Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Västergötland (socknar K-N)   >  
Kristine
Här diskuteras släktforskning och hembygdsforskning i Kristine församling och Tyska församlingen (Göteborgs stad), Västergötland (Göteborgs och Båhus län).

Namn och historik:
Tyska församlingen utbröts ur Domkyrkoförsamlingen 1623, och indelades 1774 i en tysk och en svensk avdelning. Den sistnämnda utbröts 1883 till en egen territoriell församling med namnet Kristine; därefter fortsatte Tyska församlingen som en icke-territoriell tysk församling (i dag officiellt kallad Tyska Christinae församling). Kristine (territoriella) församling uppgick 1974 i Domkyrkoförsamlingen.

Arkiv och fakta:
(Såväl de äldre kyrkoböckerna före indelningen i en tysk och en svensk avdelning 1774, som de flesta av de senare böckerna förda av den tyske kyrkoherden före församlingsdelningen 1883, återfinns i arkivet felaktigt under Kristine församling; rätteligen borde de finnas under Tyska församlingen.)
· Göteborgs Arkivguide (Kristine) - Information (indelning m.m.) och länkar.
· Göteborgs Arkivguide (Tyska) - Information (indelning m.m.) och länkar.
· Nationella Arkivdatabasen (Kristine) - Förteckning över kyrkoarkivet.
· Nationella Arkivdatabasen (Tyska) - Förteckning över kyrkoarkivet.
· Arkiv Digital (Kristine) - Digitala färgbilder av arkivhandlingar.
· Arkiv Digital (Tyska) - Digitala färgbilder av arkivhandlingar.
· Lantmäteriet (Kristine kyrka) - Nutida karta med ortnamnssökning, och med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan nedanför
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Tyska församlingen efter 1883 2013-07-18 17.07 1
Nils Magnus Svanfeldt (1866-1924) 2013-01-14 14.45 3
Gustaf Adolf Packendorff, född 1875 2013-01-14 14.33 5
eller gör ett inlägg i en pågående diskussion i listan ovanför
Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)