Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >  
Uppland (socknar A-L)
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Uppland.

Län:
Socknarna i landskapet Uppland hör antingen till Stockholms län, Uppsala län eller Västmanlands län; länstillhörighet anges för respektive socken. För socknar i Stockholms län som inte återfinns här, se under Södermanland.

Ämnen:
· Det finns en rubrik för varje socken. På den här sidan finns socknar med begynnelsebokstav A-L (se listan nedanför; övriga socknar: M-Ö).
· Om det är okänt i vilken socken som en person hörde hemma eller om flera socknar är berörda, så görs efterlysningen under Obestämd socken.
· Vet man inte i vilken socken som en gård eller annan plats ligger, så ställs den frågan under Ortnamn, där man också kan diskutera ortnamns tolkning och stavning.
· Det finns också de hela landskapet omfattande ämnena Evenemang, Litteratur, Länktips, Forskningsprojekt och Dialekter.
· Forskningsfrågor som inte är knutna till en viss socken eller person, och inte passar under någon annan rubrik, diskuteras under Allmänt.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Allmänt om Uppland
Evenemang i Uppland
Litteratur om Uppland
Forskningsprojekt i Uppland
Dialekter i Uppland
Ortnamn i Uppland
Obestämd socken i Uppland
Adelsö 2010-09-12 10.46 0
Adolf Fredrik 2022-02-03 11.07 18
Almunge 2020-01-30 17.43 3
Alsike 2010-09-12 10.47 0
Altuna 2010-09-12 10.47 0
Alunda 2010-09-12 10.47 0
Amiralitetsförsamlingen, se Skeppsholm
Angarn 2010-09-12 10.47 0
Arholma, se Björkö-Arholma
Arnö 2010-09-12 10.49 0
Balingsta 2010-09-12 10.49 0
Biskopskulla 2010-09-12 10.50 0
Björklinge 2010-09-12 10.50 0
Björkö-Arholma 2010-09-12 10.50 0
Bladåker 2010-09-12 10.50 0
Blidö 2010-09-12 10.51 0
Bo 2010-09-12 10.51 0
Boglösa 2010-09-12 10.51 0
Bondakulla, se Kulla
Bondarnö, se Arnö
Bondkyrka, se Heliga Trefaldighet
Boo, se Bo
Bred 2010-09-12 10.52 0
Bro (Bro hd) 2010-09-12 10.52 0
Bro (Bro och Vätö skg, AB län), se Roslags-Bro
Bromma 2010-09-12 10.52 0
Brunkeberg, se Jakob och Johannes
Bälinge 2010-09-12 10.53 0
Börje 2010-09-12 10.53 0
Börstil 2010-09-12 10.53 0
Dalby 2010-09-12 10.53 0
Danderyd 2010-09-12 10.53 0
Danmark 2010-09-12 10.54 0
Dannemora 2010-09-12 10.54 0
Danvik och Sicklaö 2010-09-12 10.54 0
Djurgården, se Hedvig Eleonora
Djurhamn, se Djurö
Djursholm, se Danderyd
Djurö 2010-09-12 10.54 0
Domkyrkoförsamlingen (Stockholm), se Nikolai
Domkyrkoförsamlingen (Uppsala), se Uppsala
Ed 2010-09-12 10.55 5
Edebo 2010-09-12 10.55 0
Edsbro 2010-09-12 10.55 0
Ekeby 2010-09-12 10.55 0
Ekerö 2010-09-12 10.55 0
Engelbrekt 2010-09-12 11.14 0
Enköping 2010-09-12 10.55 0
Enköpings-Näs 2010-09-12 10.56 0
Enåker 2010-09-12 10.56 0
Erentuna, se Ärentuna
Essinge, se Bromma
Esterna, se Fasterna
Estuna 2010-09-12 10.56 0
Faringe 2010-09-12 10.56 0
Fasta, se Fasterna
Fasterna 2010-09-12 10.57 0
Film 2010-09-12 10.57 0
Finska församlingen 2010-09-12 11.14 0
Fittja 2010-09-12 10.57 0
Flasta, se Skokloster
Flottans församling, se Skeppsholm
Forsmark 2010-09-12 10.58 0
Fredrik, se Finska församlingen
Fresta 2010-09-12 10.58 0
Fröslunda 2010-09-12 10.58 0
Frösthult 2010-09-12 10.58 0
Frösunda 2010-09-12 10.59 0
Frötuna 2010-09-12 10.59 0
Funbo 2010-09-12 10.59 1
Färentuna 2010-09-12 10.59 0
Gamla Uppsala 2010-09-12 10.59 0
Garn, se Össeby-Garn
Gertrud, se Tyska Sankta Gertrud
Giresta 2010-09-12 10.59 0
Gottröra 2010-09-12 11.00 0
Gottsunda, se Heliga Trefaldighet
Gran (Håbo hd), se Yttergran
Gran (Håbo hd), se Övergran
Gryta 2010-09-12 11.00 0
Gräsö 2010-09-12 11.00 0
Gustavsberg, se Värmdö
Gustav Vasa 2010-09-12 11.14 0
Hacksta 2010-09-12 11.01 0
Haga 2010-09-12 11.01 0
Hagby 2010-09-12 11.01 0
Hammarby 2010-09-12 11.01 0
Harbo 2010-09-12 11.01 0
Harg 2010-09-12 11.01 0
Hedvig Eleonora 2010-09-12 11.15 3
Heliga Trefaldighet 2011-11-10 22.24 10
Hilleshög 2010-09-12 11.02 0
Hjälsta 2010-09-12 11.02 0
Hjälstaholm, se Hjälsta
Holm 2010-09-12 11.03 0
Holmkyrkan, se Skeppsholm
Hovförsamlingen 2010-09-12 11.15 0
Huddunge 2010-09-12 11.03 0
Husby-Lyhundra 2010-09-12 11.04 0
Husby (Lyhundra hd, AB län), se Husby-Lyhundra
Husby-Långhundra 2010-09-12 11.04 0
Husby (Långhundra hd, -1970 AB län/1971- C län), se Husby-Långhundra
Husby-Sjuhundra, se Husby-Lyhundra
Husby-Sjutolft 2010-09-12 11.04 0
Husby (Trögds hd, C län), se Husby-Sjutolft
Husby (Trögds hd, C län), se Kungs-Husby
Husby-Ärlinghundra 2010-09-12 11.05 0
Håbo-Tibble 2010-09-12 11.05 0
Hållnäs 2010-09-12 11.05 0
Håtuna 2010-09-12 11.05 0
Häggeby 2010-09-12 11.05 0
Härkeberga 2010-09-12 11.06 0
Härnevi 2010-09-12 11.06 0
Hässelby, se Spånga
Häverö 2010-09-12 11.06 0
Högalid 2010-09-12 11.15 0
Hökhuvud 2010-09-12 11.07 0
Ingarö 2010-09-12 11.07 0
Jakob, se Jakob och Johannes
Jakob och Johannes 2016-02-25 12.55 2
Johannes, se Jakob och Johannes
Jumkil 2010-09-12 11.07 0
Järfälla 2010-09-12 11.07 0
Järfälla Norra, se Järfälla
Järfälla Södra, se Järfälla
Järlåsa 2010-09-12 11.08 0
Kalmar 2010-09-12 11.08 0
Karl, se Söderby-Karl
Karlskyrka, se Söderby-Karl
Katarina 2012-01-08 17.28 7
Kil, se Rasbokil
Kista, se Spånga
Klara 2022-02-03 11.08 12
Knivsta 2010-09-12 11.08 0
Knutby 2010-09-12 11.09 0
Kulla (Bondkulla) 2010-09-12 11.09 0
Kulla (Lagunda hd, C län), se Biskopskulla
Kulla (Lagunda hd, C län), se Kulla (Bondkulla)
Kulla (Åkers skg, AB län), se Roslags-Kulla
Kungsback, se Adolf Fredrik
Kungsholm 2016-01-31 18.59 2
Kungs-Husby 2010-09-12 11.09 0
Kungsängen, se Stockholms-Näs
Kårsta 2010-09-12 11.09 0
Ladugårdsland, se Hedvig Eleonora
Lagga 2010-09-12 11.10 0
Lena 2010-09-12 11.10 0
Lidingö 2010-09-12 11.10 0
Lilla och Stora Essingen, se Bromma
Lillkyrka 2010-09-12 11.10 0
Litslena 2010-09-12 11.11 0
Ljusterö 2010-09-12 11.11 0
Lohärad 2011-07-05 15.53 2
Lossa, se Låssa
Lovö 2010-09-12 11.11 0
Lunda 2011-07-05 15.54 2
Långtora 2010-09-12 11.12 0
Låssa 2010-09-12 11.12 0
Läby 2010-09-12 11.12 0
Länna 2010-09-12 11.12 0
Löt 2010-09-12 11.13 0
Lövsta (Olands hd, C län), se Österlövsta
Lövsta (Simtuna hd, U län), se Västerlövsta
Lövsta bruksförsamling, se Österlövsta
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)