Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Axel Qvist (född 1798), klarinettblåsare
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16142) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Tisdag den 22 december 2015 kl. 23.27
Försöker kartlägga min fm mm f Klarinettblåsaren Axel Qvist född 17980508 i Kville, gift i Brastad 18171220 med Helena Olsdotter 17990203 och hon flyttar då till Kville. 1819 flyttar de till Uddevalla och 1827 till Bro. 1828 erhåller han avsked och 1830 flyttar han till Kville som inhyses hos Benjamin Bryngelsson på Fjällbacka strand(misstänkt broder)senare Solhem där han dör ca 1858. I boken om Sotenäs kompani står trumslagare Axel Qvist som innehavare av Dromålseröd i Kville och att han erhöll avsked 1828, inte förstått att nån Qvist bott där. Försöker klura ut vilka som var hans föräldrar, han tycks vart tidig av sig, tidigt klarinettblåsare, tidigt gift och tidigt avskedad.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16145) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 26 december 2015 kl. 01.25
I Uddevallas inflyttningslängd 1819 (B:2, s. 67, n:r 57) står "Tan." som Axels födelseort, vilket ju inte gärna kan vara något annat än Tanum. I Uddevallas husförhörslängd 1825-1834 (AI:5, s. 478), där de står noterade som utflyttade till Bro 1827, är däremot födelseförsamlingen Kville.

I Tanum finns ingen Axel född åren 1797-1799, och inte heller i annexet Lur. Så då har han väl bara bott där, och så har Tanum kommit att bli "födelseort" efter en flytt. Bott i Tanum har han i varje fall...

I Tanums hfl 1807-1810 (AI:9, s. 79), 1811-1812 (AI:10, s. 79) och 1813-1814 (AI:11, s. 105) finns korpralen Bryngel Qvist på torpet Ljungbyhed under Ljungby. Bland barnen finns sonen Axel, född den 8/5 1798 - med noteringen Clarinettblås.

Bryngels hustru heter här Anna Olsdotter, född 1780. Men Bryngel har också styvdöttrarna Christiana (f. 1801) och Annika (f. 1806) Nilsdöttrar. Anna lär alltså tidigare ha varit gift med en Nils.

Och bland Tanums flyttattester finns en daterad Kville den 18 mars 1810 (om nu inte den extra kraftiga 1:an i datumet bara är en överstrykning av en felskriven siffra...), där det sägs att korpralen Bryngel Qvist och Anna Olsdotter "denna dag" blivit vigda i Kville (Tanum HII:7, inget nummer, AD-bild 1970). Vidare sägs att Anna "avflyttar med sin man till Tanum". Förmodligen avses bara att de reser dit tillsammans efter vigseln; han lär bo där redan, eftersom det bara är om Anna som det lämnas uppgifter i attesten.

Det är alltså inte Anna som är Axels mor.

Den 26/1 1808 förrättades bouppteckning efter korpralen Bryngel Qvists hustru Lisa Andersdotter, som dog den 20 i samma månad (Tanums, Bullarens m.fl. HR FII:32, s. 21). De har två barn, den 10-årige sonen Axel och en 3-årig dotter (vars namn inte nämns). Det står inte var de bor, inte ens socknen, men Lisa finns inte i Tanums dödbok. Där finns däremot den 11/9 1808 korpral Qvists dotter Anna från Ljungbyhed, 4 år gammal (C:3, s. 1092).

Bryngel har alltså flyttat till Tanum under 1808 - om inte prästen bara har missat att skriva in Lisa i dödboken. Men han lär ha varit där tidigare också...

Det finns en Bryngel Qvist i Tanums inflyttningslängd 1799 (B:1, s. 66, n:r 530), inflyttad från Dal (alltså Dalsland). Det står inte till vilken gård han flyttar in, så det går inte att säga säkert att detta är rätt Bryngel Qvist (även om det är sannolikt), men det visar sig väl om man bläddrar igenom husförhörslängden... Däremot står i marginalen i inflyttningslängden att han har fått attest (alltså flyttat ut igen) till Kville 1800.

I 1799 års generalmönsterrulla (inget sidnummer, AD-bild 5040) står att den tidigare soldaten på nummer 30 (Västerby) vid Tanums kompani har transporterats till en annan rote och i stället har den 19/9 1798 antagits Bryngel Qvist. Han är född i Båhuslän och gift, och vid mönstringen den 10/10 1799 är han 27 år och har tjänat i 1 år. Han är alltså född omkring 1772, vilket ju är när korpralen på Ljungbyhed ska vara född, enligt husförhörslängden.

Nästa GMR är från 1806 (AD-bild 452). Vid mönstringen den 26/6 är han 34 år och har tjänat i 8 år, d.v.s. både ålder och tjänstgöringstid stämmer med rullan 7 år tidigare. Här finns också denna notering:

GMR 1806, Tanums komp. n:r 30

(Bilden från Arkiv Digital.)

Och transport till annan rote lär det ha blivit, eftersom han senare finns på torpet under Ljungby i husförhörslängden, där också den avskedade korpralen Jöns Courage finns. Den sistnämnde är i GMR 1806 nummer 22 vid Tanums kompani (Ljungby Nedegård och Sotorp). Det finns inga rullor bevarade där man kan se att Qvist har ersatt Courage på nummer 22, men det är ju det sannolika.

Men det finns en notering till om nummer 30 Qvist i rullan 1806: "Tjent förut som Trumslagare wid detta Regem:te i 5 år."

Det måste alltså vara utöver de 8 tjänstgöringsåren vid nummer 30.

Det finns en trumslagare Bryngel Almqvist [!] som den 29/12 1796 gifter sig med pigan Lisa Andersdotter i Brasäter (som socknen egentligen heter, "Brastad" officiellt; C:3, s. 110). Och Lisa Andersdotter är ju vad Bryngel Qvists 1808 avlidna hustru heter.

I 1797 års GMR (AD-bild 1210) står att som 2:e trumslagare vid Överstelöjtnantens [Stångenäs] kompani har i december 1796 antagits Bryngel Almqvist. Nästa GMR är från 1799, och där står om 2:e trumslagaren: "Wid sista General Mönstring uptagen såsom vacant, är den 2 November 1797 ärsatt med Sven Wall..."

Detta är märkligt. Den förra mönstringen var den 21/6 1797, och då var ju tjänsten inte vakant, utan Bryngel Almqvist står som antagen ett halvår tidigare. Men att han inte blev kvar där länge stämmer ju med att han i GMR 1799 finns som nummer 30 Qvist vid Tanums kompani, antagen i september 1798 - och i inflyttningslängden står som inflyttad från Dal.

Men är det då så säkert att 30 Qvist är den samme som trumslagare Almqvist? Ja, det lär det inte vara någon tvekan om. Det är inte bara Qvists första hustru som har samma namn som Almqvists; det gäller också den andra, och dottern - och han själv... :-)

Den 15/10 1829 förrättades bouppteckning efter Bryngel Almqvist på torpet (utan namn) under Alnäs i Kville socken (Kville HR FII:8, s. 197), som dog den 14/9. Hans enka heter Anna Olsdotter. De enda barnen som nämns här är deras gemensamma, men bland dem finns dottern Christiana som är 16 år, alltså född omkring 1813, vilket stämmer med Qvists dotter på Ljungbyhed. Och...

I 1830 års mantalslängd (Norrvikens HS FIa:41, inget sidnummer, AD-bild 271) finns på Vassmyren under Alnäs backsittaren Bryngel Qvist [!] född 1772, med hustru född 1780, och dotter Christiana född 1813. Bryngels födelseår är överstruket, och h[ustru] är ändrat till E:a Anna; Qvist är alltså död. Och också Qvists övriga barn i mantalslängden stämmer med Almqvists i bouppteckningen. Och någon Almqvist finns inte under Alnäs i mantalslängden, varken 1829 eller 1830.

Frågan är var Almqvist var trumslagare innan han antogs vid Stångenäs kompani 1796. Enligt GMR 1806 hade ju Qvist tidigare varit trumslagare i fem år.

Han har onekligen flyttat runt en del. En sväng till Dalsland efter att han lämnat trumslagartjänsten, och sedan fram och tillbaka mellan Tanum och Kville, samtidigt som han var soldat för Västerby, där han inte hade något torp.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16146) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 26 december 2015 kl. 07.21
Detta blir en del att smälta, också läst "Tan" som födelseort men även Kville.
Att Axels mamma kom från Brastad kan ju förklara att Axel gifte sig i Brastad, annars känns det långsökt att en ung Kvillebo hittar sin tilltänkta i Brastad, försökt att koppla Axel till Bryngel på Ahlnäs men ej funnit nån hållbar länk. Släkttraditionen och den skall man väl lita på? anger att Axel önskade heta Almqvist men att detta namn var upptaget och att det då fick bli Qvist. Blev han inte väldigt tidigt Klarinettblåsare?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16147) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 26 december 2015 kl. 14.19
Trumslagare kunde man bli tidigt. Själv har jag en förfader som bara var 15 år. Det är väl troligt att det samma gällde för klarinettblåsare.

På tal om klarinettblåsare... :-)

En sådan vid namn Axel Almqvist förrättades det bouppteckning efter den 12/9 1794 (Tunge m.fl. HR 9:299). Bouppteckningen gjordes i Rixö (som ligger i Brasäters socken, även om det inte står i bouppteckningen). Av någon anledning är det överstruket att han var klarinettblåsare vid överstelöjtnantens kompani, men yrket står med i dödboken - i Strömstad (C:3, s. 674): Den 10/7 1794, "Clarinete Blåsaren wid Kongl. Bohus Läns Regemente Axel Almqvist af watusot", 34 år gammal. Han var alltså född omkring 1760.

Av bouppteckningen framgår också att enkan heter Maja Greta Wall, och att hon har en svåger Anders Almqvist.

De omyndiga barnens rätt vid bouppteckningen bevakades av "deras faders faderbroder Olof Axelsson från Rabalshede i Qwille Sokn".

Axels far ska alltså vara bror till gästgivaren Ola Axelsson, som har tre bröder (enligt fadern nämndemannen Axel Bryngelssons bouppteckning, Tanums, Bullarens m.fl. HR 8b:442): Anders, Christen och Bryngel.

Anders har ingen son Axel i bouppteckningen (Kville HR 4:817). Han lär väl ha haft en sådan (eftersom Anders far heter så), men han har i så fall dött barnlös före fadern.

Bryngel finns det ingen bevarad bouppteckning efter, men väl efter hustrun Anna Persdotter (Tanums, Bullarens m.fl. HR 35:825). De har en son Axel, men han är bonde och dör på fädernegården Solum Nedegård 1854.

Återstår alltså inget annat alternativ än att Christen är Axel Almqvists far. Honom finns det ingen bevarad bouppteckning efter, inte heller efter hustrun Oliana Olsdotter. Men om man följer dem i mantalslängderna, så ser man att de har sönerna Axel, Anders och - Bryngel.

Christen fick 1/2 mtl Hjälpesten Västergård i gåva av den barnlöse farbrodern Anders Bryngelsson (enligt inskrivningsprotokollet vid höstetinget 1760 § 1, s. 1007). Han sålde gården 1774 (enligt uppbudsprotokollet vid vintertinget 1774 § 13, s. 713). Efter försäljningen finns han först som husman under Hjälpesten i mantalslängden 1774, och senare som torpare på Hagen under fädernegården Solum Nedegård.

Omkring 1759 gifte sig Christen med Oliana Olsdotter från Nord-Solberg. Det framgår av mantalslängden 1760 (s. 407, SVAR-bild 222).

I mantalslängerna är även de underårigas namn utsatt 1766-1773 (det gäller alla hushåll, alltså inte bara Christen Axelssons barn). 1766 har Christen sonen Axel och dottern Annika. 1767 har tillkommit sonen Anders och dottern Brita. 1768-1769 saknas mantalslängder. 1770-1771 är barnen de samma som 1767. 1772-1773 har han också en dotter Oliana. 1774 har de underåriga alltså inga namn, men av deras antal framgår att han har fått ytterligare en son.

Den sistnämnde sonen bör alltså vara född 1773 - om han inte var född så sent 1772 att han inte kom med vid det årets mantalsskrivning, som skedde den 2/12. Bryngel Almqvist/Qvist föddes den 22/12 1772, enligt Tanums hfl...

En son Bryngel har Christen i varje fall. Han dyker upp som betalande i mantalslängden 1790 (på Hagen u. Solum, f. 129v). Bryngel borde då vara född 1774 (15 år vid mantalsskrivningen 1789), men Christen och hustrun står som utfattige och betalar inget själva 1788 och 1789, så därför har man kanske inte brytt sig om att skriva ut barn över 15 år heller; en son född 1772 kom i så fall inte med de två första åren när han normalt borde betala.

Till sist kan nämnas en inte helt obetydlig detalj i Bryngel Qvist/Almqvists bouppteckning 1829: De omyndiga barnens rätt bevakades av deras skyldeman (alltså släkting) Carl Olsson i Staby. Och vem är nu det? Jo, han är son till Ola Axelsson i Rabbalshede, enligt dennes bouppteckning (Tanums, Bullarens m.fl. HR 31:305).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16148) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 26 december 2015 kl. 22.49
Otroligt vilka musikaliska ådror man har, har läst Bryngel Almqvist bouppteckning och då "min" Axel inte finns nämnd har jag avfärdat honom. Förstår inte hur du kan finna nya trådar att nysta upp som att plötsligt finna på torpet Ljungbyhed i Tanum att Bryngel Qvist har en son Axel. Är det inte ovanligt att 2 bröder och en son heter Almqvist/Qvist då namnet är ett soldat/musikernamn? Folket på Solhem känner jag väl till både i äldre tider och fram till idag då familjen fortfarande har kvar sin gård och brukar den. Axel levde ju de sista åren som torpare på Solhem där även halvbrodern Didrik Bryngelsson var torpare.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16429) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 20 mars 2016 kl. 14.51
Funnit en Maja Greta Lindblom på Ljungbyhed Tanum AI:12 (1815-1817) sid 152 som har en son Jacob Lindblom 1796 och en dotter Breta Soph. Almqvist 1792. Är detta den Maja Greta Almqvist som blir änka 1794 som har gift om sig Lindblom?
Greta Almqvist är fadder till Bryngolfs barn 1810. Bryngel har fått en utomäktenskaplig son 18071116 på Ljungbyhed.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16434) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 20 mars 2016 kl. 19.02
Dottern heter Greta Soph[ia], och en dotter med samma namn finns i Axel Almqvists bouppteckning.

Och i Brasäter ("Brastad") gifte sig den 8/3 1796 musikanten Lindblom med madame Maria Wal i Säm (C:3, s.106). Maria och Maja är ju samma namn, och Maja Greta Wall hette Axel Almqvists hustru.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16436) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 27 mars 2016 kl. 12.55
Familjen på Solhem verkar varit släktkära, Bryngel Axelssons son Axel gifte sig med Anna Britta Carlsdotter 1801-1855 och deras son Christian gifte sig med Anna Brittas brorsdotter Oliana Andreasdotter. Anna britta och hennes bror Andreas 1798 föddes på Kleva med far Carl Magnus Olsson 1774-1843. Är denne Carl Magnus identisk med Skyldeman Carl Olsson i Staby ovan?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16437) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 28 mars 2016 kl. 21.29
Ja, det är Ola Axelssons son Carl Olsson i Staby som är far till Andreas och Anna Brita.

Han kallas för Carl Magnus i den egna bouppteckningen och i köpebrevet när gården i Staby säljs till dottern Inger Helena, men bara Carl i faderns och hustrun Ingeborgs bouppteckningar (inkl. underskrifterna). Han har dessutom en bror som heter Magnus - men två syskon med samma namn är ju inte direkt ovanligt...

Carl är ogift och hemma hos föräldrarna i Rabbalshede i mantalslängden 1797. I 1798 års längd (daterad den 1/12 1797) finns han med hustru i Staby, där de tagit över den fjärding som tidigare brukats av Gude Anderssons enka Kjerstin Olsdotter, som är Carls syster. Och i Staby bor Carl också enligt faderns bouppteckning 1807.

När Carl och Ingeborg säljer 1/2 mantal Staby till dottern Inger Helena och hennes fästman Anders Svensson den 22/5 1840, så sägs att säljarnas åtkomst styrks med Kammarkollegiums skatteköpsbrev av den 5/2 1821; det hade m.a.o. varit krono tidigare. (Uppbudsprotokollet vid höstetinget 1840 § 44, Kville HR AIa:39, AD-bild 6230.)

Det var alltså i Staby som Andreas och Anna Brita föddes.

Kleva var Andreases egen gård, och i hans bouppteckning står att han förvärvat den före äktenskapet. I 1820 års mantalslängd är han hos föräldrarna i Staby. 1821 saknas en stor del av häradsskrivarens mantalslängd, och 'naturligtvis' är både en del av Staby (med Carls familj) och hela Kleva borta. 1822 finns han som ogift på Kleva (och ser ut att vara inskriven i efterhand), och 1823 har han hustru.

Dottern skrivs f.ö. som Olena (inte Oliana) i alla bouppteckningar (den egna, båda föräldrarnas och makens) samt de mantalslängder som jag har sett.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16440) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 30 mars 2016 kl. 15.57
Hittade denna flyttattest av en ren slump när jag letade efter en helt annan person:

Tanum HII:8, AD-bild 3980

(Tanum HII:8, Arkiv Digital-bild 3980.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16441) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Onsdag den 30 mars 2016 kl. 16.05
Det finns också en attest för sonen Jacob Lindblom i samma volym, bild 4710.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16658) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 juli 2016 kl. 08.29
Hittade ännu en attest, när jag letade efter en annan person:

Bryngel Qvist - attest 1808 (Tanum HII:6, AD-bild 4630

(Tanum HII:6, Arkiv Digital-bild 4630.)

"Soldaten Bryngel Quist, som har sin
wistelse i Tanum, har sedan min ankomst
till denna ort ej nyttjat här sine salighets-
medel. Hans Hustru är herstedes
såsom medlem af Församlingen begraf-
wen, och hwad hans uppförande beträffar,
har jag därom, såsom okänd, ej någon
kännedom. Wittnar Quille den 11. April
1808

Chr. Linderot
P[astor] L[oci]"


Tilläggas kan att Christen Linderots "ankomst till denna ort" ägde rum år 1805 (enligt Holmberg).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16660) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Måndag den 18 juli 2016 kl. 10.31
Är detta en attest som skickats från Kville till Tanum? Vad är Salighetsmedel? Detta avser tydligen hans första hustru som dog 18080120, bodde hon i Kville? hon finns ju inte med i Tanums dödbok. Bryngel lär ha haft lite snärjigt, han fick en oäkta son på Ljungbyhed i Tanum med Catharina Andersdotter 18071116 och sen en dotter Annika med sin nya fru 1808.

(Ändrat av kontoinnehavaren den 18 juli 2016 kl. 13.11.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16661) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 juli 2016 kl. 12.27
Ja, attesten är undertecknad i Kville av prästen Linderot och har alltså skickats därifrån till Tanum. Det är m.a.o. i Kville som hans hustru är begravd.

Eftersom det står att han "har sin vistelse i Tanum", så måste han ha flyttat dit redan tidigare utan attest. Men så långt innan den 11/4 1808 (då attesten är daterad) kan han ju inte ha flyttat, eftersom bouppteckningen efter hans hustru förrättades den 26/1 samma år.

Att han "ej nyttjat sine salighetsmedel" betyder att han inte har tagit nattvarden.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16662) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Måndag den 18 juli 2016 kl. 12.35
Han hade nog behövt lite salighetsmedel med tanke på hans kvinnoaffärer. Han är fadder till ett barn på Ljungby 1808-01-20 och där föddes hans oäkta son 1807.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16824) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 26 september 2016 kl. 17.13
Här ovan nämns nämndemannen Axel Bryngelsson (far till Axelssönerna) och dennes bror Anders. De är söner till nämndemannen Bryngel Persson i Solum.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16826) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 27 september 2016 kl. 18.16
Ännu ett attestfynd när jag letade efter något annat... :-)

Bro HII:3, AD-bild 1770 (AID: v204299.b1770).

Attesten är daterad Kville den 4/3 1795 och säger att trumslagaren vid Överstelöjtnantens kompani Bryngel Christensson [!] Almquist flyttar från Solhem i Kville socken till "Ryxhed i Brastads socken", och att han är född i Kville den 22/12 1772.

Och därmed är det definitivt klart vem som är hans far.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16827) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Tisdag den 27 september 2016 kl. 18.52
Okey, då var han trumslagare redan 1795.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17031) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Onsdag den 14 december 2016 kl. 17.02
Kville-häradsrätt-FII-6-1817-1822-Bild-399-sid-791 visar bouppteckningen efter Britta Christensdotter. Denna Britta måste väl vara Bryngels syster?
Och detta ger då en starkare indikation på att Bryngel Almqvist är son till Christen Axelsson. Vad mer kan man läsa ut av den, levde deras mor ännu?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17032) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Torsdag den 15 december 2016 kl. 00.01
I mantalslängd 1815 SVAR bild 1239 finns avskedade soldat Qvist med sonen Clarinettblåsaren Axel Qvist på Skogane(under Ahlnäs). Ålder på soldaten stämmer med Bryngel men hustrun som borde va 8 år yngre är här 2 år äldre, 1816-1820 är hon 12 år äldre men när hon blir änka heter hon Anna och har rätt ålder. Slarvades det så mycket med att ange rätt ålder?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17034) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 17 december 2016 kl. 01.14
I bouppteckningens ingress står att Brita Christensdotter och Gude Hansson inte har några barn. Men i mantalslängden 1812 (daterad den 13-17/12 1811) har Gude en son Herman, som då är 7 år (och alltså född omkring 1804); han måste m.a.o. ha dött ung.

Den intressantaste delen av bouppteckningen är slutet:

"Wid Bouptekningens slut öfwerenskom[s]
emellan Enkemannen Gude Hansson och d[en]
Avl. Hustruns Närmaste släcktingar, nu n[är-]
warande, att till Hustruns Ännu lefwande
Moder, eller hennes barn, betala Tjugefem
/25/ Rd:r RGs till den 25 Nästkommande
Mars, hwarmedelst alt Widare Ansp[råk]
Till Arf i detta Bo Å Afledne Hustruns
Anhörige förswinner."


De som har undertecknat detta är Carl Olsson i Staby, Bryngel Almquist samt Simon Jonsson i Alnässkogen.

Eftersom Brita inte har några barn, så ärver alltså modern och syskonen (de sistnämnda får den avlidne faderns del).

Carl Olsson är ju som tidigare sagts kusin till Christensbarnen (son till Ola Axelsson), och troligen också svåger - till alla utom en av dem... :-) Hans hustru heter Ingeborg Christensdotter (bouppteckning 1841; Kville HR 10:245), och Christen Axelsson på Hagen u. Solum Nedegård har en dotter Ingeborg i mantalslängden 1796 och 1797. 1798 är hon borta, men då finns Carl Olsson med hustru på Staby (1797 är han ogift hos sina föräldrar på Rabbalshede). Om inte Ingeborg är syster till Brita, varför skulle då hennes man ha undertecknat som representant för Britas arvingar?

Simon Jonsson borde alltså också vara gift med en Christensdotter. Han dör 1860, och enligt hans bouppteckning (Kville HR 15:725) har han testamenterat allt till sin styvsonson Samuel Pagander och dennes hustru på Alnässkogen. Alnässkogen är det samma som Skogane, som finns under egen rubrik i mantalslängden (år 1860 finns på AD-bild 302), och där finns både Simon Jonsson och skräddaren Samuel Andreasson Pagander. Det finns en bouppteckning (17:423) från 1867 efter Andreas Pagander under Alnäs, som har en son Samuel på Alnässkogen. Andreas måste då vara Simons styvson; Andreases mor ska m.a.o. vara omgift med Simon. Enligt mantalslängden är Andreas född år 1800. Det föds en Andreas den 22/12 1800 på Lyngbyheden i Tanums socken, med föräldrarna Olaus Pagander och Oliana Christensdotter (Tanum C:3, s. 622). Och enligt en flyttattest av den 27/4 1795 (Tanum HII:5, AD-bild 2660) kommer Oliana från Solhemshagen i Kville socken, är 24 år, och blev den 22/3 "ordenteligen sammanvigd" med Olaus Pagander från Lyngby. Att Oliana är född omkring 1771 stämmer bra med att Christens dotter Oliana dyker upp i mantalslängden 1772.

Gude Hansson dör 1828 (bouppteckning 7:895.). Hans enka heter då Kristina Persdotter. Av bouppteckningen framgår att han har barn från sitt första gifte, med Kjerstin Svennungsdotter (död 1799; bouppteckning i Tanums, Bullarens m.fl. HR 26:867). Andra hustrun Brita nämns inte, men de hade ju inga barn som överlevde föräldrarna.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20123) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Wikrén - Torsdag den 10 februari 2022 kl. 15.27
Vassända (P) Västergötland
SLD-kod: 158091_V2_2040
Vigseldatum: 1788-03-25
M titel: Gästgif.
M förnamn: Anders
M efternamn: Almqvist
K förnamn: Maja Greta
K efternamn: Wall
M adress: Rabbalshede
M adress normaliserad: Rabbalshede
K adress: Ramneberg
K adress normaliserad: Ramneberg

Eller kan de ha skrivit fel förnamn på brudgummen, så det skall vara Axel som gifter sig? Axel sägs ju ha en bror Anders när han dör...
Källa: Vassända-Naglum (P) C:3 (1743-1791) Bild 96 / sid 131
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20124) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Torsdag den 10 februari 2022 kl. 15.32
Har du kollat vigselboken? I släktdata.org finns många, många fel.
Nyligen hittade jag ett barn som hette Jonas i släktdata.org, men i dopboken hette han Isaac (vilket bekräftas i en bouppteckning).
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20125) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Wikrén - Torsdag den 10 februari 2022 kl. 17.01
Ja, se källhänvisning ovan.
Johan
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20126) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 10 februari 2022 kl. 22.39
Det står Anders också i förteckningen över lysningar i Vassända (s. 176 i samma bok, n:r 2; app.arkivdigital.se/aid/v44750.b135.s176).

På båda ställena står att Anders är gästgivare i Rabbalshede. Och i mantalslängden 1788 (daterad den 27/11 1787, f. 186r; app.arkivdigital.se/aid/v79.b196.s186) finns den ogifte Axel Almqvist som arrendator på 1/4 mtl Rabbalshede (= halva gården). Nästa år är han borta, och Christen Persson har tagit över bruket.

Det är rätt Maja Greta Wall. Hon är från Ramneberg enligt vigselboken, och i Axels bouppteckning står att enkan har ärvt en del av Ramneberg i Vassända socken.

Detta är väl bara ett av alla exempel på felskrivningar i kyrkoböckerna. Det måste helt enkelt vara Axel som är "Anders".
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20127) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Håkan Andersson - Lördag den 12 februari 2022 kl. 13.11
Agneta

Om du hitttar fel i registren. Påtalar du felen så att det finns möjlig att rätta till felen i reistren hos Släktdata? Undrar bara.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20128) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Agneta Schick - Lördag den 12 februari 2022 kl. 13.59
Databasen släktdata.org är bara värdefullt när innhållet är korrekt.
Om jag korrigerar? Jag är nog lite inkonsekvent men för det mesta gör jag det.
Det har blivit lättare att korrigera, bara trycka på en knapp, ett stort framsteg.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)