Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Kyrkoböcker
Här diskuteras allt som rör kyrkoböcker och andra handlingar i kyrkoarkiven (inkl. avskrifter och register): Vilka olika typer av handlingar som finns; var de förvaras och hur man kan ta del av dem; hur och varför de har kommit till; vad de innehåller; hur de kan användas i forskningen; deras tillförlitlighet; med mera.

Enskilda personer och orter som man finner uppgifter om i handlingarna diskuteras inte här, utan under andra ämnen (t.ex. respektive socken).

Lästips: Svenska källor, del 1: Kyrkoböcker i Arkivguiden.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om kyrkoböcker 2019-07-29 19.31 34
Husförhör och andra längder 2010-02-21 14.01 24
Flyttningar 2010-02-21 14.02 0
Födda, vigda och döda 2019-06-19 19.29 36
Protokoll 2010-02-21 14.04 0
Räkenskaper 2010-02-21 14.05 0
Domkapitel 2010-04-27 07.39 12
Övrigt 2010-03-12 00.38 2
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)