Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Kville   >  
Per Mattisson (död 1788) och Ingeborg Vettlesdotter (död 1802), Allestorp Nedergård
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16249) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Tommy Nilsson - Söndag den 07 februari 2016 kl. 18.12
Hej :-)

Söker uppgifter efter gifta paret Per Matsson och Ingeborg Wättlesdotter i Allestorp.
Vet inte om dom kommer från gården Allestorp eller om någon kan ha gift sig dit?
Wättle är väl inte så vanligt namn, kan Ingeborg vara släkt med Hans Wättlesson på Hornlycke? (Bara lite funderingar.)
Har hittat bouppteckningar efter båda, Per (1788-07-18. Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt FII:19 (1786-
1788) Bild 398 / sid 739) och Ingeborg (1803-01-28. Kville häradsrätt FII:5 (1800-1816) Bild 42 / sid 75)

Deras barn är följande, sonen Jöns, döttrarna Karin, Anna, Dordi, Kerstin och Annika.
Anna är tydligen gift vid Pers bouppteckning till Hede Vernichsgården.
Per har tydligen också 2 bröder, Jöns i Gullov och Jon i Kalstorp enl. bouppteckningen.
Vid Ingeborgs död är Karin gift med Simon Simonsson i Staby (min fortsatta ana), Kerstin gift med Olof Hansson i Staby, Dordi har blivit änka.
Bouppteckningarna finns också som avskrifter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16250) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Tisdag den 09 februari 2016 kl. 14.49
Hej Tommy!
Detta har jag kommit fram till:
Ingeborg Wettlesdotter är släkt med Hans Wettlesson. Han är inte hennes far, utan det är Wettle Rasmusson född i Tungene senare bosatt i Vidingen Björnsgård. Hans Wettlesson är mormors brorson till Wettle Rasmusson....om jag räknat rätt.:-). Wettle i sin tur är son till Rasmus Jonsson i Tungene och Anna Jacobsdotter från Doveland (dotter till Jacob Olsson och Anna Angrimsdotter),som du säkert har läst om här i Arkivguiden.
Wettle Rasmussons hustru bör vara en Björnsdotter, vet inte hennes förnamn.

Denna Björnsdotters bror Olof Björnsson och hans hustru Karin Persdotter var barnlösa och testamenterade Allestorp til Per Mattisson och Ingeborg.

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:52 (1761-1761) Bild 1380 / sid 271. Ingafs en afhandling lydande som fölier:
Som jag Oluf Biörnsson tillika med min K:/kära/ hustrus ja och samtycke försålt till min systerdotter Ingeborg Wettlesdotter och hennes tillämnade man .. ärlig och beskiedlig Pär Mattsson hälften uti min ägande skattefierding Allestorp Nedergården för 200 dlr smt och den andra hälften igenom Testamente för så wäl som wår lösa ägendom öfwerdragit til bemte min systerdotter, som hennes tillärnade man skall hafwa at niuta efter wår död, docklika wäl äro wi öfwerens komna at Per Mattsson skaffar til nästkommande wår til utsäde 2ne tunnor korn och ½ ta/tunna/ hafre, äfwenwäl, skall de hafwa hälften uti så många qwartär? som uti min gård finnes undantagandes 3ne små stutar behåller jag appart hälften uti hu..gegårds saken, skall de hafwa hälften uti och det skall de nu i höst få emottaga och disponera och den andra hälften uti creatur? som annat, och ottondelen jag och min hustru sielf disponerar till wår dödedag....mycket mera. + Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:51 (1760-1760) Bild 3230 / sid 623.+Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:67 (1775-1775) Bild 4180 / sid 821.

Ingeborg syskon: Dragonen Bernt Wettlesson Stadig gift med Kerstin Corneliidotter, Anders Wettlesson gift med 1 Kerstin Johansdotter 2 Elsa Nilsdotter, Kerstin Wettlesdotter gift med Hans Hansson, Anna Wettesdotter gift med nämndeman Anders Lassesson.

Per Mattisson har brodern Jöns Mattisson i Gullof i Svenneby enligt
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:80 (1788-1788) Bild 6830 / sid 1353. No 1. Jöns Mattisson i Gullof, såsom farbroder och Pehr Andersson i Hede Werniksgården såsom swåger, warde i anledning af föreslående wid inlämnandet af boupteckningen efter afledne Pehr Mattisson i Allestorp ….

Tittar man på Jon Mattissons bouppteckning 1792 den 26 januari, så bevakar farbrodern Jöns Mattisson i Gullof barnens rätt. Kville häradsrätt FII:4 (1790-1794) Bild 365 / sid 725 (AID: v65703.b365.s725, NAD: SE/GLA/11077). Denne Jon Mattisson bodde först i Allestorp och därefter i Kamstorp.

Jag tror att dessa tre bröder Per, Jöns och Jon härstammar ifrån Lilla Askum i Askums socken och är söner till Mattis Olsson och hans hustru Kerstin Nilsdotter. Även Nils och Anders är deras bröder. Kollat i Askums sockenlängder samt
stödjer mig på nedanstående mål.

Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:38 (1773-1773) Bild 860. Jon Mattisson i Ahltorp Qwille och brodern Nils Mattisson på Stuterås under Julseröd kjärar till styffadern Hans Olsson på Ödegården…. 1/3 jord i Lilla Askum..

Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:37 (1772-1772) Bild 260. Ting den 18 mart 1772. No 18. Till lagfart och winnande uppå 1/8dels jord i Lilla Askum lät Anders Mattisson därsammastädes till Tingsrätten lagfara ett så lydande kjöpecontract:
Jag underteknad giör härmed kändt och wetterliget, at jag med en fri wilja och wälberådt mod säljer och afhänder till min broder Anders Mattisson 1/8 uti halfwa odels och skattehemmanet Lilla Askum No 112 wid Bohus Läns Dragoneregemente och Sotenäs Compagnie samt Sotenäs härad och Askums socken...
Lilla Askum den fjortonde dagen i januari månad Anno 1772
Jon Mattisson i Allestorp och Qwille socken
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16251) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Tisdag den 09 februari 2016 kl. 16.59
När Per och Ingeborg köpte 1/8 Allestorp Nedegård av Ola Björnsson och Karin Persdotter 1759 och fick den andra åttingen i gåva, så står det bara att Ingeborg är "släkting" till Ola, men inte hur. Men genom en kedja pusselbitar, så hade jag kommit fram till att hon troligen var hans systerdotter och troligen dotter till Vettle Rasmusson.

Och här kom det slutliga beviset, testamentet där det uttryckligen står systerdotter. Tack för det, Birgitta. Och jag kan lägga till att Ingeborgs mor sannolikt hette Karin.

När det gäller Jon Mattisson i Allestorp, så är det lätt att misstänka att han är Pers bror - men det är en annan med samma namn. När denne Jon och hans blivande hustru Kjerstin Olsdotter köper 1/4 Allestorp Oppegård av hennes föräldrar 1770, så står det mycket riktig att han är från Lille Askum - men samtidigt finns Pers bror Jon i Kallstorp, där han varit sedan 1760.

Pers föräldrar är Mattis Ivarsson och Dordi Jönsdotter. De flyttade runt en hel del mellan olika gårdar. När Per flyttade hemifrån för att gifta sig med Ingeborg, så bodde de på Lille Vrem, och det står då i mantalslängden att sonen Per är åbo på Allestorp.

Mattis och Dordi flyttade senare till Harska i Håby socken, där Dordi dog 1763 (C:2, s. 235). Mattis lär också ha dött där; han bodde hos sonen Ivar på gamla dagar.

Och det lär vara den Ivar Mattisson som dog i Skulevik i samma socken 1793. Han dog barnlös, så i bouppteckningen räknas alla syskonen upp. Dessvärre står det inte var de bor, men namnen stämmer (Tunge m.fl. HR 8:2269).

Jag återkommer med fler bevis för mina påståenden senare, när jag har lite mer tid.

Men fyll gärna på med mer under tiden - det finns fortfarande luckor bland pusselbitarna... :-) Var har du t.ex. hittat Ingeborgs syster Kjerstin?

Och det ska finnas en syster till; Vettle hade två söner och fyra döttrar. En kandidat skulle kunna vara Marta Vettlesdotter, som var gift med Anders Arngrimsson på Kråkeröd under Ön. Men då går jag bara på namnet, och att hon rör sig i rätt kretsar - hon var nämligen i så fall gift med sin fars kusin... :-) En yngre kusin, son till Vettles morbror nämndemannen Arngrim Jakobsson i hans andra gifte.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16252) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Tisdag den 09 februari 2016 kl. 17.31
Så bra, då får jag ändra på Per Mattissons härkomst.

Ingeborgs syster Kerstin har jag hittat här(om det är rätt:-)

Ting 5 febr. 1760. Tanum A1a:51 s 821.No 2.
Till tingsrätten ingafs den håldne Boupteckningen med skifte d. 17 nästl. januari hos Enkan Signe Nilsdotter på skatterusthållshemmanet Träswall i Qwille härad och socken på den ... fasta och lösa egendom efter hennes med döden utan barn afl. förre man Jacob Rasmusson och efter sig lemnat några myndiga släktingar undantagande en omyndig broderdotter wid namn KIRSTIN WETTLESDOTTER, som bor hos sin broder Anders Wettlesson i Åseröd Qwille socken och som bekommit 25 rdr 6½ smt förutom hennes fäderne och möderne arf till 106 rdr något? hwilket denne afl Jakob Rasmusson som warit hennes förmyndare. Förmyndare blir nu brodern Anders Wettlesson.

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:56 (1764-1764) Bild 2740 / sid 543. Till tingsrätten lät änkjomannen Hans Hansson på torpet Skantsen under Tungene i Qwille härad och socken inlefwerera ett behörigen för fattadt arfs och fördelnings instrument in original under dn 16 januari 1764 jemte afskrift derå, som blandt handlingarne förwarades. Öfwer sin afledan hustrus KERSTIN WETTLESDOTTERS efterlämnade ägendom hwilken efterlämnade en son Jacob Hansson och såsom denna lösöreägendom enligt åsatt wärde bestiger sig till 174 dlr 2 öre samt ... förmyndare för sonen utses dess mosterman Per Mattisson i Allestorp.

Signe Nilsdotter var gift med Wettle Rasmussons bror Jakob.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16253) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Tommy Nilsson - Onsdag den 10 februari 2016 kl. 18.25
Hej och TACK för uppgifterna :-) :-)

Om jag nu förstått rätt så är Per Mattisson son till Mattis Ivarsson och Dordi Jönsdotter.

Ingeborg Vettlesdotter är dotter till Vettle Rasmusson och Karin Björnsdotter.

Vettle Rasmusson är son till Rasmus Jonsson och Anna Jacobsdotter.

Anna Jacobsdotter är dotter till Jacob Olsson och Anna Angrimsdotter.

Med vänlig hälsning Tommy
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16260) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 11 februari 2016 kl. 21.28
Ja, det ser du ut att ha förstått rätt. :-)

Jag kan tillägga att Anna Arngrimsdotters far är Arngrim i den här diskussionens rubrik: Arngrim Olsson i Doveland (1600-talet) och hans släkt.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16430) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 20 mars 2016 kl. 15.42
Jörgen, varför tror du att Vettle Rasmussons hustru hette Karin i förnamn?
Olof Björnsson hade en ogift syster Karin år 1720 enligt Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:16 (1715-1724) Bild 2250 / sid 447, men när Olof Björnssons bror Lars Björnsson köpte gården i Allestorp av sina syskon Erik Biörnsson i Lilla Jore, Anna o Åsa Biörnsdöttrar...Kan inte Vettles hustru lika gärna haft namnet Anna eller Åsa? Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:30 (1739-1739) Bild 370 / sid 69.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16431) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 20 mars 2016 kl. 15.53
Eller jag menar enbart Åsa. Vet vem systern Anna är gift med...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16432) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 20 mars 2016 kl. 17.49
Lars Björnsson och hans syskon är barn till Björn Eriksson på Allestorp Oppegård. Det framgår om man pusslar ihop uppgifter från mantalslängder, jordeböcker och generalmönsterrullor. (På Oppegården finns också en Björn Tollesson, som är far till Tolle Björnsson.)

Ola Björnsson bor på Allestorp Nedegård, och är son till Björn Olsson på Mellom-Vidingen Björnsgård.

Av domboken vid ST 1733 § 45 (s. 294) framgår att Vettle Rasmussons hustru (som inte namnges) har ärvt 1/3 i Björnsgården och hans svåger Ola Björnsson 2/3 (och samma andelar i en fjärding i Hjälpesten). En bror- och en systerlott utgör m.a.o. tillsammans hela gården, och därmed finns det inte utrymme för fler arvingar.

I mantalslängden 1710 är Björn med på Björnsgården. 1711-1715 saknas mantalslängder, men i jordeboken 1711 står Björns enka för bruket, och 1712 heter enkan Ingeborg.

Ingeborg har en dotter Karin i mantalslängden 1718-1719 och en namnlös dotter 1720. 1721 har Vettle med hustru tagit över, och Ingeborg är "rymd".

I generalmönsterrullan 1725 (Sotenäs kompani nummer 18, som felaktigt kallas Botolfsgården) framgår att Vettle Rasmusson 1721 upptagit den hälft av gården som legat öde (vilket också nämns i domboken 1733) samt gift sig med Björn Olssons dotter, "varföre enkan samma år avstått 1/2 rusthållet till benämnde sin måg Vettle Rasmusson".

(Ändrat av kontoinnehavaren den 20 mars 2016 kl. 18.15.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16433) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Söndag den 20 mars 2016 kl. 18.31
Tack!
Jag har varit så sysselsatt med att skilja på Björn Erikssons o Björn Tållessons familjer, jag härstammar från Björn Tållessons och inte haft en tanke på att Lars Björnsson kunde vara något annat än Olof Björnssons bror!!Man kan snöa in helt tokigt.
Ja Björn Olsson i Vidingen har jag som Olof Björnssons o Vettles hustrus far.o Ingeborg Henriksdotter som deras mor. Långa mål om hennes rymning. Jag har också hittat mål om Björn Olsson i Widingen gift med Karin Wettlesdotter, Wettle i Widingens dotter...bl a i Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:1 (1660-1675) Bild 380 / sid 731 och Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:29 (1686-1688) Bild 106.Snart är alla släkt med alla!!!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16435) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 20 mars 2016 kl. 20.54
Björn har hustru i mantalslängden 1694, saknar hustru 1695, och har hustru igen 1696. Så det var väl omkring 1694 som Karin Vettlesdotter dog, och så gifte han om sig med Ingeborg omkring 1695.

Första hustruns namn förklarar ju också varför dottern heter Karin. Det var ju vanligt att det första barnet i andra giftet fick namn efter den avlidna maken i första giftet (första barnet av rätt kön alltså... :-))
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)