Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Asgud i Svenneby (1600-talet) och hans släkt
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16176) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 04 januari 2016 kl. 11.08
Denne Asgud bör ha haft sönerna Hans Sten och Marin, enligt Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:2 (1660-1673) Bild 12.+Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:13 (1660-1675) Bild 46.

Kan inte denne Asgud också haft sonen Nils? Nils Asgudsson som var gift med Marta Olsdotter, hon odelsberättigad till Svennebygården.( Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:36 (1701-1701) Bild 200). Nils och Marta hade bl a sonen Olof Nilsson gift med Hjertru Johansdotter, dotter till Joen i Ulserudh.(Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:70 (1702-1702) Bild 1330 / sid 159. S.d. fordrade Anders Mattisson i Solbräcke aff Olof Nilsson i Swenneby, hwars hustru Hiertrudh Johansdotter tillstädes war...).

Denne Olof Nilsson i Svenneby hade ev sönerna Mattis(min anfader) och Christen. I målet nedan står att de hade farfaders broder Hans Asgudsson.
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:19 (1725-1728) Bild 2120 / sid 521 No 30. Till detta tinget hade Mattis och Christen Olufsöner på Swänneby instämt Jon Olufsson på Norgl ibm, på det han måtte påläggias, at til dem såsom Bördemän afstå des innehafwande bruk, som skal wara en halfgård, särledes som han är en wil främmande man. Jon Olufsson som til den ändan Comparerat framlade uti Rätten ett Interims quittence Dat: Uddewalla dn 19 Aprill 1702 hwarutinnan Sahl. aflijdne Borgmästaren Anders Larssons Sterbhuus Interesfaktor? Borgmästaren Lars Silents och Rådmannen Samuel Rutterberg tilstå och bekiänna, at efter Härads Rättens utslag skal Oluf Hansson och Oluf Olufsson hafwa Contraherat, därpå de då uthlagdt halfparten ock som samma Borgmästare uppå gården både ägee upbud ock fasta, så at den är ifrån denna släckten helt och hållet, så förmodar han at då icke äro närmare kiöpet än han. Käranderna inwände därom at, at deras farfaders Broder Hans Asgudsson ägde denna jorden, ock därföre förmehnar det de äro Bördemän, ock det så mycket mera som gården aldrig warit kiöpt, mindre upbuden eller fastadt. Rätten tilfrågade Parterna om de hafwa några jordebref til hands, elr om de sedermera fulfölgdt kiöpet med Borgmästarens huus därtil swarade de neij; Alt så resolverade Tings Rätten det dessa stridiga Parter eij kunna med domb afhielpas, innan de först få .. jordebrefwen ifrån wederbörande innehafware, kunnandes de då åter wid Rätten anmähla detta måhlet, ock däröfwer ett ändteliget utslag förbida.

Denne Mattis Olsson i Svenneby var gift med Barbro Hansdotter. Hon bör ha varit fosterdotter till Asgud Stensson och hans hustru Barbro Olsdotter. De testamenterade till Asguds systerson sahl Oluf Asmundsson och Barbros systerdotter Barbro Hansdotter. Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:13 (1711-1714) Bild 690 / sid 135.
Utvikning: Asgud testamenterade till ”sin systerson sahl Oluf Asmundsson”, testamenterade han till en avliden???

I mantalslängden 1720 Svenneby Asgud Stensson m o q döda,Barbro. Därefter kommer Mattis in i bilden.

Nu har jag suttit med mantalslängderna och försökt bena upp de som bodde på Svennebys gårdar 1669-1723 och jag har bara virrat till det. Ibland står Svennebys gårdar på olika ställen i längderna. Misstänker att släkterna går in i varandra. Både Mattis och hustrun kan vara släkt med Rasmus i Tyfta..eller felskrivning i något mål..

Härstammar du Jörgen från Olof Stensson, som finns med i längderna och har du någon rakt tråd jag kan nysta vidare på?? Det här går åt skogen :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16177) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 04 januari 2016 kl. 18.38
Svaret på den sista frågan är ja. Det är han som är far till Mattis (min förfader) och Christen. Och Olas far är Sten Asgudsson, som är bror till Hans.

Ola Stensson brukade (och ägde delvis, en del var kronojord) halva Svenneby Mellomgård, och var gift med Ragnila Jönsdotter från Bottna Östergård. Sten och Hans Asgudssöner betalade inte skatten någon gång på 1600-talet, så därför tog kronan 1/3 av Mellomgården.

Jag kan tillägga att Jon Olsson är släkt med Barbro Hansdotter (men jag får kolla lite närmare för att säkert kunna säga exakt hur... :-)), och hamnade så småningom på Valö (också i Svenneby socken), som var hans odelsgård (och om den saken tvistar han också vid tinget, med Barbros bror Ola). Han hade inga egna barn, utan sålde bruket på Valö till sin halvsysterdotter Marin Tollesdotter och hennes man Ola Mattisson - som var son till... gissa vem? :-)

Och det var Olas syster Barbro Mattisdotter och hennes man Per Ingelsson Baltzar som tog över föräldrarnas bruk på Svenneby Nordgård.

Det här var kortversionen ur minnet... :-) Jag återkommer med källor m.m. när jag har lite mer tid.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16178) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 04 januari 2016 kl. 18.42
PS

Eftersom du frågar om jag härstammar från Ola Stensson, så har du kanske sett att jag har skrivit det någonstans? Var i så fall? Jag har för mig att jag har nämnt det i någon diskussion, men jag kan inte hitta det det nu... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16179) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 04 januari 2016 kl. 18.46
PS 2

Asgud Stenssons systerson Ola Asmundsson hade väl avlidit efter att testamentet skrevs.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16180) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 04 januari 2016 kl. 19.00
Tack!!!!
Jag som trodde att Olof Nilsson i Svenneby var Mattis far, och så är det Ola Stensson!!!! Du har inte skrivit vad jag kan se, att du härstammar från Olof Stensson utan du skrivit att du kommer ifrån Sten Asgudsson, och då chansade jag bara. Visste/vet inget om Olof Stensson. Vad roligt det är när släkten utökas! Ser nu att jag samlat på denne Olof Stensson o Ragnilla i ett annat sammanhang. Nu går jakten vidare....
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16190) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 11 januari 2016 kl. 15.25
Ola Stensson bör även ha haft sonen Jöns Olsson i Torpane. Olas hustru Ragnhild Jönsdotter verkar ha gift om sig med Sven Olsson, som senare flyttade till Bottna Nordgård och gifte om sig med Börta Eriksdotter.
I målet Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:50 (1759-1759) Bild 3190 / sid 633,handlar det om Svens testamente. Börta har inte kallat ena testamentsvittnet eftersom "Det wittnet Jöns Olsson i Torpane som ... testamentet underskrifwit har enkjan ansedt onödigt inkalla, emedan han är hennes afl. mans stiufson och således i detta mål icke kan wittna böra".
Jag har inte hittat Jöns Olssons hustrus namn och inte Jöns bror Christens hustrus namn. Tror att Christens ena dotter är Anna Christensdotter gift på Svenneby Mellangård med Johannes Jönsson och en annan dotter är Mari gift med Jöns Christoffersson i Edsten, Kville.Jöns i Torpane har, bl a, en dotter Anna.Jöns dotter Anna har jag någorlunda koll på, kommer in via hennes förste man Erik Halvardssons släkt. Har du kläm på de personer där jag har luckor??

Det fanns visserligen två Christen Olsson till med olika hustrur, dä och dy, men de verkar ha bott o ägt Svenneby storegård.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16193) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 11 januari 2016 kl. 19.55
Ett kort svar, så återkommer jag senare med bevisen. (Det har jag visst sagt förr... :-))

Jöns Olsson på Övre Torpane är far till n:r 10 Lars Jönsson i antavlan här: Kville: Johan Anton Olausson (1830-1913).

Jönses hustru har jag inte namnet på. De flyttade från Torpane till Hagen under Rörvik omkring 1762.

Ragnila Jönsdotter gifte mycket riktigt om sig med Sven Olsson från Bottna Nordgård. Christen löste ut den pant som styvfadern övertagit i Svenneby Mellomgård, och Sven och Ragnila flyttade till Svens odelsgård i Bottna.

Att Jöns i Torpane är son till Ola Stensson har jag inte noterat tidigare, men det måste han ju vara om Sven på Bottna Nordgård är hans styvfar - under förutsättning att Sven inte hade ytterligare en hustru mellan Ragnila och Börta. Vad jag har noterat är att Jöns är närmaste fäderne frände till Svens och Börtas barn, enligt förmyndareprotokollet.

Christens hustru heter Kjerstin Andersdotter. Döttrarna Anna och Marin och deras män stämmer med dina uppgifter.

Och Annas dotter Kjerstin Johannesdotter d.y. (hon har en äldre syster med samma namn) var gift med Ola Svensson Sämme (andra giftet för båda), som är son till Sven Olsson och Börta Eriksdotter.

Det finns bara två Christen Olsson i Svenneby. 'Vår' är den yngre, och han brukade ett tag en del av Storegården innan han tog över Mellomgården.

Den gamle Christen har en dotter (med för mig okänt namn) som är gift med Truls Olsson, som möjligen är ytterligare en bror till Mattis och Christen d.y. Hans ägarandel i Mellomgården kan tyda på det, men det är långt ifrån säkert.

Och Trulses dotterdotter Karin Andersdotter (dotter till Anders Jonsson och Barbro Trulsdotter) är n:r 11 i ovanbemälte antavla, alltså gift med Jöns Olssons son Lars.

Alla är släkt med alla - på ett eller annat sätt... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16194) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Tisdag den 12 januari 2016 kl. 06.14
Tack, nu hamnade mycket på plats samtidigt som en massa andra frågor dök upp.
Då bör Christen Olssons hustru, Kerstin Andersdotter, först varit gift med Per Ellertsson. Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:16 (1715-1724) Bild 4910 / sid 979.

Christen Olsson d ä hade hustrun Anna Ellertsdotter och hittat detta mål:
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:19 (1725-1728) Bild 4270 / sid 951.
26. Enkian hustru Anna Ellertsdotter från Swänneby tillstod inför tingsrätten det hon uppdragit till sin dotter Johanna Christensdotter des ägande kiöperätt uti 5 sättingar 2 tunnor skyld i Millangården Som hon tillika med hennes man sig tillhandlat af odelsmännen Åke Nilsson på Ödsmåhl, Lars Åkesson på Udden och Hans Johansson på Hwalön . Johannas man Olof Andersson...
27. Olof Andersson på Swänneby Millangln har till hustru pigan Johanna Christensdotter giorde bewisligt genom sin granne Christen Olufsson ibm, att dess ägande halfwa gård.......

Då skulle kanske Truls Olsson efterträtt Olof Andersson i äktenskapet. Truls avled nog omkring 1746. Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:37 (1746-1746) Bild 2770 / sid 549. Detta mål gäller arvet efter Truls Olsson i Svenneby. Här är två vittnen Christen Olsson 40 år och Barbro Hansdotter 30 år. Båda från Svenneby.
Men OM dessa vittnen är Christen Olsson(ev brodern) och Barbro Hansdotter(brodern Mattis hustru), då borde de väl varit jäviga och inte fått vittna.

Ja här får jag leta och fundera vidare. Verkar vara släkt kors och tvärs med de flesta nu.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16199) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 17 januari 2016 kl. 01.25
Nu har jag haft lite mer tid att ägna mig åt väsentligheter, så då kan det vara dags att bevisa mina påståenden... :-)

Vi börjar med Ola Stensson och Ragnila Jönsdotter. Att de är gifta framgår när hennes bror Anders löser ut syskonen ur odelsgården Bottna Östergård (sommartinget 1704, hovrätten EVIIaaba:135, s. 129, första målet den 10 maj). Där står bara att Ola och Ragnila bor i Svenneby i Svenneby socken, men av mantalslängden framgår att det är på Mellomgården.

De bör ha gift sig omkring 1688. På Olas rad i det årets mantalslängd finns bara noteringar för en dräng och en piga (Ola är alltså drängen, och det är väl inte osannolikt att Ragnila är den namnlösa pigan). 1689 är det i stället kolumnerna för man och hustru som är ifyllda.

Det är en hel del luckor bland mantalslängderna (1699, 1702, 1706-1707, 1711-1715 och 1717). Bland de längder som finns har Ola bara betalande barn i två (underåriga barn noteras ju inte alls i längderna vid den här tiden): Sonen Hans 1710, och sonen Christen 1716.

I 1719 års mantalslängd är Ola död; han bör alltså ha dött omkring 1718. 1720 står Ragnila för bruket, och hon har en namnlös son. 1721 är det i stället Sven som har tagit över, och han har hustru och inga barn.

Att Ragnila är omgift med Sven bekräftas av generalmönsterrullan (där också rusthållarna anges). Svenneby Mellomgård är n:r 80 vid Sotenäs kompani, och där står i 1725 års rulla (uppslag 424): "Oluf död i stället 1720 des Enckia, gift sig med Swen Olßon."

Sven och hustru finns sedan på Mellomgården i mantalslängderna 1722-1727; de tre första åren har de en namnlös son. 1728 är Sven "härifrån", och Christen har tagit över. Samtidigt dyker en Sven med hustru upp på Bottna Nordgård, medan den Olof som tidigare varit där nu är "härifrån".

Den sistnämnde Olof heter Jonsson enligt 1725 års GMR (Bottna Nordgård är n:r 72, uppslag 421). Och vid Kville och Bullarens vinterting 1726 (§ 33, Tanums, Bullarens m.fl. HR AIa:19, s. 398) får Sven Olsson i Svenneby 1:a uppbud på halva odelsgården Bottna Nordgård, sedan han återbetalat det lån som Olof Jonsson haft gården som pant för.

Ola och Ragnila har alltså en son Christen i mantalslängden 1716, och att det är han som tar över Mellomgården efter Sven 1728 framgår av domboken vid sommartinget samma år (§ 22, s. 943). Där övertar Christen Olsson på Svenneby Mellomgård den pant i 1/2 tunna skyld som styvfadern Sven Olsson i Bottna innehaft för pengar som han utlagt till sal. Christen Olsson i Svenneby (alltså Christen d.ä.).

Hustruns namn framgår av domboken vid sommartinget 1734 (§ 4, s. 188), då Christens hustru Kierstin Andersdotter på Svenneby Mellomgård tillsammans med några andra kvinnor döms för att de "understått sig att bruka dem almogen förbudne sammetsmössor".

Christen måste ha dött 1746 eller tidigt 1747. Han får uppbud på 1/2 tunna i Mellomgården vid sommartinget den 23/5 1746 (§ 15, s. 481), men vid vintertinget den 13/2 1747 (§ 14, s. 44) gör mågarna Johannes Jönsson på Mellomgården och Jöns Christoffersson i Edsten upp om gården, med avslutning och uppbud vid höstetinget 1748 (§§ 1 och 4, s. 546-547). Överenskommelsen innebär att Anna och Johannes köper Marins del.

Det är alltså klart att Christen på Mellomgården är son till Ola Stensson och Ragnila Jönsdotter, men hur framgår det att också Mattis på Nordgården är det? Ragnila har som sagt en namnlös son i mantalslängden 1720, och samtidigt är Barbro [Hansdotter] ogift på Nordgården sedan både Asgud [Stensson] och hans hustru [Barbro Olsdotter] har dött. 1721 är sonen borta från Mellomgården, och Mattis med hustru har tagit Barbros plats på Nordgården.

Detta bevisar naturligtvis inte att Mattis är den namnlöse sonen och att det är denne som tar över på Nordgården. Men att Mattis och Christen är bröder framgår på annat sätt. Dels genom det mål vid vintertinget 1726 (§ 30, s. 521) som nämns i tidigare inlägg, där Mattis och Christen Olssöner i Svenneby bl.a. hänvisar till sin farfars bror (och i mantalslängden finns då inte några andra Mattis och Christen på de tre gårdarna i Svenneby än Mattis på Nordgården och Christen d.y. på Storegården). Dels av bouppteckningen efter Christens dotter Anna 1781 (Kville HR FII:3, s. 87), där hennes omyndiga barn företräds av sin avlidna moders syskonebarn (alltså kusin) Ola Mattisson på Valö.

Och att den sistnämnde Ola är son till 'rätt' Mattis framgår av Mattises egna bouppteckningar 1766 (i livstiden, Kville HR 1:715) och 1773 (Tanum, Bullarens m.fl. HR 12:72).

I 1716 års mantalslängd finns en ogift Hans på en egen rad på Mellomgården, alltså som eget hushåll (längden är skadad, så det går inte att se om det finns någon marginalnotering). 1718 har han hustru, och 1719 är han "härifrån" utan att ersättas av någon annan. I jordeboken står Ola för bruket av hela Mellomgården (3/4 mantal) 1711, men 1712-1715 har han och Hans hälften (3/8) var. (Av jordeböckerna 1716-1725 är det ännu så länge bara 1719 som finns hos SVAR, och där saknar bönderna namn.)

Mattis och Christen har en bror Hans - Ola har ju en son med det namnet i mantalslängden 1710 - men om det är han som brukar en del av Mellomgården och sedan har flyttat ("härifrån") 1719 går ju inte att säga säkert med stöd av bara dessa mantalslängder och jordeböcker. Man kan ju alltid gå igenom mantalslängden 1719 och se vilka Hans som finns där, och sedan se vilka av dem som inte finns på samma ställe också 1718, och därefter försöka att luska ut om någon av 'nykomlingarna' 1719 heter Olsson.

Slutligen Jöns Olsson på Övre Torpane, som alltså är styvson till Sven Olsson och "närmaste fäderne frände" till Svens och Börtas barn. Frågan är om han är son till Ragnila eller en andra hustru till Sven. Två saker talar för att det är Ragnilas son. Dels att Sven och Ragnila har en namnlös son i mantalslängderna 1722-1724, och att Jöns med hustru dyker upp på Torpane första gången 1725 samtidigt som Svens son är borta i Svenneby. Dels namnet Jöns, som ju är Ragnilas fars namn.

Men några bevis är detta naturligtvis inte. Svens andra hustru kan ju också ha varit gift med en Ola tidigare. Att Sven har en andra hustru mellan Ragnila och Börta torde i varje fall vara klart, men det får jag återkomma till.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16200) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 17 januari 2016 kl. 13.53
Tack!!! Mycket överensstämmer med det jag nu letat fram och är bra!!

Jag tror att Jöns Olsson är Olof Stenssons son, se här:
Tanum m fl hr A1a:50 s. 1131.Ting den 12 junii 1759.
No 1. Som afledne dannemannen Swen Olsson i Bottna Norrgården och Bottna socken, efterlemnade 3ne omyndiga barn, sönerna Olof och Anders samt dotteren Anna hwilka enligt then Bouptekning och arwfördelning som hans qwar.. enkja Börta Eriksdotter den 1 maii sistwekne låtit ...........Änkan skulle själv vara förmyndare för barnen med biträde av de omyndigas fäderne frände Jöns Olsson i Torparna.

Börta gifte visserligen om sig med en Olof Hansson, men det var efter att Sven dött. Jöns i Torpane var ju styvson till Sven Olsson enligt ett tidigare mål.

Jag är väldigt nyfiken på hur du hittat att Jöns i Torpane med hustru flyttat till Hagen under Rörvik. Ser ju att en Jöns Olsson och hustru bor där t o m 1781 års mantalslängd, men hur hittade du att det var Jöns i Torpane som flyttade dit?

Medveten om att jag nu passerar sockengränsen..men Ragnhild Jönsdotter bör väl ha haft fadern Jöns Mattsson på Bottna Östergård?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16201) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 17 januari 2016 kl. 19.02
Det är i mantalslängden 1763 (s. 425, SVAR-bild 225) som det står att Jöns Olsson har flyttat från Torpane till Hagen. De bör därför ha flyttat under 1762 (eller möjligen sent 1761, efter mantalsskrivningen inför 1762 års längd).

(Torpane ligger i Kville socken nära gränsen till både Svenneby och Bottna socknar och är uppdelat i två jordeboksgårdar, Övre [frälse] och Nedre [krono]. Eftersom de har olika jordnatur, så finns de på olika håll i längderna. Nedre Torpane i samma längd finns på sidan 417, bild 221.)

När jag säger att Jöns kanske inte var Ragnilas son, så menar jag inte att han kanske var Börtas, utan att Sven var gift ytterligare en gång mellan Ragnila och Börta, och att den andra hustrun eventuellt var Jöns mor.

Sven har en betalande hustru i mantalslängden 1742 (f. 82v, SVAR-bild 88), som är den första längden efter luckan 1735-1741. Det betyder att hustrun var högst 63 år (övre gräns för att betala mantalspenning) när längden upprättades i oktober 1741, d.v.s. född tidigast 1678.

Då kan det ju inte vara hon som är gift med Ola Stensson i mantalslängden 1689. Visserligen är det möjligt att Ola var gift två gånger; det saknas mantalslängd 1699, och det kan ju ha stått i den nu försvunna längden att hustrun var död, och han därmed har en ny hustru i längden 1700. Men Jöns [Mattisson] i Bottna har ingen dotter i mantalslängden efter 1693, och det är inte sannolikt att en ogift dotter skulle tjäna som piga på en annan gård i stället för att vara hemma och hjälpa de gamla föräldrarna (som är överåriga - "under barnen" - i längden 1700).

Nej, då är det mycket troligare att Ragnila dog någon gång under mantalslängdsluckan efter 1734, och att Sven gifte om sig med den hustru som levde vid mantalsskrivningen 1741. Sedan har han alltså blivit enkling igen innan han gifte sig med Börta den 3/11 1745 (Berfendal C:1, f. 123r).

Men visst är det troligast att Jöns är Ragnilas son (oavsett vem som är Svens hustru 1742). Han bör ju ha varit myndig när han tog över bruket på Torpane i mantalslängden 1725 (upprättad i slutet av 1724), d.v.s. född senast 1703, vilket innebär att han var över 30 år när Sven gifte om sig. Om den andra hustrun skulle vara Jönses mor, så kan hon ju då inte vara så mycket yngre än Ragnila, även om hon inte var född före 1678 - men när Sven gifte sig andra gången, så hade han ju redan en egen gård, och då var han kanske inte lika intresserad av att, ännu en gång, gifta sig med en gammal enka som inte kunde ge honom några arvingar... :-) Dessutom finns det ju en son som försvinner från Mellomgården samtidigt som Jöns dyker upp på Torpane.

Ragnilas far Jöns heter mycket riktigt Mattisson. Det framgår av generalmönsterrullorna. Bottna Östergård är nummer 69 vid Sotenäs kompani i de äldre rullor där Jöns är med. Fr.o.m. 1708 är det nummer 68.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16202) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Måndag den 18 januari 2016 kl. 06.46
Tänkte inte på ännu en hustru till Sven. Jag har nu kollat olika mål, men Sven Olsson har mest stämt olika personer för skuld. I tinget 1740 den 2 maj har Sven gått i borgen för Sven Jonsson som tillträtt Hala i Bottna socken, men det behöver ju inte betyda att de är släkt eller släkt med hustru.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:31 (1740-1740) Bild 1310 / sid 257.

Fantastiskt, trodde aldrig jag skulle hitta Mattis Olssons anor. Tack!!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16421) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 16 mars 2016 kl. 16.37
Kolla första inlägget under denna tråd.
Asgud Stensson och hans hustru Barbro Olsdotter testamenterade även till Asguds systerson Olof Asmundsson.

Dessa måste vara föräldrarna:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:29 (1686-1688) Bild 268. Ting 1688 d 11 och 12 octob: No 14. Cronans länsman i Qwille häradh Jakob Swensson instämbt gift mann Asmundh i Hahla af Bottna sockn, för enkellt hoor medh lööst qwinfollk Elin Steensdotter, bäggie tillstå sitt förseende. Denne Asmundh är een gammall man öfwer 60 åhr och boor på 1/4dels prästebohls hemman. Resolutio. Asmund Mattsson plikta efter hennes Maijts drottning Cristinae straffordningh 80 dahler och kohnan Elin Steensdotter 40 dlr smt, och bägge efter kyrkiolagen stånda uppenbahr kyrkioplikt. Och efter inga medell finnes till bööter och bonden till arbete otienligh, dy lopp han 6 gånger gatulopp och kohnan sleet rijs för tingdörren.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17930) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 26 september 2018 kl. 18.05
I Riksens Ständers kontors räkenskaper 1719 (f. 573v) bekräftas att Olas enka Ragnila på Svenneby Mellomgård har en son Mattis. Han står där som "nu tillkommen", och är därför inte med i mantalslängden samma år (som upprättats innan). 1720 finns däremot en namnlös son i mantalslängden.

Och i samma källa 1724 (f. 575v) heter sonen Jöns - det sista året som Ragnilas nye man Sven har en namnlös son i mantalslängden. Och nästa år är ju sonen borta från Mellomgården, och i stället finns som sagt en Jöns [Olsson] på Övre Torpane.

Jöns är naturligtvis uppkallad efter Ragnilas far Jöns Mattisson på Bottna Östergård.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17931) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 27 september 2018 kl. 15.11
I Riksens Ständers kontors räkenskaper 1724, sid 586.
Torpane, Swen, pigorna Kirstin och Anna. Den 3die pigan Elin gift med Jöns här i gården. Jöns ifrån Swenneby Mellangården i Swenneby sochn gift med pigan Elin ifrån Swen här i gården. Har inte letat efter vari Elin kommer ifrån.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17932) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 27 september 2018 kl. 20.39
Då är Jöns med på både Svenneby Mellomgård och [Övre] Torpane i RSK-räkenskaperna 1724! Men nu har vi i vart fall fått säkra bevis på var Jöns i Torpane kommer ifrån.

När det gäller hans hustru Elin, så är hon troligen syster till Sven i Torpane, eller möjligen dotter till den Anders som fanns på samma gård tidigare.

I mantalslängden 1716 är Lars i [Övre] Torpane under barnen, och på nästa rad finns den ogifte Sven.

1717 saknas bevarad mantalslängd.

1718 har den ogifte Sven fått en piga Anna.

I RSK 1719 (f. 571r) är Sven i Torpane "nu gift" och har pigorna Anna och Kjerstin. Pigor med samma namn har han alltså också i RSK 1724, och har då också haft en piga Elin - och i mantalslängden 1724 har han mycket riktigt tre pigor (som där är namnlösa). Men så många 'riktiga' pigor har han knappast. Eftersom han övertagit bruket efter fadern bara några år innan, så är pigorna troligen hans systrar.

Möjligen kan också någon av pigorna vara dotter till den Anders [Gulbrandsson] som tidgare brukade halva [Övre] Torpane (Svens far Lars hade den andra halvan). Anders är under barnen i mantalslängden 1719, och där finns ingen mer än Sven - och 1718 hade Anders en dotter och Sven en piga; 1719 har Sven två pigor.

Sven är gift med Ola Gulbrandssons dotter Kjerstin från Hällesås. Kanske tar Sven över också Anderses bruk för att Kjerstin är hans brorsdotter?

Hur som helst är det troliga att Jöns Olssons hustru Elin är antingen syster till Sven eller dotter till Anders, vilket skulle förklara hur Jöns kan ta över halva bruket på Övre Torpane, där Sven varit ensam bonde i mantalslängderna 1719-1724.

(Mer om Gulbrandssönerna finns i diskussionen om Gulbrand Svennungsson i Snögård.)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 27 september 2018 kl. 20.41.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17934) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Söndag den 30 september 2018 kl. 20.02
Ett inlägg (den 28/9 kl. 6.30) har tagits bort på skribentens egen begäran.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17935) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 30 september 2018 kl. 20.09
Jöns och Elin flyttade, som sägs i inlägg här ovan, från Övre Torpane till Hagen under Rörvik i mantalslängden 1763.

I stället tar dottern Anna och hennes man Erik Halvordsson över bruket på Torpane. De kommer då närmast från Gesje i Svarteborgs socken.

Att Jöns och Elin blir torpare under Rörvik kan möjligen bero på att sonen Ola sitter som bonde på ett av bruken där, gift med Gunnar Olssons enka Anna Hansdotter.

På ett av de andra bruken i Rörvik sitter dessutom (fr.o.m. mantalslängden 1770) Jönses styvfar Sven Olssons tredje hustru Börta Eriksdotter och hennes andre man Ola Hansson. :-)

Elin dog omkring 1764 (Jöns är enkling i mantalslängden 1765). Men redan nästa år är Jöns omgift (har hustru i mantalslängden 1766).

Jöns dog omkring 1778 (är med i mantalslängden det året, hustrun är enka 1779).

Vad hans andra hustru heter vet jag inte; hon står bara som "Jöns Olssons enka" i mantalslängderna efter hans död. Hon är kvar på Hagen i mantalslängden t.o.m. 1781. Vart hon tar vägen efter det har jag ingen aning om.

Fr.o.m. mantalslängden 1774 har Jöns och andra hustrun en underårig (och namnlös) dotter. Hon bör alltså vara född omkring 1773 - 45 år efter hans äldsta dotter Anna.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 30 september 2018 kl. 20.10.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17936) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av B-A Wernersson - Måndag den 01 oktober 2018 kl. 15.59
De ovan omnämda Anna Jönsdotter och hennes man Erik Halvordsson på Torpane har en dotter som heter Anna Eriksdotter, född omk 1769-70 i Torpane Kville.
Hon skulle kunna vara den Anna Eriksdotter som blir Erland Henrikssons hustru i Hunnebostrand gifta omk 1795.

Erland Henriksson avlider 1806 (Tunge mfl 12:565) och Anna blir omgift med en Jonas Johansson, f 1784.

År 1839 avlider Anna i Hunnebostrand och i hennes bouppteckning (Tunge HR 19:1311) nämns bl.a. en skuld till Elias

Halvardsson i Yllene Kville. Om jag tänkt rätt skulle Elias kunna vara brorson till Anna Eriksdotter.

Jag vet att det låter långsökt men frågar ändå.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17937) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 02 oktober 2018 kl. 16.14
Jag tycker inte alls att det är långsökt.

Anna Jönsdotter och Erik Halvordsson har en son Halvord, född på Gesje i Svarteborgs socken den 24/6 1757 (C:2, s. 357), och boende i Ulene enligt moderns bouppteckning. Och Halvord har i sin tur en son Elias.

När Elias Halvordsson dör 1839 (då boende i Tvetane), så finns det i hans bouppteckning (Kville HR 9:685) en fordran på Jonas Jonsson (som namnet skrivs här) på Hunnebustrand.

I Halvords bouppteckning (6:211) står bara att han har två söner, men inte deras namn. Att Elias i Tvetane är son till Halvord i Ulene framgår dock när han köper gården i Ulene av föräldrarna 1818 (uppbudsprotokollet vid HT 1818 § 6; AID v278199.b4900). Elias med familj flyttar sedan tillbaka till Tvetane i mantalslängden 1830, och har därefter Ulene som utbruk.

Det kan alltså inte vara någon tvekan om att det är 'rätt' Elias som det finns en skuld till i Anna Eriksdotters bouppteckning.

Anna är 10 år i faderns bouppteckning 1781 och 20 år i moderns bouppteckning 1791, men båda föräldrarna dör i februari, så det är mycket möjligt att Anna fyller 11 resp. 21 senare under föräldrarnas dödsår. Det går ju inte att veta hur noga man angav åldern, men det troliga är väl att hon var född 1770-1771. Men två veckor efter moderns bouppteckning hålls bouppteckning efter brodern Lars (4:481) - och på de veckorna har hon blivit 4 år äldre... :-)

Enligt mantalslängden 1839 (Sunnervikens HS FIa:332 AID v148987.b352) är Jonas Johanssons hustru på Hunnebustrand född 1769. Detta är första året som det står födelseår i stället för ålder (i Norrvikens fögderi genomförs den ändringen redan i mantalslängden 1825), men frågan är hur man fick fram födelseåret. Om man bara räknade om åldern i förra årets längd, så får man ta också födelseåret med en stor nypa salt - för hur pålitlig var åldern i de tidigare längderna?

Hur som helst kan vi lugnt konstatera att Anna på Hunnebustrand har rätt ålder för att kunna vara dotter till Anna och Erik i Torpane. Ett eller ett par år hit eller dit är helt normalt att det skiljer mellan olika åldersuppgifter för samma person.

Skulden bevisar naturligtvis inte att Anna är faster till Elias, men den gör det i vart fall troligt. Visserligen kan man låna också av andra än släktingar, men den som bor på Ulene/Tvetane är ju inte precis närmaste granne till någon på Hunnebustrand...

Något annat alternativ till vart Anna tog vägen har jag i varje fall inte. Kanske kan det finnas något i domböckerna.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18644) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Onsdag den 05 februari 2020 kl. 02.06
Tretton inlägg (den 13/1 2016 kl. 9.53 och 11.02; den 5/5 2018 kl. 14.19, 15.13, 15.31 och 20.42; den 4/2 2020 kl. 9.17, 10.30, 10.39, 11.44, 12.48, 14.48 och 22.48) har flyttats till den nystartade diskussionen Christen Olsson i Svenneby ("gamle Christen", död omkr. 1725) och hans släkt.

Det går naturligtvis inte att undvika att personer i den ena släkten nämns i diskussionen om den andra när de delvis bor på samma gårdar. Men inlägg som huvudsakligen rör "gamle Christens" släkt har alltså fått en egen diskussion.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)