Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Äldre ord och uttryck   >  
Sjukdomar och dödsorsaker
Här diskuteras betydelsen av äldre benämningar på sjukdomar och dödsorsaker.
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan nedanför
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Bleksot 2010-03-08 23.27 2
Brand i tarmen 2012-12-23 14.03 3
Bröstfeber 2012-11-15 03.47 4
Dragsjuka 2011-11-12 14.56 1
Gulsot 2011-11-13 15.55 3
Kedjehosta 2010-03-08 20.55 2
Magsår 2011-11-13 12.44 1
Maskplågor 2009-04-20 12.39 3
Onda bettet 2008-12-09 17.48 3
Rödsot / rödsjuka 2010-02-20 17.19 3
Skrofler / skrofelsjuka / skrofulos 2016-06-30 15.18 3
Stickfluss 2012-08-25 09.48 1
Sömnslag 2009-11-17 17.56 5
Uppbränd av brännvin 2014-02-27 08.43 2
Utsot 2010-03-07 18.02 3
Vattusot 2010-02-20 19.14 3
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan ovanför
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)