Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >
Sökresultat
Din sökning fann 8 inlägg på 3 sidor i 3 ämnen.

Arkivguidens Forum
Västergötland (socknar K-N)
Masthugg
Arthur Manfred 1887-08-04 född i Gbg Masthugg
Ingmar Thoresson - 2023-03-29 16.46 - Jag letar efter födelsenotis för Arthur
Jörgen Tollesson - 2023-03-29 17.19 - Gamla Masthuggs församling före församli
Jörgen Tollesson - 2023-03-29 19.41 - Artur Manfred Kalixtus finns den 4/8 188
Ingmar Thoresson - 2023-03-30 23.23 - Tack, Jörgen!
Övriga källor
Befolkningsstatistik
"Ordning och reda i folkbokföringen"
Jörgen Tollesson - 2023-03-30 13.05 - Sverige har en månghundraårig tradition
Håkan Andersson - 2023-03-30 22.52 - Tänker lite på inlägget Det finns ju oc
Håkan Andersson - 2023-03-30 22.59 - Papperslösa = obefintliga ?
Fikarummet
Dagens citat
Christian Andersson - 2023-03-30 19.41 - SVT: Enligt polisen handlar det om en ko
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)