Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Domstolshandlingar
Här diskuteras allt som rör domböcker och andra handlingar i domstolsarkiven (inkl. avskrifter och register): Vilka olika typer av handlingar som finns; var de förvaras och hur man kan ta del av dem; hur och varför de har kommit till; vad de innehåller; hur de kan användas i forskningen; deras tillförlitlighet; med mera.

Enskilda personer och orter som man finner uppgifter om i handlingarna diskuteras inte här, utan under andra ämnen (t.ex. respektive socken).

Lästips: Svenska källor, del 3: Domstolshandlingar i Arkivguiden.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om domstolshandlingar 2023-01-05 03.12 9
Domböcker 2010-02-21 14.54 0
Småprotokoll 2010-02-21 14.55 0
Bouppteckningar 2022-08-10 03.27 49
Övrigt 2011-12-14 22.38 0
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)