Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Anna Svennungsdotter i Skogby Nedergård (död 1772)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17149) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 11 februari 2017 kl. 17.25
Anna avled 1772 och var gift med Jöns Olsson från Skärperöd i Bottna. Hans syskon och släkt har jag ganska bra koll på. Men var kommer Anna ifrån??(Jöns o Annas Dotter Kerstin var gift med Olof Olsson i Kville Nordgård, som diskuteras under Tolf Tolfsson i Krega i detta forum)
Kanske Anna var dotter till en bror till Tolf Fredrikssons i Gisslegärde Bottna,Svennung som troligen avled före 1717 på Valeby och Annas mor kan vara Ingeborg Andersdotter i Valeby Bottna. Ingeborg var dotter till Anders Svennungsson i Gisslegärde och hans första hustru Anna Asmundsdotter.
Svennung och Ingeborg fick barnen Fredrik, Ingeborg, Anna och Anna. Den ena dottern Anna gifte sig med Henrik Olufsson i Solbräcke. Fredrik Svennungsson....kan det vara Fredrik Svennungsson i Utgård? Kan Anna Swennungsdotter i Skogby vara den andra Anna i barnkullen?

Ingeborg Andersdotter gifte om sig med nämndeman Tolle Jacobsson och han flyttade till Valeby. Denne Tolle Jacobsson verkar ha något samband med Hökärr i Svarteborg, men vet inte var han kommer ifrån.

Jag började fundera när jag hittade mål där Annas och Jöns son Svennung Jönsson var förmyndare för avledne Olof Fredrikssons barn i Mälleröd. Han ville inte vara förmyndare och ansåg att Svennung Tolfsson i Gisslegärde, vars hustru Anna Tollesdotter var dotter till Tolle Jacobsson i Valeby,skulle ta över. Svennung Tolfsson ansåg Svennung Jönsson var närmare släkt (Per Larsson i Hedum, som släkting tog förmyndarskapet istället-Per var gift med dottern till Fredrik Svennungssons efterträdare i äktenskapet Jöran Olofsson).Tunge m fl hr AIa:33 (1767-1768) Bild 1609+Tunge m fl hr AIa:35 (1770-1770) Bild 2220. No 159+Tunge m fl hr AIa:35 (1770-1770) Bild 70.

Olof Fredrikssons hustru hette Maria Svennungsdotter o var dotter till Svennung Gunnarsson Stork i Bärfendal.Hon hade en syster som också hette Anna Svennungsdotter, men det är på fel sida.

Olof Fredrikssons far var Fredrik Svennungsson i Utgård.
Ting den 5 februari 1748. No 2. Jöran Olsson i Utgård, Qwille sockn, angaf för Hrn genom en skrift, dat. Utgård dn 5te febr 1748, underskrefwen af Jon Bryngelsson och Nils Ifwarsson i Tegen och wittnen Olof Sörensson och Per Jonsson i Gullof Swänneby sockn, och Swännung Olsson i Skogby samma socken, att han såsom stiuffader, till aflne Fredrik Swännungssons i Utgård, efterlämnade barn, utlånt deras tillhöriga fäderne lösöre arf uti penningar 200 dlr smt, nembl 95 dlr smt i hwita penningar och 105 dlr smt uti plåtar till besagde Jon Bryngelsson, och Nils Ifwarsson i Tegen, hwilka derföre bestå årlig ränta 6 procent.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:39 (1748-1748) Bild 50 / sid 5.

Svennung Fredriksson hittade jag här:
Ting den 15 maj 1723. No 26. Emedan Nämdemannnen Tålle Jakobsson i Walleby till denna tijden efter skifte brefwet af dn 24 octobr 1717 jempte Swen Friedricksson i Dyngewall och Swarteborgs sockn warit förmyndare för des stifbarn Fredrick Swenningsson och Ingebor, samt Anna och Anna Swenningsdöttrar...och des hustru Ingeborg Andersdotter för detta igenom döden aflijdit, och han ämnar träda uti annat gifte så infant han sig nu jemte andra farbrodern Tolf Friedricksson i Gisslegierde, till den ändan, att han ifrån berörda förmyndarskap licentieras måtte, och samma farbroder i des ställe antagas;(Tolle Jacobsson gifte om sig med Jöns Olssons(Anna Svennungsdotters make) syster Elsa Olsdotter.Tanums m fl hr AIa:16 (1715-1724) Bild 3610 / sid 719.

Ting den 27 januari 1725. No 21....infant sig för tingsrätten Hindrick Olufsson i Solbräcke och uppå tingsbordet emottog arf efter hustrun Anna Swänningdotters farbroder och förmyndare Tolf Fredriksson i Gisslegiärde 34 rdr 26 2/3 öre smt som henne efter skiftebrefwet af dn 12 aug: 1717 uti fäderne arf tillkommit.Tanums m fl hr AIa:19 (1725-1728) Bild 150 / sid 27.

Tänker jag fel? Har inte kunnat hitta något annat samband än via Annas son Svennung. Annas syster ..kan det var Ingeborg Svennungsdotter i Saxevall, död 1756?? Anna Svennungdotter gift med Henrik Olofsson ..inte hittat dem varken på Solbräcke i Kville eller i Tanum.
Jag skulle i så fall bara i denna syskonskaran härstamma från Tolf i Gisslegärde, hans syster Gertrud och nu ev brodern Swennung!!!!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17158) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 14 februari 2017 kl. 14.24
Vid Stangenäs och Sotenäs sommarting 1732 (§ 3 under uppbud och inteckningar; AID v550893a.b140) sägs att Jörn Hansson har köpt brodern Caspers halva av Skälle Sörgård i Tossene socken, och sedan bortpantat den på tio år till Jöns Olsson från Skärperöd och hans tillkommande hustru Anna Svennungsdotter (men det står inte varifrån hon kommer).

Sex personer har bevittnat pantekontraktet, bland andra Tolle Jacobsson, Ola Andersson och Jöns Andersson - men dessvärre står det inte var de bor. Tolle kan man väl misstänka är Bottnas nämndeman, men är Ola Jönses far eller möjligen namnen från Rödde, och är Jöns A. Rödde-Olas bror från Gislegärde?

Hur hamnade Jöns och Anna nu på Skälle? Jo, den andra halvan av Sörgården brukas av Jönses bror Hans, gift med Jörn Hanssons dotter Elin (se sockenlängden 1720-1730, s. 6 [AID v187783.b8.s6], och 1730-1740, s. 4 [AID v187784.b6.s4).

I mantalslängden finns Jöns och Anna dock bara på Skälle 1733.

1734 är de "härifrån"; i stället dyker de upp på Bottna Östergård. Att det är samme Jöns Olsson framgår av mantalslängden 1742, där det står att de flyttat till Skogby.

Johannes Johannesson gick i borgen med sitt 1/4 mtl Saxevall för Jöns Olsson när han tillträdde 1/2 kronorusthållet Skogby Nordgård n:r 64 (sommartinget 1740 § 6, s. 262). (Nordgården och Nedegården är bara olika namn på samma gård.)

Det är ju då lätt att misstänka att Johanneses hustru Ingeborg Svennungsdotter är syster till Anna. Och så kan det naturligtvis vara - men Johannes är också styvmorbror till Jöns, bror till hans styvmor Ingeborg Johannesdotter.

Jag återkommer när jag har gått igenom alla mina noteringar om olika jordköp i Gislegärde, med hänvisningar till diverse mål i domböckerna. Det tar en stund att gre ut... :-)

Två saker kan jag säga redan nu:

Nämndemannen Tolle Jacobsson i Valeby har jag förärat en egen diskussion.

En Hindrik finns i Solbräcke i Svenneby socken i mantalslängden 1725. På raden ovanför finns Ola, som är "under barnen", alltså Hindrik. I den samtida generalmönsterullan (Sotenäs kompani n:r 67) är skallmejblåsaren Ola Skog rusthållare, och 1732 är det i stället Hindrik Olsson.

Jag kan också skicka med några frågor:

Var har du sett att Anders Svennungssons första hustru heter Anna Asmundsdotter? Har du också namnet på hans andra hustru (som sedan gifte om sig med Christen Rasmusson i Ulseröd)? Och var har du funnit Tolf Fredrikssons syster Gjertrud? Har de fler syskon (utöver bröderna Svennung och Sven)?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17160) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Tisdag den 14 februari 2017 kl. 16.12
Oj så härligt, här har jag fått mycket att begrunda, blir säkert följdfrågor...

Anders Christenssons troligen första hustru här:
Ting 1704 9 februari
Denna dag kom för rätten Nämndeman Erik Jonsson i Bottna vilken som ombud för sin måg Tolf Fredriksson i Gisslegärde högt klagade över det stora övervåld Joen Eriksson, fyrmänningsdragon för Yllene, Tvetarne, Skiebräcke och Övre Hede skall hava gjort uti Tolfs hus dagen före julafton. …. Anders Svenningsson i Gisslegärde och Månadstjänaren Skomakaren Oluf Andersson voro vittnen till händelsen och efter trägen förmaning om vittnesedens betydelse avlade de eden....berättade att Joen slagit sönder bössan och därmed bräckt bordet och sätet och därmed sprang Anderses Hu. ANNA ASMUNDSDOTTER först dit och sedan gick han själv efter......Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:135 (1704-1704) Bild 280 / sid 47.

Andra hustru:
Ting 1732 den 8 februarii. No 7.Johannes Knutsson i Tyfta, Swänneby sokn, å des dotters Anna Johannesdrs wägnar, hade instämt drängen Swänning Andersson i Ulseröd, samma sokn å det han med henne denna under äktenskapslöfte hafft kiötsliget omgiänge, fast hon deraf icke bliwit hafwande, ock nu icke will samma sitt löfte fulborda, utan det sammaledes rygga ock ifrångå.....att Swännings Moder ANNA GUNNARSDOTTER som för siukdom skull är frånwarande icke will meddela fullkomeliget samtycke, til des sons Swännings giftermåhl med Anna Johansdr, ty ehuruwäl Hr Mag: ock kjyrkoherden Höglärde Petter Ekmann..... Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:23 (1732-1732) Bild 70 / sid 11.


Jag har flera mål som behandlar Tolfs syskon o syskonbarn...

Detta mål handlar om Fredrik Tolfsson och Anna Svennungsdotters barn(föräldrar till Tolf Fredriksson i Gisslegärde).

Tunge o Sörbygdens hd tingsrätt 1709-10-21 i Sv. No 22.
Afledne sahl. Fridrich Tolfssons Sampte Barn, som äro fyra sönner och sex döttrar in komme för Rätten och sadhe sigh wara förenadhe om dhett hela skattehemt Stora Dinglewaldh uthi Svarteborgs Sochn sålunda att dhe twå NämpndhemansSöner Näml Sweningh- och Tolf Fridrichz Söhner, sampt Sohne Sohnen Oluf Olufsson och de femb swärsöhnerne Sifwer Svensson,Hans Clementsson, Anders Swensson, Oluf Andersson och Johannes Jakobsson öfwerlåhta och uppdraga dhen Eene Sohnen Swen Fridrichsson och dhen Eene swärsohnen Oluf Swensson hela Dingewahldz gårdh på fullkommett Kiöph och skohla dherföre gifwa Eethundrudhe Ottijo Dr Smt hwaraf skall först betahlas till Sahl: Hans Pehrssons Barn i Ödhzmåhl Sextijo Dr Smt, som är dheras fädernearf hwilka Sahl:Fridrich Tolfsson uptogh, och satte derföre en fierdingh i Dingewaldh till försäkran: Sedan betahlas till Sohne Sohnen Oluf Olufsson Tije Dr Smt, som belöper på hwar Sohn Fembton Dr 22 öre 20? Smt och på hwar Dotter Siu Dr 27 öre 10?, och när penningarne sålunda äro af Swen Fridrichsson och Oluf Swensson clarerade skall Dingewaldhs gårdh föllia dem med alla härligheter för een frij odelloch wellfången Egendomb.p. Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:10 (1708-1711) Bild 1620....

Ene sonen Svennung/Sven var inte med, men måste väl ha funnits en till enligt Tolle Jacobssons mål.

Gertrud Fredrikssons andre make var Sifver Svensson, de bodde i Valeby Bottna. Hon var först gift med Hans Persson, som avled i Ödsmål i Håby socken 1699-12-24. Gertrud och Hans fick sonen Eskil Hansson Vallengren, som jag härstammar ifrån. Gertrud fick nog sönerna Jöran, Olof, Sven o Simon(i alla fall de jag hittat). Sven Sifverssons bouppteckning här: Kville hr 1777:603.

Olof Fredriksson död 1693-02-19 i St Dingevall Svarteborg, gift med Ingeborg Larsdotter från Slaängen. Ett av deras barn hamnade väl på Stuvängen i Kville.

Sven Fredriksson död 1738-03-12 i St Dingevall Svarteborg, gift med Marta Jonsdotter.

Siri Fredriksdotter död 1699-01 i Hällungsbacka, Håby sn, gift med Hans Clementsson.

Aslag Fredriksson död 1698-05-01 i St Dingevall Svarteborg, gift med Kerstin Hansdotter.

Anna Fredriksdotter död 1733-03-18 i St Dingevall Svarteborg, gift med Olof Svensson,

Malin Fredriksdotter död 1716-10-26 i Solberg, Håby sn gift med Johannes Jakobsson.

Barbro Fredriksdotter död 1749-04-29 i Smedberg Foss sn, gift med Anders Svensson som avled troligen i Lerberg Håby före 1727.

Marie Fredriksdotter född 1689 i Ödsmål, Håby sn..hör hon ihop med Olof Andersson? Ej hittat--

Ja och så Tolf Fredriksson i Gisslegärde...

Om jag uppfattat det rätt....
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17161) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Tisdag den 14 februari 2017 kl. 16.21
Såg först nu, Ola Andersson bör ha varit Jöns Olssons far. Han hette Olof Andersson och bodde i Skärperöd Bottna.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17163) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Tisdag den 14 februari 2017 kl. 17.33
Oj, i brådskan skrev jag Anders Christensson! Skulle ju varit Anders Svennungsson!!!!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17166) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 15 februari 2017 kl. 08.05
Christen Rasmusson i Ulseröd, son till Rasmus Toresson och Anna Nilsdotter?
Jag trodde att bara Anders Rasmusson o systern Börta med man Wilhelm Esbjörnsson bodde där..
Ting 20 junij 1764.
No 13. Till tingsrätten inlämnades Boupteckning och arfsfördelning av gode män giord den 21 april detta år efter framlidne äkta folken Rasmus Toresson och Anna Nilsdotter efter dess lösöre Bo och ägendom, 2ne myndige barn och 6 stn omyndige barn nembln omyndige sönnerne Johannes, Sven och Anders, och omyndige döttrarna Anna, Karin och Marin.
Förmyndare för siuklige sonen Johannes, svågern Wilhelm Esbjörnsson i Ulseröd, för Sven och Anders brodern Anders Rasmusson i Ulseröd, för döttrarna Karin och Anna mostermannen Anders Hansson i Gisslegierde, och för dottern Marin halfbrodern Erik Toresson i St Jore.Tanum m fl hr A1a:56 s.543.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17167) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 15 februari 2017 kl. 09.03
Christen Rasmusson hör antingen till en äldre generation än Rasmus Toresson eller samma.

Christen tar över Ulseröd i mantalslängden 1731. Och 1742 står det "härifrån och tigger".
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)