Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Internettjänster   >  
Samsökningsfunktion
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10776) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Sten Magnusson - Lördag den 19 november 2011 kl. 17.59
Jag kom på något nu ikväll. Om man försökte inrätta något slags samsökningsfunktion av det slag museer, bibliotek och arkivinstitutioner använder sig av skulle det väl inte vara så dumt? Då skulle man ju t.ex. kunna söka på en viss person eller ort och då kanske få en eller flera träffar i kanske 100 databaser.

Det förutsätter väl i och för sig samarbete mellan olika föreningar och organisationer.

Mvh/Sten Magnusson DIS06438
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10777) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Anders Berg - Lördag den 19 november 2011 kl. 18.19
Det låter i princip som min idé Personsökaren som funnits fritt tillgänglig i några år nu.

http://personsok.scangen.se

Utvecklingsmöjligheter finns alltid, men det är ett enmansprojekt, vilket begränsar hur fort det går.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10779) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Sten Magnusson - Lördag den 19 november 2011 kl. 21.03
Det jag tänkte på skulle inte vara något enmansprojekt. Eftersom alla eller åtminstone de flesta organisationer med anknytning till släkt-, hembygds-, soldat-, emigrantforskning m.fl. kan komma att beröras blir det i så fall givetvis ett stort arbete som ligger i framtiden men som på sikt skulle kunna göra att sökningar kan åstadkommas på i princip vad som helst. Poängen är också att det ska vara fria sökningar utan avgifter och annat krångel. Det ska också vara reklamfritt.

Mvh/Sten Magnusson DIS06438
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10780) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Anders Berg - Lördag den 19 november 2011 kl. 23.22
Det svåra är inte att göra samsökningar, det är bara att sätta igång vilket jag visar med Personsökaren, utan det svåra är att få igång projekt att registrera material som sedan kan bli sökbart. Så som kyrkboksmaterialet.

Men det finns flera projekt för det också. Mormonerna registrerar kyrkböcker i samarbete med Riksarkivet, Förbundet registrerar gravstenar och "Namn åt de Döda". Den som är intresserad kan hjälpa till med dessa projekt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10781) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Lördag den 19 november 2011 kl. 23.34
För släktforskning finns i dag ett flertal GEDCOM-baserade släktregistreringsprogram. För hembygds-, soldat- och emigrantforkning finns inte några standardprogram. I varje fall inte vad jag känner till. Där tror jag det största problemet ligger. Jag började för länge sedan att använda ett släktredigeringsprogram (MinSläkt) för att lägga in uppgifter om båtsmän och deras familjer. Jag har också använt samma program för hembygdsforskning. Med gott resultat om jag får säga det själv.

GEDCOM är ganska genialisk i sin enkelhet. Jag skulle önska att den gick att göra mer flexibel och anpassas bättre till andra typer av personforskning. Men det är svårt att ändra på GEDCOM som är en internationell standard. Men det kanske går intressera de svenska programmakarna. GEDCOM är också tidlös. Det finns exempel på databaser som bygger på gamla program, med data som det är svårt att konvertera till ett nytt format. GEDCOM kan användas av alla "släktforskningsprogam" med varierande möjligheter för presentation på nätet.

Om det går att utveckla enhetliga databaser för de olika forskningsområdena tror jag Anders fixar sökmotorn utan några större problem. Specifik sökning på enbart platser tror jag vi kan glömma i det här sammanhanget. Det skulle inte gå att räkna alla träffar.

Jag är inte odelat förtjust när det gäller sökning i hundratals databaser på en gång. Jag vill att man ska läsa vad som står på själva hemsidan och inte bara gå in och hämta några uppgifter i databasen och sedan lämna sidan. Men fanns inte sökmöjligheten så kanske ingen skulle hitta sidan.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10782) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Christian Andersson - Söndag den 20 november 2011 kl. 00.04
Jag läste inte Anders inlägg förrän jag hade skickat mitt.

Det jag skrev om var relationsdatabaser. Jag förmodar att Anders med kyrkböcker menar böckerna över födde, vigde och döde. Där är det också önskvärt med en enhetlig standard.

Som en parentes kan jag nämna att jag har registrerat två volymer med döde i MinSläkt enligt samman modell som Sveriges Dödbok men med specificerade källhänvisningar för alla uppgifter som finns i posten. I de flesta fall har jag gått tillbaka till födelse- och vigselböcker.

När det gäller Sveriges Dödbok har man ju tillfört uppgifter utöver de som finns i dödboken. Efter vad jag har sett så är det likadant med registreringen av gravstenar. Man tillför uppgifter utöver de som står på själva stenen. Men jag har inte hittat några källhänvisningar när det gäller dessa uppgifter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10794) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Sten Magnusson - Onsdag den 23 november 2011 kl. 07.55
Med risk för att jag missuppfattat era inlägg här ovan tänkte jag närmast på en sökfunktion som inte enbart gäller kyrkoarkiv utan vilket arkiv som helst, t.ex. databaser över domböcker, militära arkiv o.s.v.

Jag har f.ö. kollat den s.k. Personsökaren men den verkar visst bara begränsa sig till förnamn, efternamn, ort, född, död. Därtill går det inte att söka på allt samtidigt. Sedan förekommer det flera reklamrutor vilket åtminstone jag tycker är störande. Sökningen fungerade endast i ett fall trots att de namn jag sökte finns på andra ställen. Det går heller inte att söka på enbart socken.

Annars är det bra tänkt, men om det gick att utveckla någon sökmotor som likt t.ex. K-samsök (http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/projekt/k_samsok_forsta_sidan.html) kan användas till lite fler databaser, hemsidor m.m. undrar jag om det inte skulle vara bra. Att jag lade till siffran 100 var ju bara ett exempel. Det kan ju vara betydligt fler resp. färre men en samsökningsfunktion som är allmänt känd och som finns på en startsida är det jag tänkte mig. Det kräver ju också ett omfattande samarbete mellan alla organisationer och föreningar som på något sätt skulle kunna beröras.

Det var ju inte tänkt att den skulle begränsa sig till enbart släkt- och hembygdsforskning. Sedan kanske det inte vore så dumt om man också kunde söka på t.ex. en specifik källhänvisning. Sådana saknas ju alltför ofta på publicerat material på Internet.Mvh/Sten Magnusson DIS06438
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10795) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Anders Berg - Onsdag den 23 november 2011 kl. 10.17
1. En samsöktjänst bör givetvis täcka även annat än kyrkboksarkiven, vilket ju också Personsökaren gör. Den söker ju i en mängd andrahandskällor, vars uppgifter kommer från alla möjliga håll.

2. Jag har valt att söka med dessa fem fält (förnamn, efternamn, ort, född, död), för att de är de vitala för släktforskaren. Annars finns alltid Google för den som vill ha fritextsökning. Google går dock inte in i databaser på samma sätt som Personsökaren.

3. Visst går det att söka på alla fält samtidigt, men chansen till träff minskar radikalt ju fler fält du fyller i. Speciellt dödsår finns sällan i databaserna, så en sökning på det minskar chansen till träff. Man får pröva sig fram, det brukar vara bäst med att fylla i 2 eller 3 fält. Att fylla i endast ett fält ger oftast alldeles för många träffar. Det går att söka på endast ort, men vissa databaser tillåter inte det och då kan ju inte Personsökaren heller göra det. Men en sökning på t ex Lummelunda ger 1133 träffar (med besked om vilka databaser det inte gick att söka i). Sökresultatet är också beroende av om du söker på "innehåller" eller "exakt" och om du använder wildcards %.

4. Alla projekt kostar pengar. Finansieras det inte med reklam, så är det på andra sätt. Vill du ha ett stort samarbete mellan organisationer och föreningar blir det knappast gratis heller. Då får du betala det med medlemsavgifter, avgifter för att få tillgång till sajten, och/eller om staten är inblandad genom skatten. För övrigt kanske du märkte på Scangens startsida att jag frågar i enkäten hur inställningen är till reklamen. Jag funderar på att ta bort den.

5. En egen startsida för Personsökaren har jag funderat på, men tycker adressen http://personsok.scangen.se ändå är helt okej. Kort och tydlig, och man hamnar direkt på rätt ställe.

6. Roligt att du ändå tycker att det är bra tänkt. Jag kände detsamma när K-samsök dök upp härom året. Det blev som en bekräftelse på att behovet finns. Det är kanske helt enkelt K-samsök som bör utvecklas för att nå fram till en samsöktjänst som inte inbegriper bara släkt- och hembygdsforskning. Jag väljer dock att fokusera på mitt och vårt stora intresse, och letar källor och databaser med mer direkt släktanknytning.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post11843) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Sten Magnusson - Söndag den 20 maj 2012 kl. 12.36
Tanken är kanske bra och jag har själv kollat personsökaren några gånger. Nu är det ju frågan vad "släktforskning" är för något.

I ett annat forum föreslogs att begreppet även skulle utvidgas till att gälla även folklivsforskning. Att forska i en släkt är ju inte enbart fråga om födelse-, vigsel, flyttningar och död utan det innebär ju också att man försöker ta reda på hur personerna levde både i stort och smått. Sedan finns det ju också direkta felaktigheter som inte kan påpekas p.g.a. uteblivna källredovisningar för att ta några exempel.

Det är därför jag menar att det skulle behövas ett utvidgat samarbete mellan olika organisationer, museer, bibliotek, arkiv m.fl. om en samsökningstjänst.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post12031) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Sten Magnusson - Tisdag den 12 juni 2012 kl. 08.08
Vi får väl också komma i håg att den s.k. Personsökaren väl vad jag förstår skiljer sig från en samsöktjänst som t.ex. K-Samsök på så vis att den senare inte begränsar sig till några specialintressen inom forskningsvärlden utan tar med allt, databaser, arkeologiutredningar, arkiv, bibliotek, museer, litteratur m.m.

För 10 år sedan var det f.ö. ett projekt kallat Samsök, som bl.a. Jönköpings läns museum deltog i. Det gick helt enkelt ut på att man skulle kunna göra sökningar på ett eller flera specifika ord och då få fram vilka bilder som fanns i museernas databaser på nätet. Nu blev det ingen fortsättning på just det projektet, men det är som jag sagt tidigare något liknande jag tänker på här.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)