Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Tossene   >  
Erik Hansson i Berg och hans ättlingar
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19833) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Fredag den 21 januari 2022 kl. 16.19
Får det inte till att stämma...

I Tossene sockenlängder skattar Erik Hansson för Bergs frälsegård fr o m 1718 och hustrun Marta Rasmusdotter finns med fr o m 1720.
I sockenlängden 1730-1740 skattar Marta Rasmusdotter 1730 och fr o m 1733 skattar nya hustrun Christoffersdotter från Brygge.
I sockenlängden 1740-1750 står hustrun Marta(Rasmusdotter) hela perioden.

I sockenlängen 1760-1767 har mågen Olof Jacobsson gift med dess piga Elin år 61 tillkommit.
Först gift med Elin Eriksdotter? Och därefter med Elin Christoffersdotter från Brygge.

Jag har en avskrift av ett intyg som kyrkoherde Ström skrev 11/4 1835 till Hvitfeldtska stipendieinrättningen, där står bl a ”Olof Jacobsson(hustrun, förnamnet för mig ännu okändt men svärfar hette Erik och svärmor hette Marta. Dessa hade 3 döttrar Maria, Kjerstin och Anna.”

Men, Erik Hansson hade inga barn och den hustru jag hittills hittat hette Marta Olofsdotter.

Jag har hittat följande:
Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:33 (1767-1768) Bild 242. Ting den 20 junii 1767. No 31. ett så lydande Testamente som efterföljande inlemnades till Tings Rätten.
Det är en skyldighet som alla människjor åligger, at mot dem som giöra äfwen godt, tilbaka wisa någon ärkjänsla och tacksamhet. I betraktande så wäl af detta som wårt lifs owisshet, hafwer wij underskrefne äkta folck, hälst den högste icke behagat lemna oss några bröstarfwingar, förmedelst till widare oredas förekommande, genom denna wår Disposition welat förordna, det all den lilla ägendom som efter wår död öfrig wara kan, af hwad namn den .. skall tilfalla min kära hustrus systerson Olof Jacobsson samt dess kära hustru Elin Christophersdotter, dess barn och efterkommande och det förutan allt klander och påtal af hwem det wara månde, emot det de lofwat på wår ålderdom oss försörja, så länge och intil dess den högste guden behagar oss hädankalla, samt draga all möjlig försorg och omwårdnad så wäl om min k. hustru som mig under mitt för ett års tid sedan uti råkade siukliga tilstånd; så äfwen då den allwisa Guden täckas med wårt lif en ända giöra, de då på hederliget och anständigt fått oss till wåra hwilorum befordra, detta alt hafwa wi med sundt förnuft och efter ett noga öfwerwägande, uti 2ne ombudna wittnens öfwerwaro till oryggelig efterlefnad stadgadt och beslutadt, som skiedde på Berg den 29 maii 1767
Erick Hansson och Märta Olofsdotter
till wittne
Nils Engelbrektsson nämndeman, Olof Olsson i Efja

1747 skrev Erik Hansson och Marta Olufsdotter inbördes testamente. Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt (O) AIa:24 (1741-1747) Bild 13070 (AID: v550896.b13070).

Martas efternamn Olofsdotter bör ju stämma när det funnits i två mål.

Jag tror att första hustrun till Olof Jacobsson är en konstruktion eftersom man trott att Elin var dotter till Erik Hansson och att Olof egentligen varit gift med Elin Christoffersdotter från Brygge hela tiden och har barnen med henne.Deras dotter Anna räknas ju upp sist av kyrkoherden och bör då vara yngst.

Ur Hwitfeldtska takahandlingar för Hommedal i Tossene står att
Per Hansson gifte sig med pigan Oliana Olsdotter(?) från Berg 1febr 1789 och hon avled 30 juli 1793.
Per Hansson har också vittnat i ett annant mål om Bergs ägor och åberopar då sin svärfar Olof Jacobsson.Oliana finns inte med i sockenlängden under Hommedal.

Olof Jacobssons döttrar Maria och Kerstin är födda ung 1761 och 1762 enligt längderna.

Jag letar nu efter en Jacob som var gift med en Olofsdotter o hade son Olof, inget fynd än.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19834) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 21 januari 2022 kl. 18.45
Det finns tre riktigt gamla husförhörslängder från Tossene (1705-1721). I den tredje av dem (1719-1721) har Erik Hansson hustru för första gången (AI:3, uppsl. 248; app.arkivdigital.se/aid/v1212.b16.s248). Och där heter hon Marta Rasmusdotter.

I mantalslängden 1731 (f. 775v; app.arkivdigital.se/aid/v224213.b1910.s776) står det "q:n död". 1732 saknas längd, och 1733 har Erik hustru igen. I sockenlängden 1730-1740 påstås den nya hustrun som sagt heta Christoffersdotter och komma från Brygge, men som vanligt anges ingen källa. Förmodligen har man blandat ihop henne med Ola Jacobssons hustru Elin - annars skulle Erik varit gift tre gånger.

Att hans hustru står som "(Rasmusd.)" i sockenlängden 1740-1750 kan vi bortse från; hon dog ju omkring 1730. Det märkligaste med den längden är att man har markeringar för personerna alla år - trots att det bara finns mantalslängder under två av de åren, 1742 och 1748.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19835) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Lördag den 22 januari 2022 kl. 07.56
Man kan ju ha tänkt på att Petter Christensson hade systern Elins penningar. Hon kan ju varit piga där.

Ting 1701 4 Martii.No 6. Petter Christensson i Brygge låfwar att betahla sin syster Elij Christensdotter i Bärgh fyra ... dahler eler dhes wärde i smått myndt till nästkommande pintsedagh, som hon honom i förwar lefwereradhe.Tunge m fl hr AIa:8 (1701-1704) Bild 120.

Olof Jacobsson 30 år och Jacob Eriksson 60 år från Berg vittnade i ett mål. Står inget samband mellan dem, men skulle kunna vara far och son? Tunges m fl hr AIa:36 (1771) Bild 890 (AID: v550908.b890).
Fader Jacob skattade på Berg 1782-1786.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19836) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 22 januari 2022 kl. 09.53
I mantalslängden 1771 finns det en Jacob Eriksson på Backehagen under Berg Kronegård. Ola Jacobsson bor på Berg Frälsegård. Men det är ju samma Berg.

Elin Christensdotter 1701 lär vara faster till Ola Jacobssons hustru Elin Christoffersdotter.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)