Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >
Formatering
Innehåll
Introduktion till formatering
· Kodens uppbyggnad
· Kombinera koder
· Kodtecken i vanlig text
· Testa hur formateringen fungerar

Textformatering
· Textens utseende
· Textens färg
· Textens storlek
· Textens placering
Enskilda tecken
· Nordiska och tyska bokstäver
· Specialtecken

Annan formatering
· Länkar
· Bilder
· Humörbilder ('smileys')
· Tabeller
· Listor

Vanliga misstag
Introduktion till formatering

· Kodens uppbyggnad
· Kombinera koder
· Kodtecken i vanlig text
· Testa hur formateringen fungerar
Kodens uppbyggnad

Discus (det program som används av forumet) har en egen formateringskod.

Alla formateringskoder är uppbyggda så här: \kod{}

Alltså först ett bakvänt snedstreck, \ (som skrivs med tangentkombinationen 'Alt Gr' och '+'), följt av en kod, och därefter en vingparentes, {} (tangentkombinationen 'Alt Gr' och '7' respektive '0').

Vad som står inom parentesen varierar beroende på vilken typ av kod det rör sig om. Oftast är det en del av inläggstexten som ska formateras; i en del fall är texten inom parentesen en del av själva koden. Detta beskrivs närmare i de olika avsnitten nedan.

Observera att text som ingår i själva koden måste skrivas med små bokstäver. (Det gäller naturligtvis inte den del av inläggstexten som ska formateras och står inom parentesen.)
Kombinera koder

Formatkoder kan skrivas inuti varandra. Man kan till exempel ha ett helt stycke med kursiv stil och enstaka ord med fetstil inuti det kursiverade stycket. Observera att om man kombinerar flera koder runt ett textstycke, så måste samtliga tecken i varje kod tas med, alltså också samtliga bakvända snedstreck och parentestecken.

Exempel: Den här texten är \+2{\b{\rod{stor, fet och röd}}}.

Resultat: Den här texten är stor, fet och röd.

Men olika koder kan aldrig gå omlott. Man kan alltså inte påbörja ett fetstilt avsnitt inuti ett kursivt avsnitt och sedan avsluta det fetstilta avsnittet efter det kursiva; en kod som påbörjas inuti en annan kod måste alltså också avslutas inuti den andra koden.
Kodtecken i vanlig text

Eftersom bakvända snedstreck, \, och vingparenteser, {}, används i koden, så kan de inte utan vidare skrivas i vanligt text. Om man vill att ett sådant tecken ska synas som vanligt text i inlägget, så måste man skriva ett bakvänt snedstreck framför det (se exemplen nedan).

Det samma gäller under vissa omständigheter ett kommatecken som ingår i inläggstext inom parentesen. I vissa specialfall består nämligen den formaterade inläggstexten av två delar som åtskiljs av ett kommatecken (som då är en del av koden); om man då skriver ett vanligt kommatecken i den del av texten som står före det särskiljande 'kodkommatecknet', så måste man skriva ett bakvänt snedstreck framför det vanliga kommatecknet (se exemplet nedan).

KodResultat
\\\
\{{
\}}
\,,
Testa hur formateringen fungerar

Här nedan beskrivs hur olika typer av formatering fungerar; fetstil, kursiv, färgad text, länkar, uppladdning av bilder med mera. Detta kan sedan testas i praktiken under Testinlägg.
Textformatering

Vid textformatering skriver man en kod omkring ett utvalt stycke av texten för att ge det ett visst utseende (till exempel fetstil), en avvikande färg eller storlek, eller en viss placering på sidan (till exempel som ett citat).

· Textens utseende
· Textens färg
· Textens storlek
· Textens placering
Textens utseende

Kod Resultat Beskrivning
\b{Formaterad text} Formaterad text Text med fetstil
\i{Formaterad text} Formaterad text Kursiverad text
\u{Formaterad text} Formaterad text Understruken text
\del{Formaterad text} Formaterad text Överstruken text
\tt{Formaterad text} Formaterad text Text med "skrivmaskinsstil" *
* Hurvida "skrivmaskinsstil" fungerar eller inte beror på webläsarens inställningar. Det krävs att där finns ett förvalt teckensnitt för detta som skiljer sig från webläsarens standardteckensnitt.

Exempel: Man kan markera \b{viktiga ord} med fetstil.

Resultat: Man kan markera viktiga ord med fetstil.
Textens färg

Kod Resultat Beskrivning
\rod{Formaterad text} Formaterad text Röd text
\brun{Formaterad text} Formaterad text Brun text
\bgul{Formaterad text} Formaterad text Brandgul text
\gul{Formaterad text} Formaterad text Gul text
\gron{Formaterad text} Formaterad text Grön text
\turkos{Formaterad text} Formaterad text Turkos text
\bla{Formaterad text} Formaterad text Blå text
\lila{Formaterad text} Formaterad text Lila text
\vit{Formaterad text} Formaterad text Vit text
\gra{Formaterad text} Formaterad text Grå text
\svart{Formaterad text} Formaterad text Svart text

Exempel: De bodde i \rod{en röd stuga}.

Resultat: De bodde i en röd stuga.
Textens storlek

Kod Resultat Beskrivning
\+3{Formaterad text} Formaterad text Störst (storlek XXL)
\+2{Formaterad text} Formaterad text Större (storlek XL)
\+1{Formaterad text} Formaterad text Stor (storlek L)
\0{Formaterad text} Formaterad text Medel (storlek M) *
\-1{Formaterad text} Formaterad text Liten (storlek S)
\-2{Formaterad text} Formaterad text Mindre (storlek XS)
\-3{Formaterad text} Formaterad text Minst (storlek XXS)
* Om man vill att texten ska ha medelstorlek, så behöver man inte använda storleksformatering. Medel är standardstorleken för inläggstexten, och används automatiskt om ingen storlek har angivits.

Exempel: Man kan göra en del av texten \+2{större} eller \-2{mindre}.

Resultat: Man kan göra en del av texten större eller mindre.
Textens placering

Kod Resultat Beskrivning
\citat{Skribent,Citerad text}

Skribent:

"Citerad text"
Citat *
\ind{Formaterad text}
Formaterad text
Indragen text
\c{Formaterad text}
Formaterad text
Centrerad text
\+{Formaterad text} Övrig textFormaterad text Upphöjd text
\-{Formaterad text} Övrig textFormaterad text Nedsänkt text
* Vid citat skriver man den citerade personens namn inom parentesen, direkt följt av ett kommatecken. Efter kommatecknet klistrar man in den citerade texten. Man ska inte skriva några citattecken runt citatet; de läggs till automatiskt.

Exempel: \citat{Nisse Nilsson,Det jag säger nu stannar oss emellan. Jag vill inte bli citerad.}

Resultat:

Nisse Nilsson:

"Det jag säger nu stannar oss emellan. Jag vill inte bli citerad."
Enskilda tecken

För koderna för enskilda tecken gäller att också innehållet i parentesen är en del av koden. Resultatet av en teckenkod blir ett skrivtecken. Koderna kan alltså användas för skrivtecken som saknas på tangentbordet.

Här finns också nordiska och tyska bokstäver. För dem behövs ingen kod; det är bara att kopiera bokstäverna och klistra in dem i inlägget.

· Nordiska och tyska bokstäver
· Specialtecken
Nordiska och tyska bokstäver

Kopiera bokstäverna och klistra in dem direkt i inläggstexten. Någon kod behövs ej.

Bokstäver
Ð
ð
ß
Þ
þ
Ü
ü
Å
å
Ä
ä
Æ
æ
Ö
ö
Ø
ø
Specialtecken

Kopiera hela koden och klistra in i inläggstexten.

Kod Resultat Beskrivning
\ch{<<} «  
\ch{>>} »  
\ch{mpnt} ·  
\ch{pnt}  
\ch{ring} º  
\ch{ggr} ×  
\ch{/:} ÷  
\ch{+-} ±  
\ch{u2} ² Kvadrat
\ch{u3} ³ Kubik
\ch{gr} ° Grader
\ch{t}  
\ch{c} ©  
\ch{r} ®  
\ch{tm}  
\ch{vlin}
Vänsterställd linje
\ch{clin}
Centrerad linje
\ch{br} [Radbrytning] * HTML-kod: <BR> *
\ch{nbsp} [Hårt blanksteg] * HTML-kod: &nbsp; *
* HTML-kod placeras i sidans källkod. Själva koden syns alltså inte på sidan, bara dess resultat.

Exempel: Trädgården är 1200 m\ch{u2}.

Resultat: Trädgården är 1200 m².
Annan formatering

Här finns formateringskoder för att infoga länkar, bilder, humörbilder ('smileys'), tabeller och listor i inläggen.

· Länkar
· Bilder
· Humörbilder ('smileys')
· Tabeller
· Listor
Länkar

Kod Beskrivning
\link{adress,text} Länk till sida inom Arkivguidens Forum och Arkivguiden (öppnas i samma fönster)
\newurl{adress,text} Länk till sida utanför Arkivguidens Forum och Arkivguiden (öppnas i ett nytt fönster)
Vid länkning skriver man den länkade sidans internetadress (URL) inom parentesen; adressen måste inledas med "http://" (utan citattecken). Det enklaste är att kopiera adressen från webläsarens adressfält när man besöker den sidan, och sedan klistra in den.

Efter adressen skrivs ett kommatecken, direkt följt av den text som ska synas i länken (alltså inget mellanslag efter kommatecknet). Den texten är valfri, och kan vara till exempel sidans namn eller en beskrivning av dess innehåll.

Om det ingår ett kommatecken i själva länken, så måste man skriva ett bakvänt snedstreck framför det kommatecknet. (Se under Kodtecken i vanlig text.)

Exempel: Med ett abonnemang hos \newurl{http://www.arkivdigital.se,Arkiv Digital} kan du läsa kyrkoböcker och andra digitalfotograferade originalhandlingar i färg via internet.

Resultat: Med ett abonnemang hos Arkiv Digital kan du läsa kyrkoböcker och andra digitalfotograferade originalhandlingar i färg via internet.
Bilder

Kod Beskrivning
\image{Bildtext} Infogar en egen bild
Bildtexten är en valfri text för att beskriva bilden, och visas på tre sätt: Den står på bildens plats om bilden inte laddas ordentligt när någon besöker sidan; den läses av skärmläsare; den syns om man pekar på bilden.

Vid förhandsgranskningen av inlägget visas en tillfällig bild (med texten "Här hamnar bilden") på den plats där bilden kommer att hamna i inlägget. När man sedan sänder iväg inlägget, så får man upp ett formulär för att välja ut den riktiga bilden från den egna datorn, och därefter ladda upp den.

Bilden måste vara i JPG- eller GIF-format; JPG rekommenderas, eftersom det ger en bättre bildkvalitet. Bildstorleken får vara maximalt 200 kB; någon måttgräns för höjd och bredd finns inte.

Hur man gör för att kopiera en bild från skärmen diskuteras i forumet: Tekniska hjälpmedel: Bildhantering: Redigering av skärmbild.

Exempel: \image{Husförhörslängd 1848-1857 - Hägnåsen, Särna socken, Dalarna}

Resultat, förhandsgranskningen:

Husförhörslängd 1848-1857 - Hägnåsen, Särna socken, Dalarna

Resultat, inlägget:

Husförhörslängd 1848-1857 - Hägnåsen, Särna socken, Dalarna
(Foto: Arkiv Digital)
Humörbilder ('smileys')

Kod Beskrivning
\smil{bildnamn} Infogar humörbild ('smiley')
Välj från listan med tillgängliga bilder (öppnas i ett nytt fönster).

Exempel: \smil{crazy}

Resultat:
Tabeller

Man kan skapa tabeller manuellt eller klistra in en tabell direkt från ett kalkylprogram.

Kod Beskrivning
\table{Tabellposter} Skapar en tabell med ram
\tablenb{Tabellposter} Skapar en tabell utan ram
Tabellposter består av kolumner med komman emellan, och rader med styckematning ('Enter'-tangenten) emellan.

Man kan också klistra in en tabell direkt från ett kalkylprogram genom att markera och kopiera det aktuella området i kalkylarket, och sedan klistra in det mellan parenteserna i tabellkoden.

Exempel, med ram:

\table{1,2\ch{br}2\,5,3
4,\ch{nbsp},6
7,8,9.000}

Resultat, med ram:

12
2,5
3
4 6
789.000

Exempel, utan ram:

\tablenb{X,O,X
O,X,
O,,X}

Resultat, utan ram:

XOX
OX 
OX
Listor

Kod Beskrivning
\ulist{Listposter} Skapar en punktlista
\olist{Listposter} Skapar en numrerad lista
Listposter skiljs åt med styckematning ('Enter'-tangenten).

Exempel, punktlista:

\ulist{Listpost 1
Listpost 2
Listpost 3}

Resultat, punktlista:
  • Listpost 1
  • Listpost 2
  • Listpost 3
Exempel, numrerad lista:

\olist{Listpost 1
Listpost 2
Listpost 3}

Resultat, numrerad lista:
  1. Listpost 1
  2. Listpost 2
  3. Listpost 3
Vanliga misstag

Inlägget kontrollerades inte ordentligt i förhandsgranskningen

När man gör ett inlägg, så kommer man alltid först till förhandsgranskningen innan inlägget sänds definitivt. Där kan man kontrollera att formateringskoderna fungerar. Om det inte fungerar som avsett, så kan man redigera i rutan 'Ändra i inlägget' och klicka på knappen 'Förhandsgranska detta inlägg' längst ned igen. När texten ser ut som avsett, så klickar man på 'Sänd detta inlägg'.

/ användes i stället för \ som första tecken i koden

· /b{Formaterad text} är fel
· \b{Formaterad text} är rätt

Fel typ av parenteser användes

· \b(Formaterad text) är fel
· \b[Formaterad text] är fel
· \b{Formaterad text} är rätt

Stora bokstäver i stället för små i koden

· \B{Formaterad text} är fel
· \b{Formaterad text} är rätt

Kommatecken användes på fel sätt

I vissa koder används kommatecken för att avgränsa de olika argumenten, det vill säga olika delar av den formaterade texten (till exempel i en länk, där man skiljer på adressen och den text som ska synas i länken). Om man vid sådana tillfällen vill skriva ett kommatecken i 'klartext', så måste man använda ett bakvänt snedstreck, \, före kommatecknet. (Se avsnittet Kodtecken i vanlig text.)

Mellanslag skrevs där det inte får vara några

· \ b{Formaterad text} är fel (mellanslag mellan \ och b)
· \b {Formaterad text} är fel (mellanslag mellan b och {)
· \b{Formaterad text} är rätt
Om Arkivguidens Forum     ·     Forumregler     ·     Kontakt     ·     Upphovsrätt (©)