Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Kyrkoböcker   >   Allmänt om kyrkoböcker   >  
Sekretess
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post2164) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Måndag den 08 december 2008 kl. 15.18
Jag har några frågor om sekretess som jag hoppas att få svar på.

Konfirmationslängder:
1. Omfattas de av sekretess? Om så är fallet, till vilka delar?
2. Är dessa längder arkivpliktiga?
3. Om de inte är sekretessbelagda, innebär det att man kan sprida dem tryckt form, på CD-skiva eller på internet? Gör det något skillnad om man lägger dem öppet på nätet eller på exempelvis AD Online?

Flyttbetyg (aviser):
1. Omfattas de av sekretess?
2. Är dessa aviser arkivpliktiga?
3. Om de inte är sekretessbelagda, innebär det att man kan sprida dem tryckt form, på CD-skiva eller på internet? Gör det något skillnad om man lägger dem öppet på nätet eller på exempelvis AD Online?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post5219) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson (Lufsen) - Onsdag den 11 november 2009 kl. 13.01
Borde vara något för Jörgen att svara på. Han brukar vara bra att få till det mesta.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6499) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Tisdag den 09 mars 2010 kl. 20.45
Hej

Är det någon som kan hjälpa mig att reda ut begreppen? Jag undrar först och främst om lysning- och vigselböcker omfattas av sekretess. Om inte, vad gäller då för publicering. I bokform, på CD, öppet på internat eller betaldatabaser som exempelvis AD Online. Samma undran när det gäller publicering av register som sammanställts från dessa böcker.

Upphörde man att föra "vigselböcker" 1969? Övergick man i så fall till något system vid den tidpunkten.

Vad har "kladdböcker" för volymbeteckning? Sådana böcker där man skrev in födde/döpte från början och döde/begravde från slutet. Ganska logiskt. Sätter landsarkivet volymbeteckningar när böckerna har levererats in till arkivet?

Slutligen, omfattas flyttlängder och flyttattester av sekretess?

Christian
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6500) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Annika Otfors (Bengtasanna) - Tisdag den 09 mars 2010 kl. 21.06
Ställ frågan till Riksarkivet, de om några kan säkert svara på dina frågor!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6512) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Torsdag den 11 mars 2010 kl. 09.46
Hej Annika

Jag ställde frågan här eftersom jag hoppades att någon i forumet skulle kunna ha ett svar på mina frågor. En diskussion i ämnet tror jag skulle kunna var intressant för forumets läsare.

Mvh Christian
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6513) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Annika Otfors (Bengtasanna) - Torsdag den 11 mars 2010 kl. 11.39
Men då ska man ju också veta vilka regler som gäller...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6514) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson (Lufsen) - Torsdag den 11 mars 2010 kl. 13.15
Den som svarar på Christians frågor bör nog veta vilka regler som gäller. Själv kan jag bara ungefärligt vad som gäller. Med andra ord så finns lite osäkerhet.

Men jag förstår inte varför man skulle upphöra med att föra vigselböcker 1969. Dessa fördes nog säkert efter detta årtal också i någon form. I kyrkans regi fram till 1991, därefter skatteverket. Det är dock väldigt sällan jag kikar i 1900-talets folkbokföring i och för sig.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6515) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Torsdag den 11 mars 2010 kl. 13.32
Hej Håkan.

Det är säkerligen så att vigslar registrerades fram till 1991. Svenska kyrkan registrerar säkerligen vigslar även efter 1991 när det gäller de egna medlemmarna. Min fråga var om vigslarna fördes in i "riktiga böcker" fram till 1991 eller registrerades på något annat sätt.

Christian
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6516) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson (Lufsen) - Torsdag den 11 mars 2010 kl. 14.03
I de fall som jag har sett så har det rört sig om riktiga böcker fram till 1991 när det gäller vigseluppgifterna.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6520) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Torsdag den 11 mars 2010 kl. 16.57
Den gamla sekretesslagens regler gällde när man skulle få ut uppgifter från de myndigheter som förvarade handlingarna. När man väl hade fått ut uppgifterna, så styrdes inte publiceringen av sekretesslagen - såvida man inte hade fått ut sekretessbelagda uppgifter med det förbehållet att de inte fick spridas vidare.

Publicering av personuppgifter på nätet regleras av personuppgiftslagen (PUL) - såvida man inte har utgivningsbevis för sidan; då gäller i stället yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Och PUL har ingen tidsgräns; den gäller för nu levande personer, oavsett uppgifternas ålder.

Enligt den gamla sekretesslagen (15 §) gällde sekretess (för uppgifter i folkbokföringen) "i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i annan verksamhet som avser registrering av betydande del av befolkningen". Där gjordes alltså inte någon skillnad mellan olika typer av handlingar, inte i själva lagtexten i varje fall.

Jag skriver "den gamla sekretsslagen" för att den vid halvårsskiftet 2009 ersattes av den nya Offentlighets- och sekretesslagen (pdf-fil). Och jag har - ännu - inte satt mig in i vad det eventuellt kan vara för skillnader mellan lagarna när det gäller offentlighet och sekretess för folkbokföringsuppgifter.

När det gäller vigselböckerna, så har jag kikat runt i en del arkivförteckningar. Det verkar som att lysnings- och vigselboken ersattes av äktenskapsboken den 1/7 1969. Förmodligen var det då som det inte längre var obligatoriskt med lysning.

De kladdböcker som jag har sett har varit införda i samma serie som de 'riktiga' böckerna. Men det är ju möjligt att man i vissa församlingar eller arkiv har valt att lägga dem i en egen serie.

När landsarkivet får in handlingar, så förtecknas de av en arkivarie. Om man då behåller arkivbildarens (i det här fallet alltså pastorsexpeditionens) beteckningar eller sätter egna beror väl på hur välordnat arkivet är när man får in det, antar jag.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6522) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson (Xian) - Torsdag den 11 mars 2010 kl. 22.13
Tack Jörgen

Ditt svar förklarade det mesta. Vad jag förstår så är det egentligen ingen skillnad om handlingarna/uppgifterna läggs ut öppet på nätet eller i en betaldatabas. Jag antar att Genline, SVAR och Arkiv Digital har utgivningsbevis. Men det är kanske något de själva kan svara på.

Christian
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post6523) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Torsdag den 11 mars 2010 kl. 23.56
Det borde rimligen inte spela någon roll att man måste betala för att komma åt uppgifterna. Betala kan ju vem som helst göra - och därmed är ju uppgifterna i princip tillgängliga för alla.

Det som finns bakom lösenord kan dock inte indexeras av Google och andra sökmotorer (text som finns på bilder kan det inte ens om bilderna ligger öppet). Lika lättfunnet som text på vanliga html-sidor är det alltså inte. Men tillgängliga är trots allt uppgifterna - känsliga eller inte känsliga för de berörda personerna - om man vill hitta dem, och vet var man ska söka.

Men man behöver ju inte publicera allt som det (eventuellt) är lagligt att publicera. Man kan ju alldeles frivilligt vara så anständig att man visar hänsyn mot nu levande personer - även om konkurrenterna eventuellt inte skulle göra det. Att "andra gör så" är i alla sammanhang världens sämsta ursäkt...

(Ändrat av Jts den 12 mars 2010 kl. 00.15.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)