Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Västergötland (socknar K-N)   >   Kristine   >  
Tyska församlingen efter 1883
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13931) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Torsdag den 18 juli 2013 kl. 17.07
I Anbytarforum har diskuterats Tyska församlingen i Göteborg, och en del påståenden har då gjorts om dess status som församling efter 1883. De korrekta förhållandena är följande:

T.o.m. den 30/4 1883 bestod Tyska församlingen (även kallad Kristine) av två avdelningar, en tysk och en svensk. Vid Göteborgs nya församlingsindelning den 1/5 1883 bröts den svenska avdelningen ut som en vanlig territoriell stadsförsamling (alltså med ett fastställt geografiskt område) med namnet Kristine. Den tyska avdelningen förblev som tidigare en icke-territoriell tysk församling (alltså utan fastställt geografiskt område).

Observera att Tyska församlingen, även efter 1883, är en fullvärdig församling inom Svenska kyrkan med egen kyrkobokföring. Enda skillnaden mellan Tyska församlingen och övriga församlingar är att den förstnämnda är icke-territoriell. Man kunde alltså vara folkbokförd i Tyska församlingen oavsett var i staden man bodde - och var man det, så var man inte folkbokförd i den territoriella församling inom vars geografiska gränser man bodde.

Vem som kan bli medlem i Tyska församlingen i dag är fastställt i Svenska kyrkans kyrkoordning (35 kapitlet):
"1 §
Den som tillhör Svenska kyrkan tillhör den territoriella församling där han eller hon är folkbokförd.
Bestämmelser om rätt i vissa fall att i stället tillhöra en icke-territoriell församling finns i 2–6 §§."

"3 §
En person har rätt att tillhöra Tyska Christinae församling i Göteborg om han eller hon tillhör Svenska kyrkan och är folkbokförd i en församling i Göteborgs, Härryda, Kungsbacka, Kungälvs, Mölndals, Partille eller Öckerö kommun, och dessutom
1. är medborgare i Tyskland,
2. är född i ett tyskspråkigt land,
3. är barn till någon som är född i ett tyskspråkigt land,
4. är make eller barn till någon som tillhör församlingen enligt 1, 2 eller 3, eller
5. är efterlevande make eller barn till någon som tillhört församlingen enligt 1, 2 eller 3."
Men kyrkoordningen gäller sedan kyrkans skiljande från staten vid årskiftet 1999/2000. Jag vet inte vilka regler som gällde under den i AF-diskussionen aktuella tiden, 1926-1939 (när Svenska kyrkan var statskyrka och medlemskap där var obligatoriskt för alla som inte tillhörde ett annat officiellt erkänt samfund, och kyrkan dessutom hade hand om folkbokföringen).

Göteborgs Arkivguide: Tyska församlingen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jag svarar här i Arkivguidens Forum, eftersom det är lättare att följa med i den här aktuella saken om den får en egen diskussion där inläggen inte blandas med en massa andra saker från samma socken (som fallet är i Anbytarforums sockendiskussioner). Jag kan dessvärre inte lägga in en upplysning i Anbytarforum om att ett svar finns här; tidigare erfarenheter säger nämligen att det inlägget då raderas med hänvisning till Anbytarforums "ordningsregler". Men frågeställaren har underrättats per epost. (Det finns också andra orsaker till att jag inte skriver i Anbytarforum längre - men det är en annan historia...)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)