Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Södermanland (socknar O-Ö)   >  
Södertälje
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Södertälje stadsförsamling, Södertälje landsförsamling och Västertälje församling, Södermanland (Stockholms län).

Namn och historik:
Södertälje landsförsamling var redan på 1600-talet uppdelad i två jordebokssocknar, Västertälje och Östertälje, men förblev en odelad kyrkosocken. Västertälje överfördes 1946 till Södertälje stadsförsamling, som därefter heter bara Södertälje församling, medan återstoden av landsförsamlingen därefter heter Östertälje församling. Västertälje utbröts 1973 ur Södertälje som egen församling.

Arkiv:
· Nationella Arkivdatabasen - Förteckning över kyrkoarkivet (Södertälje/Stadsförsamlingen).
· Nationella Arkivdatabasen - Förteckning över kyrkoarkivet (Östertälje/Landsförsamlingen).
· Nationella Arkivdatabasen - Förteckning över kyrkoarkivet (Västertälje, 1973-).
· Arkiv Digital - Digitala färgbilder av arkivhandlingar (Södertälje/Stadsförsamlingen).
· Arkiv Digital - Digitala färgbilder av arkivhandlingar (Östertälje/Landsförsamlingen).
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan nedanför
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan ovanför
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)