Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >
Forumregler
Innehåll
Forumregler
· 1) Ämnen i Arkivguidens Forum
· 2) Användarkonto
· 3) Uppgifter om nu levande personer
· 4) Personangrepp
· 5) Källhänvisning, frågeupplysningar och inläggsdubblering
· 6) Länkar och reklam
· 7) Upphovsrätt och rättsligt ansvar
· 8) Brott mot forumreglerna
· 9) Avtal mellan användaren och Arkivguidens Forum

Redaktionella åtgärder vid brott mot forumreglerna
Kommentarer till forumreglerna
· 1)
· 2)
· 3)
· 4)
· 5)
· 6)
· 7)
· 8)
· 9
Forumregler
1) Ämnen i Arkivguidens Forum

a)
I Arkivguidens Forum diskuteras endast släktforskning och hembygdsforskning samt ämnen med anknytning därtill.

b) Under de enskilda ämnena och diskussionerna diskuteras det eller de ämnen som framgår av rubrik och inledningstext på respektive sida.

Kommentar
2) Användarkonto

a)
Endast den som har ett godkänt personligt användarkonto kan skriva inlägg i Arkivguidens Forum.

b) För att få ett godkänt personligt användarkonto ska användaren lämna korrekt för- och efternamn (hela namn, ej initialer), samt en fungerande epostadress där användaren kan nås.

c) En användare får endast ha ett användarkonto.

Kommentar
3) Uppgifter om nu levande personer

a)
I forumet får ej i text eller bild lämnas personuppgifter om, eller på annat sätt diskuteras, nu levande personer.

b) Av hänsyn till nu levande nära anhöriga får ej heller i text eller bild lämnas känsliga uppgifter (t.ex. dödsorsak, adoption, etnisk tillhörighet, religion, brottslighet) om personer som avlidit inom de senaste sjuttio åren.

Kommentar
4) Personangrepp

Förolämpningar, nedsättande omdömen och kommentarer, och andra personangrepp får ej förekomma i forumet.

Kommentar
5) Källhänvisning, frågeupplysningar och inläggsdubblering

a)
Till fakta som lämnas i forumet ska källan alltid anges, såväl vid frågor och svar som vid allmänna upplysningar; källhänvisningen behöver dock inte vara utformad på något visst formellt sätt, det viktiga är att det går att förstå vad som avses.

b) Vid förfrågningar ska uppges vilka upplysningar frågeställaren redan har samt i vilka källor de efterfrågade uppgifterna redan har sökts.

c) Inlägg med samma fråga eller efterlysning får inte göras i flera diskussioner.

Kommentar
6) Länkar och reklam

a)
I inlägg får länkas till externa sidor, som källhänvisning eller för kompletterande upplysningar om det ämne som diskuteras; länkning till ren reklam eller till sidor med innehåll som strider mot dessa forumregler är dock inte tillåten.

b) Ren reklam får ej heller förekomma i text eller bild i inlägg.

Kommentar
7) Upphovsrätt och rättsligt ansvar

a)
Varje användare har upphovsrätt till innehållet i sina egna inlägg, med undantag för text och bild med annan upphovsman.

b) Upphovsrättsskyddad text och bild med annan upphovsman än användaren får endast publiceras i inlägg med upphovsmannens tillstånd.

c) Varje användare har rättsligt ansvar för innehållet i sina egna inlägg.

Kommentar
8) Brott mot forumreglerna

a)
Den som menar att en annan skribent har brutit mot dessa forumregler ska anmäla detta till redaktionen, och inte kommentera regelbrottet direkt i diskussionen.

b) Den som har synpunkter på redaktionella åtgärder ska också kontakta redaktionen direkt, och inte kommentera detta direkt i diskussionen.

Kommentar
9) Avtal mellan användaren och Arkivguidens Forum

a)
Genom att sända in ett inlägg
· godkänner användaren att inlägget utan ekonomisk ersättning och under obegränsad tid offentliggörs i Arkivguidens Forum;
· godkänner användaren att inläggsskribentens riktiga namn publiceras i inlägget;
· avstår användaren från rätten att senare kräva att inlägget raderas eller ändras;
· godtar användaren att redaktionen redigerar inlägget för att ta bort innehåll som bedöms vara brott mot forumreglerna.

b) Genom att registrera ett användarkonto accepterar användaren de på denna sida publicerade forumreglerna och förbinder sig att följa dem.

Kommentar
Kommentarer till forumreglerna
1) Ett avsteg från regeln att endast diskutera släktforskning och hembygdsforskning görs i Fikarummet. Men i övrigt gäller forumreglerna också där.

Det innebär t.ex. att nu levande personer inte heller får diskuteras i Fikarummet, vilket i sin tur bl.a. betyder att där inte ska förekomma någon 'folkdomstol' i pågående uppmärksammade rättsfall, eller skvaller om "kändisars" privatliv. Inte heller får Fikarummet användas som politisk 'talarstol' (varken för höger, vänster eller mittemellan), eller som 'predikstol' (för eller emot någon religion). Alla ombeds också vänligt, men bestämt, att avstå från allmänt provocerande eller otrevliga ämnen som förstör stämningen runt bordet.
2) Obligatoriska användarkonton hindrar spamrobotar från att förorena forumet.

Orsaken till att man ska uppge sitt riktiga namn är helt enkelt att det hör till god ton att man presenterar sig när man kliver in i en diskussion eller ber om hjälp med forskningen, samt att den som får en uppgift i forumet ska veta vem uppgiftslämnaren är. Det sistnämnda är en självklarhet i forskningssammanhang.

Att man ska ange hela namn och ej initialer, betyder att hela tilltalsnamnet och hela efternamnet ska anges, men naturligtvis behöver man inte uppge alla förnamn om man har fler än ett. Och om man normalt skriver sitt namn med hela tilltalsnamnet samt initial för ett andra förnamn, så kan man naturligtvis göra det här också.

Epostadressen behövs för att redaktionen ska kunna komma i kontakt med användaren. Det är dock användaren själv som avgör om epostadressen ska synas offentligt.

Att användarkontot ska vara personligt betyder att flera personer inte kan dela på ett konto. Orsaken är att man direkt av användarens namn efter "Av" överst i inlägget ska kunna se vem författaren är, utan behöva leta inne i inlägget efter en eventuell underskrift. Det är dessutom bara det namnet som syns under "Alla nya inlägg det senaste dygnet" och är sökbart med alternativet "Författare" på söksidan.

Att man bara får ha ett användarkonto betyder att man inte kan registrera ett nytt om man får problem med det gamla; då ska man i stället kontakta forumguiden för att få hjälp. Och har man glömt sitt lösenord, så kan man lätt byta det.

Varje konto har en s.k. profil (knuten till användarnamnet), där uppgifter om användaren publiceras (namn, antal gjorda inlägg och vilken dag som kontot registrerades, samt de valfria uppgifter som användaren själv har skrivit in). Om man skulle ha flera konton, så skulle man alltså får flera profiler och det skulle därmed se ut som att det vore olika personer (med var sitt användarnamn) som skrivit inläggen.
3) Som personuppgifter räknas, förutom folkbokföringsuppgifter, familjeförhållanden och andra personliga omständigheter, också adress, epostadress, telefonnummer och foto.

Naturligtvis kan en nu levande person namnges som källa (författare eller forskare) till uppgifter som lämnas i forumet.
4) Det ska inte förekomma några 'diskussioner om diskussionerna' i forumet. Det är alltid sådant som skapar bråk och otrivsel i diskussionsforum.

Nedsättande 'recensioner' av andra användare (t.ex. av deras kunskaper, fattningsförmåga eller förmåga att uttrycka sig i skrift) eller av deras framförda uppgifter och åsikter (t.ex. att dessa är "skitprat" eller liknande) är att betrakta som personangrepp. Den som har invändningar mot faktauppgifter eller åsikter som har framförts, ska använda sakargument mot det som man anser vara fel eller inte instämmer i.

Erfarenheter från andra forum gör också följande påpekande nödvändigt: Att lämna goda råd och forskningstips är inte "pekpinnar"; och att upplysa om vedertagna metoder för källkritisk forskning är inte "påhopp" på den som inte använder sådana metoder. Det är tvärtom sådana anklagelser om "pekpinnar", "påhopp" o.likn. som är personangrepp. Råd, tips och upplysningar är enbart hjälp - inte bara till de(n) forskare som för ögonblicket deltar i diskussionen, utan också till dem som vid senare tillfällen läser den - och den som inte är intresserad av den hjälpen kan bara under tystnad bortse ifrån den.

Att kalla en pågående diskussion för "tjafs" eller liknande, eller att säga att man vill slippa att se ett visst ämne diskuteras i forumet, det är att betrakta som ett personangrepp på dem som deltar i den diskussionen eller är intresserade av det ämnet. Samma sak om man säger att någon ska "forska själv" och inte ställa "en massa frågor". Det är frivilligt att svara på frågor, och det man inte vill läsa är det bara att låta bli att läsa.
5) Skälet till att källhänvisning alltid ska finnas är dels att den som tar del av en uppgift alltid själv ska kunna gå till källan och kontrollera uppgiften, dels att man inte ska ta åt sig äran för andras forskning. (Om källhänvisningar i allmänhet i forskningen, se sidan Källkritik - Del 1: Grunderna i Arkivguiden.)

Som källa ska anges var uppgiftslämnaren har hämtat uppgiften. Observera dock att om uppgiften återfinns i en bok, CD-skiva, databas eller annan publikation som uppgiftslämnaren själv har sammanställt eller utgivit, så är inte denna publikation att betrakta som källa; källan är den handling där uppgiftslämnaren ursprungligen hämtade uppgiften.

Att det ska uppges vilka upplysningar frågeställaren redan har (och källorna till dem) samt i vilka källor de efterfrågade uppgifterna redan har sökts, beror på att den som vill hjälpa till inte i onödan ska behöva göra om det arbete som frågeställaren själv redan har gjort. Det är inte så trevligt att lägga ned tid på att plocka fram uppgifter eller att efter omfattande letande konstatera att personen inte finns i någon födelsebok i hela pastoratet, och sedan få svaret "Tack, men det visste jag redan"; sådant kan få även den mest hjälpsamme att tappa lusten för att hjälpa till i fortsättningen.

Detta betyder också att om man inte har utfört någon egen forskning för att försöka att finna de efterfrågade uppgifterna, utan enbart vill se om någon annan redan har uppgifterna i sin forskning eller hoppas att det är någon annan som vill utföra forskningen, så är det det som man ska upplysa om. Det är naturligtvis helt legitimt att fråga utan att först ha försökt att finna uppgifterna själv, men den som vill hjälpa till har rätt att få veta att det förhåller sig på det viset, och att frågeställaren inte är en forskare som har kört fast och därför behöver hjälp. Om man ser att de uppgifter som man efter mödosamt grävande har bidragit med, direkt används av samme frågeställare som underlag för nya frågor, utan att förutsättningarna var kända på förhand, så är det mycket troligt att hjälparen - med all rätt - känner sig lurad och utnyttjad.

Att undvika dubbelarbete är också orsaken till att frågor och efterlysningar inte får dubbleras. Om samma inlägg görs under flera rubriker, så är ju risken att en hjälpsam forskare lägger ned tid på att finna svaret på en fråga utan att uppmärksamma att frågan redan är besvarad under en annan rubrik. Om man menar att en fråga berör flera ämnen, så kan man göra ett inlägg i den ena diskussionen och bara kort upplysa om den andra diskussionen och hänvisa vidare inlägg dit.
6) Det räknas självklart inte som ren reklam att upplysa om existensen av böcker, CD-skivor, betaldatabaser eller andra publikationer som är relevanta för det diskuterade ämnet och kan vara till nytta för forskarna.

Observera dock att det är att betrakta som ren reklam med upprepat angivande av uppgiftslämnarens egen publikation som "källa" till lämnade uppgifter. (Jämför andra stycket i kommentaren till punkt 5 ovan.)
7) Upphovsrättsinnehavaren ska alltid tillfrågas innan en upphovsrättsskyddad text eller bild publiceras i ett inlägg. Det gäller t.ex. om man kopierar en text eller ett foto från en hemsida eller skannar en boksida; det samma gäller också om man kopierar en transkribering (tydning och överföring till modern skrift) av en gammal text (t.ex. ett domboksmål). Men även om ett verk (t.ex. en CD-databas eller en sockenbok) är skyddat av upphovsrätt, så har däri ingående enskilda faktauppgifter inget upphovsrättsskydd; sådana uppgifter (t.ex. personers namn, födelsedatum, hemorter, släktskap m.m.) kan därför fritt återges, med sedvanlig källhänvisning.

Eftersom ingen förhandsgranskning sker innan inlägg publiceras i Arkivguidens Forum, så har skribenten själv det rättsliga ansvaret för innehållet i inlägget. Eventuellt olagliga inlägg tas självklart bort så fort de upptäcks, men brottet blir därmed inte ogjort, och ansvaret för att inlägget publicerades har alltså skribenten.
8) Det ska inte förekomma några 'diskussioner om diskussionerna' i forumet. Det är alltid sådant som skapar bråk och otrivsel i diskussionsforum.

Den som vill diskutera ett regelbrott eller ett visst uppträdande kan göra det under Netikett. Men där är det själva företeelsen (t.ex. en viss typ av regelbrott) som ska diskuteras; den avdelningen ska inte användas för att ställa enskilda användare vid skampålen.

Och den som vill diskutera regeltolkningar och redaktionella ingripanden kan göra detta under Om Arkivguidens Forum. Men där är det principiella frågor som ska diskuteras, inte enskilda fall.

Se också Redaktionella åtgärder vid brott mot forumreglerna nedan.
9) Arkivguidens Forum har genom detta avtal ingen ensamrätt till publicering av inläggen. Varje skribent har upphovsrätten till sina egna inlägg (se punkt 7) och har därmed fullständig frihet att publicera dem också i andra sammanhang. (Tänk dock på att om inlägg innehåller material som publiceras med tillstånd av annan upphovsman, så behöver denne också ge tillstånd till återpublicering på annan plats.)

Varför skribentens riktiga namn publiceras i inlägget framgår av kommentaren till punkt 2 ovan.

Varje inlägg ingår i en av forumets diskussioner. Om ett eller flera inlägg i en diskussion skulle plockas bort, så skulle därmed diskussionen ödeläggas. Därför kan en skribent inte i efterhand begära att inlägg tas bort. Av samma skäl ändrar inte heller redaktionen i inlägg på begäran av skribent som ångrar det skrivna (men självklart går det bra att be om hjälp att få stavfel rättade). Varje skribent har dock 12 timmar på sig från publiceringen att själv redigera inlägget.

"Inaktuella" efterlysningar tas alltså inte bort för att frågeställaren har funnit svaret på annat håll; inlägget kan ju innehålla upplysningar som är av intresse för andra forskare.

Om det i en diskussion publiceras felaktiga uppgifter (oavsett om det är rena forskningsmisstag eller olika hypoteser och möjliga lösningar på ett problem), så får detta korrigeras genom ett nytt inlägg med de riktiga uppgifterna. De felaktiga uppgifterna kan ju innan felet upptäcktes ha hunnit att läsas av andra forskare, som då också måste kunna läsa korrigeringen. Om ett inlägg med felaktiga uppgifter i stället skulle raderas, så skulle ju de som hunnit att läsa uppgifterna inte få veta att de var felaktiga.

Åsikter som framförts i en debatt får man också stå för. Om man senare ändrar uppfattning, så är det ju bara att säga det i ett nytt inlägg.
Redaktionella åtgärder vid brott mot forumreglerna
Om en användare bryter mot ordningsreglerna, så tas inlägget bort, och en motivering publiceras på det borttagna inläggets plats i forumet. Om inlägget också innehåller sakuppgifter i den pågående diskussionen, så kontaktas användaren per epost och rekommenderas att sända in en ny version av inlägget, utan regelbrottet.

Vid personangrepp eller andra grova regelbrott eller uppenbart sabotage av en diskussion, så kan en varning utdelas.

Upprepas liknande regelbrott av samma användare efter varningen, så kan vederbörande avstängas. Vid det första tillfället varar avstängningen en vecka; andra gången en månad; den tredje gången stängs användarkontot permanent.
Senaste uppdatering
2018-05-25

I kommentarerna (där reglerna förklaras och förtydligas) har det gjorts några tillägg och ändringar i punkterna 2 och 9. Detta för att det ska bli ännu tydligare vad som gäller och varför. Själva reglerna har dock inte ändrats.
Om Arkivguidens Forum     ·     Kontakt     ·     Upphovsrätt (©)