Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Arngrim i Lersten (död omkr. 1660) och hans släkt
Diskussionens rubrik var tidigare "Gullbrand Bengtsson, troligen född i Kville socken, död i Svenneby socken 1790", men ändrades då den kom att också handla om många tidigare generationer.
    Diskussioner Senaste inlägg Antal
Arngrim i Lersten (död omkr. 1660) och hans släkt [äldre inlägg]... 2012-11-07 08.51 25
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13122) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 08 november 2012 kl. 15.55
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:25 (1734-1734) Bild 1180 / sid 231. Gullbrand Bengtsson köpt Lersten Nederg. av all sina syskon, levande, döda o utrikes vistande. Här ser man att Marta Bengtsdotter i Solberg är hans syster. Målet efter gäller Anders Erikssons köpa av Lersten Nederg., måste vara den andra delen.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14128) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 11 september 2013 kl. 23.30
Då behöver vi inte längre vara osäkra på om det är Bengt Gulbrandsson i Lersten som senare dyker upp i Torsbu.

Vid vintertinget 1749 uppbudades första gången för Ola Carlsson 1/2 skatterusthållet Lersten, som han sig tillhandlat av Bengt Gulbrandsson emot halva "monteringen" i Torsbu samt givit 100 daler silvermynt emellan.

"Monteringen" = munderingen, d.v.s. dragonens häst och utrustning som tillhör rusthållet. Torsbu var ju ägd av Sahlgren i Göteborg, men brukaren var rusthållare.

(Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt AIa:40, sidan 5. Målet saknar nummer, nederst på sidan.)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 11 september 2013 kl. 23.39.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15719) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Måndag den 18 maj 2015 kl. 12.26
Ett inlägg (den 16/6 2014 kl. 17.56) har flyttats till Per Willumsson på Ragnilsholmen under Lersten.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15720) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 maj 2015 kl. 12.29
I Anbytarforum har efterfrågats var "Varderöen" i Viken ligger. En man vid namn Ivar Olbjörnsson Klund i Rödenes i det som i dag heter Östfold ska år 1656 ha ägt en skeppa [landskyld] där.

Det förslag som kommit i ett svar är att det ska vara Väderöarna (som är det officiella namnet i dag), alltså Väröyane (uttalat Värjane) som egentligen är det båhuslänska namnet. Men det kan vi glömma. Några icke skyldsatta kronoholmar långt ut i Skagerrak (en landmil från kusten) kan inte vara aktuella.

Först ska sägas att med Viken på 1600-talet säkerligen avsågs det gamla Vikens län. Det hade vid det laget upphört, men måste ändå ha levt i medvetandet, då området omfattade de två fögderierna som fortfarande hade namnen Norderviken och Sunnerviken.

Och Varderöen (uttalat Val-, med 'tjockt' l, i Båhuslän) ska då sannolikt vara Valö(n), som det finns två av i Viken, båda i Kville skeppreda (härad) och prästegäll (pastorat). Dels en helgård i Svenneby socken; dels en ö vid Fjällbacka i Kville socken, räknad som en fjärdingsgård.

Den förstnämnda har jag aldrig sett någon uppgift om skulle ha ägare utanför bygden. Den sistnämnda skulle möjligen kunna ha det.

Och vad har nu detta med den här diskussion att göra, undrar kanske 'vän av ordning'... :-)

Jo, i 1659 års jordebok (den första svenska, som i stort sett är en avskrift av den sista danska) står vid Valö i Kville socken (s. 784): "Angrim i Leersteen böxelen" (ang. bygsel, se sidan Norska lagar för jord och gård).

Och ser vi på släktuppställningen här ovan, så framgår att Arngrim är gift med en dotter till Nils Gunnarsson, och bland Nils bror Biörns barn finns en son Ifwar, en dotter gift i Norge och en son Ola Biörnsson (som brodern "ej vet vara levandes eller död").

Först tänkte jag att Olbiörnsson i Rödenes kanske egentligen hette Ola Biörnsson - men han heter ju Ivar i förnamn, och två förnamn förekom ju inte bland vanliga bönder vid den här tiden. Och om man räknar på generationerna och den tid detta gäller (1656), så är det dessutom troligare att denne Ivar Olbiörnsson hör till samma generation som Biörn och Nils. Men här i Kville finns i varje fall en släkt där det dels förekommer det inte alltför vanliga namnet Ivar, och dels finns en nära anknytning till den Arngrim som har bygselrådigheten över den troliga Varderöen.

om det är via hustrun som Arngrim har kommit över Valö, så kan det ju en eller flera generationer tidigare i Nils och Biörns släkt ha funnits en ägare som också Ivar i Rödenes skulle kunna vara en ättling till.

Kanske kan det finnas något i de gamla domböckerna från 1600-talet som visar att Arngrim inlöst jord från Ivar eller hans arvingar. Kanske... :-)

------------------------------

(Frågeställaren i Anbytarforum har fått ett mejl med upplysning om den här diskussionen.)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 18 maj 2015 kl. 13.39.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15722) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Måndag den 18 maj 2015 kl. 18.47
Hej Jörgen,
Jag noterade också detta med "Viken" på Anbytarforum och misstänkte att det var landskapet Bohuslän som avsågs. Men jag kände inte till att namnet Valön kunde härledas till Varderöen. Klart intressant om det går att finna mer om Arngrim i Lersten m fl.
Jag drar mig till minnes en del inlägg under rubriken "Hans Andersson på Dyngö" tidigare. Jag har ju kopplingar till denne Hans och hans hustru Anna Arngrimsdotter som levde på Dyngö första halvan av 1700-talet. Hans Andersson var av allt att döma styvson till den dödsdömde vrakplundaren Jacob på Dyngö.
Samtidigt som lotsen Hans Andersson och Anna Arngrimsdotter ägde mark på Dyngö förekommer Annas bror Asmund Arngrimsson som hälftenägare på ön. På grannön Valön fanns en Arngrim, vars namn dök upp i mantalslängderna direkt efter den Truls på Valön, som fanns där fram till 1701.
Jag har lekt med tanken att Anna Arngrimsdotter och hennes bror Asmund Arngrimsson var barn till Arngrim på Valön. Men har inte funnit något som styrker detta.
Den Truls som förekommer på Valön noterades i mantalslängden 1675 (under kriget) som skriven i Strömstad. Den ende Truls jag funnit samtidigt i mantalslängderna för Strömstad är en Truls Olofsson "på Hommen", vilket väl är en av öarna vid Strömstads inlopp?
Detta är ju bara hypoteser. Men under danskarnas försök att återta Bohuslän under 1670-talet flyttades ju en del av befolkningen runt. Namnet Arngrim är ju inte alltför vanligt. Här förekommer det på två grannöar. Och skulle Arngrim på Valön vara son till en Truls Olofsson, så finns det ju ännu fler tänkbara kopplingar till den Ivar Olbiörnsson som nämns ovan. Kan den "försvunne" Ola Biörnsson varit far till Truls Olofsson?
Jag är medveten om att hypoteser inte är så mycket värda. Men det skadar ju inte att friska upp minnet hos alla som kan ha intresse av detta.
Bästa hälsningar/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15723) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 maj 2015 kl. 21.30
Viken omfattade ju urprungligen hela nuvarande Båhuslän och bygderna runt Oslofjorden, men 'krympte' i etapper, för att till sist vara Vikens län. Och 1656 fanns dessutom inte den onaturliga riksgränsen, utan Ivar i Rödenes bodde i Vikens grannlän i samma rike.

I den första svenska mantalslängden 1669 är Valö öde. 1671 dyker där upp en Nils, som 1672 har efternamnet Christensson. 1674 är änkan Gurin (ser det ut som) skriven där, vilket väl lär vara Nilses änka, och samtidigt är Truls Olsson med där för första gången. Och 1675 (före kriget) är bara Trulses piga på Valö, medan Truls är "skriven själv i Strömstad". Och 1681 (efter kriget) är Truls och hustrun tillbaka på Valö. (Svenska mantalslängder saknas 1676-1680, p.g.a. Gyldenlövefejden.)

Om vi hoppar fram till 1730-talet, så återlöser Anders Olsson (på Fjällbacka) Valö, som har varit pantsatt till Per i Hamn och Per Larsson på Dyngö. Valö är Anderses svärfar Arngrim Trulssons (också på Fjällbacka) fädernearv, som han överför till Anders 1736. (Kville och Bullarens vinterting 1736 § 15 [s. 211] och vinterting 1739 § 27 [s. 49].)

Jag tror inte att Truls Olsson är ättling till något av Gunnarsbarnen i listan ovan; då hade han säkert varit nämnd där. Men kanske är han släkt med Arngrim, kanske rentav hans måg? Om Trulses hustru var en Arngrimsdotter, så skulle det ju förklara var sonen fick namnet Arngrim ifrån - och också hur Valö hamnade i Trulses ägo.

Mer spekulationer - men sanningen kanske finns där inne någonstans i domböckerna... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15724) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Tisdag den 19 maj 2015 kl. 07.23
Ingen aning om detta mål tillför något, men en Angrim finns ju med. :-) Tönnes, Truls?

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:423 (1713-1713) Bild 470 / sid 85. S d infant sig för Tings Rätten Ander Hansson i Fiällbacka och Angrim Olsson på Hwalöön i Qwille socken tilltahlades Simon Hälliesson i Edsten i samma socken i sådan måtto, att dhe befrågade honom om han i anseende till den skuld a 30 dlr smt, han af dheras swåger Tönnes Olsson, efter obligation af dhen 12 martij Ao 1682 sampt dhen 1 octob 1705 hafwer att fordra, wille nu antaga 1/4 uti odellsrusthåldshemmanet Wästeby i Tanums socken, som honom dherföre uti försäkring lembnadt och pantsatt,..Simon Hälgesson swarade alldeles neij. Det förbemte kärander påminte dherwidh att dheras hustrur Anna Olsdotter Angrims hustru och Märta Olufsdotter Anders Hanssons hustru äro Tönnes systrar, och altså beswågrade, dhen af dheras broder Tönnes uthsatta odelsjorden att förswahra och utur ödesmåhlet bringa.. Simon Hälgessons mågar Anders Axelsson i Österödh och Hans i Staaby..
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15725) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Tisdag den 19 maj 2015 kl. 09.57
Hej Birgitta o Jörgen,
Birgittas bidrag från 1713 klargör ju en del av släktförhållandena. Man börjar ju känna igen en del av släkterna.
Så undrar jag om den Per Larsson på Dyngö, som 1736 hade pant i Valö, är samme Per Larsson som nämns i jordebok 1750 för Dyngö? Den Per Larsson var ju gift med Barbro Hansdotter. Och Barbro Hansdotter var dotter till lotsen Hans Andersson och Anna Arngrimsdotter på Dyngö. Vilket leder till en undran om Anna Arngrimsdotter faktiskt hade familjekoppling till Valö?
/Paul
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15726) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Paul Neptune - Tisdag den 19 maj 2015 kl. 10.16
Fann just en tvist i dombok 1663 (Tanum, Bullaren, Kville... häradsrätt AIa:1 Arkiv Dig. Bild 56 högra sidan.) 22 juni. En Hans Jacobsson i Lersten klagar på Arngrims arvingar ibid. som han tycker inkräktar på hans ägor. Framgår att Jocob och Bengt Arngrimssöner å sina egna och sin moders vägnar vill komma åt att bruka mark som är deras.
Av detta kan man ju i alla fall utläsa att Arngrim i Lersten som förekommit i domprotokoll 1659 var död 1663. Tror inte detta förekommer i denna diskussion sedan tidigare.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15727) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - forumguide - Tisdag den 19 maj 2015 kl. 21.20
Jag har ändrat rubriken på diskussionen. Det hela handlar ju inte längre i första hand om 'gamle' Arngrims sonsons sonsons son... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post15729) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 19 maj 2015 kl. 21.27
Och så har det hänt en del på Valö-fronten... Svaret fanns mycket riktigt i domboken. Se Tjärnö: Ödegården Valö under Daftö.

Det var alltså inte Valö i Kville socken - men det är i varje fall ingen tvekan om att det var Arngrim i Lersten som hade bygseln där (i Kville alltså)... :-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 19 maj 2015 kl. 22.09.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)