma volym - och de är inte helt identiska. I den andra upplagan står nämligen en icke helt oväsentlig detalj, som också står i avlöningsboken 1727: Carl Pettersson Berggren. Vi kan alltså glömma trumpetare Berg som Carls far.

De kronogårdar som var indelta som boställe för 1:e trumslagaren vid Sotenäs kompani var Övre Sandbäck i Svenneby socken och Välseröd i Berfendals socken. På Sandbäck bodde Carl inte alls, men däremot många år på Välseröd.

Men första gången som jag hittat honom i mantalslängden är 1733, då han finns på Nygård i Kville socken. Men redan 1734 står det "härifrån" på Nygård, och i stället finns han på Klingseröd i samma socken.

Var han fanns innan han hamnade på Nygård är ett mysterium. 1732 saknas bevarad mantalslängd. 1731 kan jag inte hitta honom i något av de härader i norra Båhuslän som har dragoner: Kville, Sotenäs, Stångenäs, Tunge, Sörbygdens, Bullarens och Tanums härader. Inte heller finns han i Skredsviks eller Bokenäs pastorat i Lane härad. Och samma resultat blir det i Valbo härad i det sydvästra hörnet av Dalsland.

Nu har jag inte lusläst alla namnen i mantalslängden; jag har letet efter "trumslagare" i högermarginalen. Militärer är noterade där; de flesta är ju vanliga dragoner, men där finns också trumslagare. Om han bodde inom det området, så borde det alltså stå en notering i marginalen; han blev ju som sagt antagen redan 1727. Så var fanns han? Någon annan del av Båhuslän eller Dalsland? Västergötland?

Framåt i tiden är det däremot inga problem. Det är visserligen stora luckor bland mantalslängderna (det finns inga längder 1735-1741, 1743-1747 och 1749-1751), men man kan använda räkenskaperna från Riksens Ständers Kontor (RSK, som åtminstone jag förkortar det :-)), som är upprättade på våren det aktuella året, närmare ett halvår efter mantalslängderna. Och dessutom finns jordeböcker, men alla år är inte filmade.

Om man lägger pussel med dessa längder, så ser man att Carl Berggren finns på följande gårdar:

1733: Nygård i Kville socken
1734-1737: Klingseröd i Kville socken
1738: ? (ej i Kville eller Sotenäs härader)
1739: Dromålsröd i Kville socken
1740-1742: Välseröd i Berfendals socken
1743: Hogsäm i Tossene socken
1744-1747: Välseröd
1748-1749: Skälle Sörgård i Tossene socken
1750-1761: Klingseröd
1762-1789: Välseröd

I mantalslängden 1733 är Carl ogift, men 1734 har han hustru och har då gift sig omkring 1733. Men 1735-1736 saknar han hustru, och det finns ingen notering om att hustrun är sjuk eller av annan anledning befriad; det finns heller ingen notering i RSK:s avkortningslängder (där man noterar vilka som är befriade och varför). Det ser alltså ut som hans hustru har dött redan under slutet av 1734 eller början av 1735.

Men 1737 har han hustru igen, och bör då vara omgift i slutet av 1736 eller början av 1737. I Berfendals dödbok (C:1, f. 153v) hittar vi Carl Berggrens hustru på Välseröd i juli 1741, begravd den 29/7. Hon har inget namn där, men det står att hon blev 34 år, och bör då alltså vara född omkring 1707.

Fr.o.m. 1740 finns det inte längre en kolumn för hustrun i RSK, men 1743 bor Carl på Hogsäm och från andra källor vet vi att han där gifte om sig med Gustaf Hesslings enka Catrina Larsdotter. I mantalslängden 1774 saknar Carl hustru, så Trina har då dött omkring 1773. Men hon finns inte i Berfendals dödbok.

Sedan saknar Carl hustru hela tiden, utom 1786. Så det ser alltså ut som att han gift om sig igen omkring 1785, bara för att bli enkling på nytt året efter. Men inte heller denna hustrun finns i dödboken,

Om det inte finns någon okänd orsak till att han saknar hustru 1735-1736, och inte är ett misstag att han har hustru 1786, så var han alltså gift fyra gånger.

Och i mantalslängden 1790 är Carl själv borta från Välseröd, och jag kan heller inte hitta honom hos något av barnen. M.a.o. bör han ha dött omkring 1789. Och liksom sina två senaste hustrur saknas också Carl i dödboken. Och inte heller finns någon bevarad bouppteckning, varken efter Carl själv eller någon av hans hustrur.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19498) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niklas Hertzman - Söndag den 23 maj 2021 kl. 11.29
Hej !

En ofta glömd källa är meritbanden i Arméns pensionskassa (finns på ArkivDigital). Det är oftast bara befälen som är med i dessa, men ibland finns även trumslagare, trumpetare och andra med. Pensionskassan inrättas 1757 och där finns namnregister. Tänk på volymernas nummer inte alltid överensstämmer med hänvisningarna utan titta under volyminformationen för att se vilken volym det är. T.ex. E5:3 är nummer 6.

I namnregistret hittar man Carl Berggren 6:1528 (Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:198 (1757-1775) Bild 150 / sid 21 (AID: v779172.b150.s21, NAD: SE/KrA/0078A004Ö))

Letar man upp den hänvisningen hittar man den här: Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:3 (1763-1769) Bild 3780 / sid 1528 (AID: v778977.b3780.s1528, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Här står han som 1ste trumslagare. Kom i tjänst 1727 och född 1706 (med lite god vilja).

Petter Berggren finns med i flera volymer.
Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:2 (1757-1762) Bild 520 / sid 792 (AID: v778976.b520.s792, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Född 1742 och i tjänst 1761.

Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:3 (1763-1769) Bild 3810 / sid 1531 (AID: v778977.b3810.s1531, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)

Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:7 (1769-1775) Bild 9280 / sid 901 (AID: v778981.b9280.s901, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Intyg om Peters födelse 1742 20/12 i Sotenäs pastorat och gården Hogesem. Stämmer ju bra med Jörgens uppgifter om boendeplats. Men han kallas trumpetare (kanske felskrivning)?

Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:11 (1775-1779) Bild 7500 / sid 436 (AID: v778985.b7500.s436, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Trumpetare med trumslagareindelning, född 20/12 1742, trumpetare d.10 augusti 1761.

Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:15 (1778-1784) Bild 9540 / sid 691 (AID: v778989.b9540.s691, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Trumpetare

Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:15 (1778-1784) Bild 9690 / sid 706 (AID: v778989.b9690.s706, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Trumslagare

Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:22 (1784-1789) Bild 3530 / sid 345 (AID: v778996.b3530.s345, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Trumslagare

Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:24 (1790-1794) Bild 5090 / sid 495 (AID: v778998.b5090.s495, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Trumslagare

Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa E5:24 (1790-1794) Bild 5350 / sid 521 (AID: v778998.b5350.s521, NAD: SE/KrA/0078A004Ö)
Trumslagare

De verkar ha svårt att hålla koll på om han är trumpetare eller trumslagare. Jag har inte kollat längre.

Lite pusselbitar i jakten hoppas jag.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19499) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 23 maj 2021 kl. 13.13
I denna restlängd 1737 har Carl Berggren flyttat till Västergötland.
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIo:1142 (1737) Bild 2400 / sid 338 (AID: v835491.b2400.s338.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19500) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 23 maj 2021 kl. 13.48
Tack för detta, Niklas. Jag har kikat en del i äldre meritband, men att det också fanns meritband i Pensionskassan var en nyhet.

Då vet vi i vart fall att Carl Berggren är född 1706 (visst är det en 6:a, den har ingen 'midja' som en 8:a). Då återstår 'bara' att hitta var han föddes. Synd att de inte började med prästbevis några årtionden tidigare... :-) Det fanns f.ö. en del andra kända namn från bygden bland de prästbevisen.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19501) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 23 maj 2021 kl. 13.51
Jaha, Birgitta, det var alltså där han var 1738. Och då är det väl inte osannolikt att det var där han var innan 1733 också. Då ska det väl inte vara så svårt att hitta honom - i Västergötland finns ju bara några hundra socknar... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19502) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 23 maj 2021 kl. 13.59
Funderar också Carl Berggren och dessa gårdar. Kan han ägt del i Rörkärr genom en hustru och Söbbskinn??

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:35 (1744-1744) Bild 60 / sid 7. No 12. Upbiudes för Anders Hansson i Rörkär Qwille sockn 1/4 i skattehemmanet Rörkärr, som han sig tillhandlat af trumslagaren Carl Berggren, för 120 dlr smt, efter kiöpebref d 2 april 1744 1sta gången.

Ting 12 october1745.No 8.Sergeant Ingel Baltzar för 1/4 montering uti rushållet N 112 Tanums compagni Söbbskinns Ödegl......som trumslagaren Carl Berggren sig tillhandlat af enkan Kerstin Larsdr i bemte Söbbskins Ödegl. hälst Sergeanten för Cronans därunder berörda rätt, i borgen går, med sitt ägande odals rust.hem. Hedum i Berffendals socken hwilket Sergeanten Baltzar betygar med sitt namns undersättiande. Ljungby d. 29 Decembr 1744. och derwid för något ...som är Kerstin Larlsdr med sin skrift dat: Söbbskins Ödegl 1. october 1745.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:36 (1745-1745) Bild 2110 / sid 417 (AID: v278389.b2110.s417.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19503) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 23 maj 2021 kl. 14.13
Ja, att Ingel Baltzar (min ff fm ff f) gick i borgen för Berggren när han tog över rusthållet på Söbskinn Ödegård hade jag noterat, men inte försäljningen av Rörkärr.

Baltzar och Berggren hade också gemensamt matlag på Nygård enligt mantalslängden. Men går i borgen med sin gård gör man inte gärna för bara gammal vänskaps skull... :-)

Ingels hustru är Inger Margreta Pettersdotter Brun, dotter till majoren Petter Brun, men jag tror inte att Carl är hans son. Men kanske Petters hustru Christina Berg hade en son sedan tidigare? Hennes efternamn passar ju i vart fall bra... :-)

Men det är ju riskabelt att spekulera så här offentligt - alla "kanske" och "möjligen" försvinner så lätt när uppgifterna sprids vidare på nätet...

(Ändrat av kontoinnehavaren den 23 maj 2021 kl. 15.17.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19504) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 23 maj 2021 kl. 14.46
Här är en av Carl Berggrens hustrurs testamente 1741(utan namn), hade en svår barnfödsla.
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt (O) AIa:24 (1741-1747) Bild 2550 (AID: v550896.b2550).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19505) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 23 maj 2021 kl. 15.15
Prästen lyckades alltså utelämna hustruns namn i både dödboken och sitt skriftliga vittnesmål...

(Ändrat av kontoinnehavaren den 23 maj 2021 kl. 15.16.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20565) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 28 mars 2023 kl. 16.37
Kända barn till Carl Berggren, samtliga i äktenskapet med Catrina Larsdotter:

· Petter Carlsson Berggren, trumslagare. (I avlöningsboken 1765 kallas han Jon Petter. Frågan är om det är en felskrivning. I alla andra källor som jag sett heter han bara Petter.) Född den 20/12 1742 på Hougsäm i Tossene socken (prästbevis, Arméns pensionskassa EV:7, s. 901; AID v778981.b9280.s901). Död omkring 1819 på Nasseröd i Svenneby socken (saknas i mantalslängden 1820). Gift först med Anna Olsdotter (död omkring 1788 på Övre Sandbäck i Svenneby socken), och sedan med Börta Sakrisdotter (död omkring 1832 på Nasseröd).

· Maria Carlsdotter Berggren. Född i januari 1745 (döpt den 20/1) på Välseröd i Berfeldals socken (C:1, f. 47r; AID v155.b52.s47). Död den 20/1 1793 på Fossane i Kville socken (bouppteckning, Tanums m.fl. HR FII:22, s. 645; AID v65840.b325.s645). Gift den 1/1 1765 med trumslagaren Knut Mickelsson Pohl (Berfendal C:1, f. 129v).

· Johanna Carlsdotter Berggren. Född i mars 1747 (döpt den 11/3) på Välseröd (C:1, f. 50v). Död i februari 1748 (begr. den 24/2, f. 155v).

· Johan Carlsson Berggren, bonde. Född den 10/2 1751 på Klingseröd i Kville socken (datum: Berfendal AI:1, s. 9/1812-1815; AID v148.b10 - föräldrarna bodde på Klingseröd då, se första inlägget ovan). Död den 25/11 1831 på Skörbu Heden i Berfeldals socken (C:2, s. 370; AID v156.b116.s371). Gift den 2/1 1774 med Anna Andersdotter (Berfendal C:1, f. 131r; AID v155.b136.s131). Bouppteckningar: Johan den 16/12 1831 (Tunge m.fl. HR FIIa:17, s. 1875; AID v65924.b941.s1875), Anna den 28/3 1825 (15:2175; AID v65922.b1090.s2175).

I dottern Marias bouppteckning räknas samtliga hennes syskon upp, alltså också halvsyskonen från modern Catrinas första gifte med hovsmeden Gustaf Hessling.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20591) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 14 april 2023 kl. 01.09
Se under Svenneby socken för mer information om Carls son trumslagaren Petter Carlsson Berggren och hans hustrur och barn.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20667) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 16 juni 2023 kl. 12.29
Välseröd i Berfeldals socken och Övre Sandbäck i Svenneby socken var båda indelta som boställen för 1:e trumslagaren i Sotenäs kompani. Carl Berggren bodde (åtminstone tidvis) på Välseröd och lär ha arrenderat ut Övre Sandbäck, eftersom bonden och hjälpeklockaren Ola Hansson bodde där (se inlägg i april 2019 i diskussionen Svenneby: Gertrud Jonsdotter på Valö och hennes släkt). Men när sonen Petter tog över trumman, så bosatte han sig på Sandbäck medan fadern bodde på Välseröd.

I samband med att Carl lämnade över till Petter hölls den 29/10 1763 syn på Välseröd och två dagar senare på Övre Sandbäck (Krigskollegiums husesynskontor EIV:80, n:r 84; AID v1006600.b8680). Här finns utförliga beskrivningar av byggnader och marker på båda ställena.

Här sägs också att Carl ska ha tillträtt bostället vid midfastotiden 1729 (i mitten av mars), alltså närmare två år efter att han antagits som trumslagare (vilket var den 16/7 1727, som framgår av tidigare inlägg). Men som tidgare sagts är det först 1740 som han återfinns i längderna som boende på Välseröd, och inte förrän 1762, alltså efter avskedet, som han blir stadigt boende där.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 16 juni 2023 kl. 12.30.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)