Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Christen Olsson i Svenneby ("gamle Christen", död omkr. 1725) och hans släkt
De första tretton inläggen (t.o.m. den 4/2 2020) är hitflyttade från Asgud i Svenneby (1600-talet) och hans släkt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16197) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 13 januari 2016 kl. 09.53
Hittat detta mål:
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:34 (1743-1743) Bild 220 / sid 39. No 17, Olof Hansson i Swenneby Millangård hade instämt Truls Olsson i Swäneby Storg att stånda honom till laga answar, för det han icke hädanefter som för detta, will swara honom till lika del, uti rusthållet Swänneby, med den deraf hörande monterings utgiften, uti hästehielpen, med mera hälst bägge bruken, till åker och äng, är lika goda, fast än tillhemmatalet olika, i det Truls Olssons bruk består af 1/4ding och swågern Olof Hansson af 3/8 delar.
Swaranden Truls Olsson i Swänneby storg säger sig icke kunna påtaga sig hädanefter, attt swara till utgifter uti rusthållet, hästehiälpen och det mera, än hans hemmantal 1/4ding...

Skulle denne Olof Hanssons hustru Anna Olsdotter kunna vara syster till Truls Olsson och även Christen och Mattis i Svenneby? I 1742 års mantalslängde finns denne Olof Hansson o hustru Anna på Svenneby mellangård. I Olof Hanssons bouppteckning står att Fastigheten 3/8-dels Rusthåll häruti Svenneby No: 80 vid Sotenäs Compagnie som enkan enskylt tillhörer sedan hon den samma ärft efter dess afledne föräldrar.Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:9 (1761-1762) Bild 453 / sid 449.

Olof Hansson är son till en Hans och Anna Olsdotter, som avled ung 1755 på Ulvekärr(denna Anna hade också en make Olof Hansson som avled på Hogslätt)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16198) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 13 januari 2016 kl. 11.02
Hade nog lite för bråttom!

I Generalmönsterrullan 1737 för nr 80 Sotenäs compani, Svenneby millangård var rusthållarna Christen Olsson och Olof Anderssons barn Pähr? Olsson, Anna och Kirstin Olufsdöttrar samt Erik Anderssons swentienare för Svenneby Millang och Sundal.... Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 622 (1737-1737) Bild 348 / sid 342.

Så Anna Olsdotter, gift med Olof Hansson, i Svenneby Millangård kan ha haft fadern Olof Andersson och även Truls Olsson haft denne far.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17811) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 05 maj 2018 kl. 14.19
Truls Olsson som nämns i flera inlägg här ovan, och som jag skriver möjligen skulle kunna vara en bror till Mattis och Christen d.y., är nog snarare (vilket inte är det samma som säkert :-)) son till Ola Eriksson och hans hustru Kjerstin i Kallstorp (Kville s:n). Deras två söner Halvord (i Kallstorp) och Ola (i Mostorp) är nämligen förmyndare för Trulses söner, och eftersom varken Halvord eller Ola är gift med någon Olsdotter (d.v.s. en möjlig syster till Truls), så är de troligen bröder till Truls.

Det är gamle Christens dotter Karin som är gift med Truls. Det framgår av Riksens Ständers kontors räkenskaper 1727 (f. 472r): "Enkan Anna u. barnen, dess dr:g Truls fått bruket och dess d. Karin till hustru."

Gamle Christens andra dotter Johanna var gift med Ola Andersson från Skärperöd Ödegård (Svenneby s:n). Fr.o.m. mantalslängden 1724 finns de på Svenneby Storegård. Och det är deras dotter Anna som sedan är gift med Ola Hansson på Svenneby Mellomgård. Och denne Ola H. var förmyndare för Trulses döttrar (som alltså var kusiner till Olas hustru).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17813) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 05 maj 2018 kl. 15.13
Du menar att swågeren kan vara felskrivet i målet Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:34 (1743-1743) Bild 220 / sid 39. No 17,.. eller jag kan ha läst fel?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17814) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 05 maj 2018 kl. 15.31
Hittade det här också
Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIo:1151 (1746-1746) Bild 2070 / sid 304 (AID: v835499.b2070.s304, NAD: SE/RA/62203) Svenneby Storgården. Truls Andersson o dess hustru Karin Kristensdotter döda i februari o marti månad år 1746.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17816) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 05 maj 2018 kl. 20.42
Det står swageren i domboken 1743, men antingen har skrivaren rört till det (det var ju Ola Hanssons svärfar Ola Andersson som var svåger till Truls) eller så använde man svåger i vidare betydelse.

I målet från ST 1728 (§ 26), som du citerar i inlägget den 12/1 2016, så framgår att Ola Anderssons hustru Johanna Christensdotter äger 1 1/2 tunna i Mellomgården, vilket är halva gården.

Men enligt mantalslängder och jordeböcker, så bodde de på Storegården och hade Mellomgården som utbruk, och Ola stod också för halva rusthållet på Mellomgården. I mantalslängden 1733 är Ola död, och i bilagan till generalmönsterrullan 1737 (där det noteras ändringar under tiden 1732-1736), så står det under n:r 80 [Svenneby Mellomgård] 1735:

"Gårdboen och participanten Oluf Anderßon död, i stället 3:ne omyndige barn Pär Olßon, Anna och Kierstin Olufzdöttrar."

Ola Hansson och hans hustru Anna Olsdotter bodde på Mellomgården, och i Olas bouppteckning 1762 (Tanums m.fl. HR 9:449) står att de har 3/8 [= hälften] i rusthållet n:r 80 vid Sotenäs kompani "som enkan enskilt tillhörer sedan hon den samma ärvt efter dess avl:ne föräldrar".

I räkenskaperna från 1746 måste "Andersson" vara en felskrivning. Han hette ju Olsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18635) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Tisdag den 04 februari 2020 kl. 09.17
Läser med intresse diskussionerna ovan kring folket i mellangården och storegården och har en fundering kring Olof Andersson och Johanna Christensdotter (5 maj 2018), då ni även nämner uppgiften om att "Oluf Anderßon död, i stället 3:ne omyndige barn Pär Olßon, Anna och Kierstin Olufzdöttrar".

Min fråga är om Johanna är mor till dessa tre barn eller om Olof varit gift tidigare. Om Olof Anderssons dotter Anna Olsdotter gifter sig med Olof Hansson, så lär det väl vara han som avlider 1762 och enligt BUT har han en myndig son Hans, som således är född före 1741 och då är Olof och Anna (sannolikt) gifta senast 1740. Det i sin tur betyder att Anna borde vara myndig 1740 och född senast 1719.

Jag läser mtl som att Olof Andersson är ogift i mtl 1724 men gift i mtl 1725. Om det stämmer borde vigseln med Johanna Christensdotter ske ca 1724, minst fem år efter att Anna föds. Olof Andersson sägs i oktober 1728 (TBKV nr 19 bild 4680) vara 49 år gammal, dvs vara ca 45 år när han gifter sig med Johanna, vilket ju också tyder på att han kan ha varit gift tidigare. Eller tänker jag helt fel?

Någon som hittat uppgifter om vem modern till Olof Anderssons barn är, eller har jag missat uppgiften i diskussionen ovan?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18636) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 04 februari 2020 kl. 10.30
Ola Andersson och Johanna Christensdotter gifte sig 1719. Ola är ogift på Skärperöd i mantalslängden det året (daterad den 14/2), men han är gift med Christens dotter Johanna från Svenneby Storegård i RSK samma år (daterad den 8/10; f. 574v, app.arkivdigital.se/aid/v902761.b3950.s575).

Och i RSK 1724 har de flyttat till Storegården (f. 576v; app.arkivdigital.se/aid/v902762.b4580.s577).

Ola har ingen markering för hustru i mantalslängden 1724, men det är för att han är noterad som utfattig och därför bara betalar för en av makarna. Om han hade varit ogift eller enkling, så hade det stått i marginalen; det gör det på andra. Det samma gäller f.ö. Johannas far, gamle Christen; han saknar också hustru 1724, men hon överlevde honom och är "under barnen" 1728.

Och att Johanna är mor till Anna är det ingen tvekan om. Det var Johannas odel i Mellomgården som Anna och hennes man Ola Hansson tog över.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18637) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Tisdag den 04 februari 2020 kl. 10.39
Riksgälden 1719 hade jag inte granskat för Skärperöd, så då är de gifta redan 1719. Men bara så att jag har full koll, var står att det är Johannas mark som Per, Anna och Kierstin ärver? Att det är Annas arvejord framgår ju i BUT men där står väl inte att det är från Johanna?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18638) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Tisdag den 04 februari 2020 kl. 11.44
När jag nu har snöat in på Olof Andersson finns det ytterligare en sak jag skulle vilja förstå. Olof hävdar ju att han kommer från Skärperöd, det existerar mycket riktigt en gift Olof där i mtl 1720 (då denne Olof enligt RGA gifter sig med Johanna från Storegården), men vad är det för Olof som är åbo på Skärperöd i mtl 1724 och framåt? Eller är detta också Olof Andersson?

I mtl 1725 och 1726 står det att Olofs i Skärperöd hustru är bräcklig, men ingen sådan notering finns för Olof Andersson i Svenneby storegård. Så jag förmodar att det är en helt annan Olof som tar över Skärperöd när Olof Andersson flyttar ca 1723.

Jag har inte riktig koll på vilka regler som styr hur man förde mantalslängder, så jag behöver tolkning för att förstå vad det är som händer 1723 i Svenneby socken...


Jag ser ju dock att det för Olof i Skärperöd före 1720 står noterat ogift (och inte änkling), vilket ju talar emot att han - trots sin (förment) "höga" ålder på 40 år - varit gift innan 1719, och att Johanna i så fall är mor till Anna, Kerstin och Per. Men som sagt, det kräver att Anna är 21 när hon gifter sig med Hans 1740, för att sonen Hans ska vara född inom äktenskapet.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18639) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 04 februari 2020 kl. 12.48
På höstetinget 1726 (§ 56, s. 547; app.arkivdigital.se/aid/v278372.b2250.s547) begär gamle Christen Olssons enka Anna Ellertsdotter å sin dotter Johannas vägnar fastebrev på de 5 sättingar och 2 kannor [kanna = skrull] som Christen och Anna köpt. Johanna äger sedan tidigare 1 tunna och 2 kannor [som hon då också lär ha ärvt efter fadern, även om det inte står här]. Totalt äger då Johanna 1 1/2 tunna, d.v.s. halva Mellomgården. I § 55 begär Anna fastebrev på lika mycket jord i Storegården å den andra dottern Karins vägnar.

När det i RSK 1724 (se länk i mitt förra inlägg) står att Ola flyttat till Storegården, så har det samtidigt kommit en ny Ola till Skärperöd, nämligen från Hakeröd i Kville socken.

I RSK 1739 (f. 331v; app.arkivdigital.se/aid/v835493.b2360.s332) står att Trulses piga Anna Olsdotter på Storegården är gift med Ola Hansson, som är styvson till Ola Hansson på Ulekärr. (Truls Olsson är gift med Annas moster Karin Christensdotter.) Att det är rätt Ola Hansson framgår av bouppteckningen efter hans mor Anna Olsdotter 1755 (Kville HR 1:89; app.arkivdigital.se/aid/v65700.b47.s89).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18641) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Mattsson - Tisdag den 04 februari 2020 kl. 14.48
Tack för info.

Då bör således Anna vara omkring 19-20 år när hon gifter sig med Olof Hansson 1739, om hon är född inom äktenskapet mellan Olof Andersson och Johanna Christensdotter 1719. Det är ju faktiskt väldigt tidigt. Kan det vara för att hon är gravid med Hans, som ju föds allra senast 1741? Det lär vi väl aldrig få veta.

Vet du något om vart Annas syskon tar vägen?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18642) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 04 februari 2020 kl. 22.48
Nej, jag vet inte vad det blev av Annas syskon Per och Kjerstin. Båda är sannolikt yngre än Anna, så de flyttar förmodligen tillsammans med modern Johanna.

Efter Ola Anderssons död gifter Johanna om sig med Magnus Jacobsson. De är gifta enligt mantalslängden 1733, och 1734 är de "härifrån".

Jag vet inte varifrån Magnus kommer och inte vart de tar vägen. Jag har inte hittat någon Magnus Jacobsson i någon av socknarna i Kville och Sotenäs härader i mantalslängden 1734.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 05 februari 2020 kl. 00.18.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18645) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Onsdag den 05 februari 2020 kl. 02.15
De tretton inläggen här ovan har hitflyttats från Asgud i Svenneby (1600-talet) och hans släkt.

Det går naturligtvis inte att undvika att personer i den ena släkten nämns i diskussionen om den andra när de delvis bor på samma gårdar. Men inlägg som huvudsakligen rör "gamle Christens" släkt har alltså fått en egen diskussion.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)