Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >
Om Arkivguidens Forum
Innehåll
Inledning

Forumreglerna
· Allmänt om reglerna
· Publicera inga personuppgifter om nu levande personer
· Personangrepp får inte förekomma
· Ange alltid källan till uppgifter som lämnas
· Underlätta för dem som hjälper till
· Dubblera inte inlägg
· Respektera upphovsrätten
· Inga diskussioner om diskussionerna

Funktioner i forumet
· Användarkonto
· Användarprofil
· Byta lösenord
· Epostadress
· Abonnera på inlägg
Att göra inlägg
· Att fråga och svara
· Inlägg i en pågående diskussion
· Väcka en "gammal" diskussion till liv
· Starta en ny diskussion
· Förhandsgranskning
· Formatering
· Ändra i ett inlägg
· Testinlägg

Sökning
· Snabbsökning
· Avancerad sökning

Lag och rätt samt 'cookies'
· Upphovsrätt och rättsligt ansvar
· Personuppgifter
· 'Cookies'

Utgivare

Driftinformation
Inledning
I Arkivguidens Forum - som öppnade den 3 oktober 2008 - är alla välkomna att diskutera allt med anknytning till släkt- och hembygdsforskning.

Alla kan läsa diskussionerna, men för att skriva inlägg behöver man ett användarkonto. Användarkontot är gratis och går snabbt och enkelt att registrera.

Målsättningen är att här ska råda en trivsam stämning, där användarna - till skillnad från i vissa andra forum - inte ska behöva riskera att vare sig smällas på fingrarna av en övernitisk 'ordningsmakt' om man begår misstag, eller utsättas för 'recensioner' från andra användare. 'Diskussioner om diskussionerna' - som är den största orsaken till bråk och otrevlig stämning i olika diskussionsforum - ska alltså inte förekomma här; det är sakfrågorna som ska diskuteras.
Forumreglerna
Allmänt om reglerna

Det är säkerligen lika vanligt att man bara slentrianmässigt godkänner reglerna utan att läsa dem när man registrerar ett användarkonto i ett diskussionsforum som att man på samma sätt godkänner ett avtal när man installerar ett program i sin dator. Men forumreglerna bör man alltid läsa igenom ordentligt innan man skriver sitt första inlägg. Då undviker man onödiga misstag eller missförstånd som kan skapa irritation hos andra användare.

Nu råder det emellertid ingen kadaverdisciplin i Arkivguidens Forum. Här behöver man inte vara rädd för att göra fel. Ingenting som skrivs i forumet är ristat i sten; misstag kan rättas till.

Men regler finns naturligtvis, och här nedan följer en sammanfattning av några viktiga punkter (med länk till resp. punkt på regelsidan). Men forumreglerna bör läsas i sin helhet, också kommentarerna (där reglerna utvecklas och motiveras).
Publicera inga personuppgifter om nu levande personer (punkt 3)

I forumet får ej i text eller bild lämnas personuppgifter om nu levande personer. Det är inte heller tillåtet att länka till sådana uppgifter som publiceras utanför forumet (annars vore ju den här regeln meningslös; personuppgifterna kunde ju då lika gärna ha publicerats direkt i forumet). Observera att också adress (även epost) och telefonnummer räknas som personuppgifter.
Personangrepp får inte förekomma (punkt 4)

Personangrepp får naturligtvis inte förekomma i forumet. Och som sådana räknas bl.a. nedsättande 'recensioner' av andra användare (t.ex. av deras kunskaper eller förmåga att uttrycka sig i skrift). Och kommentarer om att man vill slippa att se ett visst ämne diskuteras i forumet är att betrakta som ett personangrepp på dem som deltar i den diskussionen.

Om man har invändningar mot något i ett inlägg, så ska man svara med sakargument, inte angripa skribenten. Och det man inte vill läsa är det bara att hoppa över.
Ange alltid källan till uppgifter som lämnas (punkt 5a)

Till fakta som lämnas i forumet ska källhänvisningar alltid lämnas. Källhänvisningen behöver inte utformas på något speciellt sätt, huvudsaken är att det går att förstå vad som avses.

Men observera att en bildleverantörs interna bildnummer (t.ex. Arkiv Digitals "AID" eller Ancestrys "GID") inte är en riktig källangivelse; det är rena 'rövarspråket' för den som inte har ett abonnemang där. Det går naturligtvis att ange ett sådant nummer som ett komplement till en riktig källangivelse, men det räcker alltså inte med enbart det numret.
Underlätta för dem som hjälper till (punkt 5b)

Vid förfrågningar ska uppges vilka upplysningar frågeställaren redan har samt i vilka källor de efterfrågade uppgifterna redan har sökts. Detta för att den som vill hjälpa till inte i onödan ska behöva göra om det arbete som frågeställaren själv redan har gjort.
Dubblera inte inlägg (punkt 5c)

Inlägg med samma innehåll får inte göras i flera diskussioner. Detta för att ingen i onödan ska behöva lägga ned tid på att söka efter svaret på en fråga som redan är besvarad under en annan rubrik.
Respektera upphovsrätten (punkt 7)

Andras text eller bild (från t.ex. hemsidor eller böcker) får inte kopieras in i inlägg utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Det är dock tillåtet att kopiera in bilder från kyrkoböcker eller andra arkivhandlingar för att t.ex. be om läshjälp eller illustrera svar, om man anger från vilken bildleverantör som bilderna är hämtade.
Inga diskussioner om diskussionerna (punkt 8)

I forumet ska inte förekomma några diskussioner om diskussionerna. Andra skribenters eventuella regelbrott ska anmälas per epost till forumguiden (moderatorn) - de ska inte kommenteras i själva diskussionen. Inte heller ska det förekomma några 'recensioner' av andra skribenter eller kommentarer om andras val av diskussionsämne (se ovan under Personangrepp får inte förekomma).
Funktioner i forumet
Användarkonto

Alla kan registrera ett användarkonto; det är gratis och enkelt och går snabbt. Följ länken för mer information om registreringen.

Om man får problem med sitt användarkonto, så ska man inte registrera ett nytt; varje användare får bara ha ett konto. I stället ska man kontakta forumguiden (moderatorn).
Användarprofil

Det finns en sida med upplysningar om varje användare, den s.k. profilen. Man kommer till en användares profilsida genom att klicka på författarnamnet i ett inlägg som denne har skrivit. Se också ytterligare upplysningar under punkten Personuppgifter nedan.

De enda obligatoriska uppgifterna i profilen är namnet, antalet gjorda inlägg samt datum när kontot registrerades. Därutöver kan man lägga till valfria uppgifter, t.ex. i vilka socknar och släkter man forskar, adress till egen hemsida m.m.

Redan vid registreringen av kontot kan man fylla i några valfria uppgifter. Och när kontot är registrerat, så kan man när som helst redigera användarprofilen och lägga till, ändra och ta bort valfria uppgifter.

När man är inloggad i profilen, så kan man också bl.a. byta lösenord, ändra epostadress och abonnera på inlägg (se dessa rubriker nedan).
Byta lösenord

Man kan byta lösenord om man har glömt det. Om man använder det formulär som länken går till, så måste lösenordsbytet bekräftas med en aktiveringsnyckel som sänds per epost. Har man inte glömt lösenordet, men vill byta ändå, så är det enklast att göra det genom att redigera användarprofilen; då genomförs ändringen direkt.
Epostadress

En fungerande epostadress måste vara registrerad för kontot, så att forumguiden (moderatorn) kan komma i kontakt med användaren. Om man har bytt epostadress, så kan man redigera användarprofilen och ändra epostadress där.

Användarnas epostadresser är som standard dolda; de syns alltså inte på profilsidorna. Detta dels för att användarna har rätt att själva avgöra om de ska publiceras, dels för att de inte ska fiskas upp av spamrobotar. Men den användare som vill publicera sin epostadress kan göra det genom att redigera användarprofilen och lägga till epostadressen som en ny valfri uppgift. Men då rekommenderas att @ byts ut mot ett annat tecken för att minska spamrisken.
Abonnera på inlägg

Det går att abonnera på inlägg per epost. Det görs genom att redigera användarprofilen och där kryssa för de ämnen som man är intresserad av. Alla inlägg i de valda ämnena sänds då till användarens epostadress i samma ögonblick som de publiceras i forumet.

Man kan välja att abonnera på inlägg från ett eller flera huvudämnen (t.ex. ett landskap) eller enstaka underämnen (t.ex en socken). Man kan också välja att få andras svar, d.v.s. andra användares inlägg i de diskussioner där man själv har gjort inlägg. Det går också att få en kopia på de egna inläggen, vilket är ett bra sätt att komma ihåg dem. Och om man kryssar för ämnet Meddelanden, så missar man inga viktiga upplysningar om forumet.
Att göra inlägg
Att fråga och svara

Både när man frågar och svarar ska man tänka på det som står ovan under rubriken Ange alltid källan till uppgifter som lämnas.

När man frågar är det dessutom viktigt att följa det som står under Underlätta för dem som hjälper till. Det är också bra att ange var man har stött på ord eller företeelser som man undrar över innebörden av; det är ofta lättare att svara om man ser sammanhanget.

De flesta vet vad Google är (utom de som tror att Google är det samma som internet...). Att få svaret att man ska "googla på [ämnesordet]" är därför ingen hjälp för frågeställaren; snarare riskerar det att skapa irritation ("Tack, men jag har hört talas om Google..."). Den som ställer en fråga i ett diskussionsforum gör det för att man hoppas att det finns någon där som vet svaret. Om man besvarar frågan och har funnit svaret genom att "googla", så länkar man lämpligen till det man har funnit (med en direktlänk, ej via Google).
Inlägg i en pågående diskussion

Nederst på varje diskussionssida finns ett fält där man skriver sitt nya inlägg, samt rutor för användarnamn och lösenord.

Om man väljer att göra ett inlägg i en redan pågående diskussion, så ska man hålla sig till det ämne som diskuteras där; vilket ämnet är framgår av rubriken. Om en diskussion handlar om en viss person eller familj, så ska man alltså inte efterlysa någon annan där; i stället ska man starta en ny diskussionstråd för den efterlysningen (se nedan).
Väcka en "gammal" diskussion till liv

I många andra forum på internet råder det närmast en utbredd fobi mot att göra inlägg i "gamla" diskussioner, alltså diskussioner där det inte gjorts inlägg på länge. Men sådana dumheter gäller inte i Arkivguidens Forum. Här är det tillåtet att göra inlägg i alla diskussioner, även om det är många år sedan det senast gjordes inlägg där.

Ja, det är inte bara tillåtet; det är önskvärt att man håller diskussionen om ett ämne i en och samma diskussionstråd, i stället för att sprida ut den i flera trådar. Om alla inlägg i ett ämne görs i samma tråd, så blir det lättare att hitta alla inlägg om det ämnet, och därmed också lättare att följa med i diskussionen.
Starta en ny diskussion

På förstasidan finns en lista med alla huvudämnen i Arkivguidens Forum, och under de flesta huvudämnen finns underämnen. T.ex. finns alla Sveriges landskap bland huvudämnena, och deras socknar bland underämnena.

När man ska starta en ny diskussion, så väljer man först ett lämpligt ämne (t.ex. en socken). Vid listan med diskussioner under det ämnet finns knappen "Starta en ny diskussion". När man klickar på den, så får man, förutom det vanliga fältet för inläggstexten, också upp ett fält för den nya diskussionens rubrik.

Man bör välja en rubrik som är så upplysande som möjligt; då ökar chansen att diskussionen upptäcks av andra intresserade, och därmed ökar ju också chansen att få svar. "Mormors farbror Knut" finns det många av landet runt, och ingen annan än skribenten själv vet vem av dem alla som avses med den rubriken. "Knut Petrusson, född i Knäckebrödhult den 13/12 1892" innehåller däremot information som gör att också andra kan identifiera honom.

Man bör å andra sidan inte ha för mycket information i rubriken så att den blir för lång och svåröverskådlig; lagom är bäst. Samtidigt bör man tänka på att inte skriva något enbart i rubriken; upplysningarna i rubriken bör alltså också återkomma i själva inläggstexten.
Förhandsgranskning

När man har skrivit klart sitt inlägg i textfältet, så klickar man på knappen "Förhandsgranska detta inlägg". Då får man upp en sida där man kan se hur det färdiga inlägget kommer att se ut. Om man är nöjd med inlägget, så är det bara att sända iväg det. Vill man göra ändringar, så görs de i textfältet nedanför. Observera att inlägget måste förhandsgranskas på nytt efter en ändring om den ska gå igenom.
Formatering

Man kan ge delar av inläggstexten fet eller kursiv stil eller olika färg. Det går också att lägga in länkar och bilder. Hur detta och annan formatering går till visas på sidan Formatering. En länk till den sidan finns också vid textfältet där man skriver inlägget.
Ändra i ett inlägg

Om man upptäcker stav- eller faktafel i sitt redan gjorda inlägg, så kan man ändra det inom 12 timmar. Det görs genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om skribentens namn i inlägget.

Observera att ändringarna bara syns i forumet; det är alltså bara den ursprungliga versionen av inlägget som når dem som abonnerar på inlägg per epost. Därför är det bättre att göra ett nytt inlägg om man vill tillfoga helt nya upplysningar eller frågor.
Testinlägg

Om man vill testa hur det går till att göra inlägg eller använda olika formateringar, så kan man göra det under Testinlägg.

Observera att inläggen där raderas efter hand! Riktiga inlägg ska alltså inte göras där.
Sökning
Snabbsökning

Det finns fyra snabbsökningar, som visar alla nya inlägg de senaste 12 timmarna, det senaste dygnet, de senaste 3 dygnen respektive den senaste veckan. Direktlänkar till snabbsökningarna finns också på forumets förstasida.
Avancerad sökning

Med den avancerade sökningen kan man söka efter valfria ord i rubriker eller inläggstexter, eller efter inlägg gjorda av en viss författare. Det går också att göra en tidsbegränsad sökning, och sökning i ett visst ämne. Om man väljer alternativet "Nya inlägg efter den senaste sökningen", så får man upp alla inlägg som gjorts efter att man sökte på samma sätt förra gången.
Lag och rätt samt 'cookies'
Upphovsrätt och rättsligt ansvar

Se närmare i forumreglerna (punkt 7, inklusive kommentaren) för vad som gäller beträffande upphovsrätt och rättsligt ansvar för inläggstext i Arkivguidens Forum.
Personuppgifter

De enda uppgifter som är obligatoriska att lämna vid kontoregistreringen är namn och epostadress, och av dessa är det endast namnet som publiceras offentligt (i profilen samt som författarnamn i inläggen). Se närmare i forumreglerna (punkt 9, inklusive kommentaren) för vad som gäller beträffande namnpubliceringen i inläggen och varför.

I användarprofilen uppges, förutom användarens namn, även antalet gjorda inlägg samt det datum som kontot registrerades. Övriga uppgifter i profilen är helt frivilliga och kan när som helst läggas till, ändras och tas bort av respektive användare själv genom att logga in i kontot.

Uppgifterna i profilen indexeras inte av sökmotorer (d.v.s. seriösa sökmotorer som respekterar det som anges i sidans kod). Om man i profilen lägger in t.ex. telefonnummer och postadress som frivilliga uppgifter, så är det alltså inte något som kan hittas genom att "googla". Profilen nås endast genom länkning från användarens egna inlägg, där det är författarnamnet som utgör länken. Det finns inte heller någon offentligt tillgänglig lista med alla användarkonton i Arkivguidens Forum.

Förutom ovan nämnda uppgifter registreras endast en uppgift: De IP-nummer som används vid inläggsskrivning. Numren lagras dock inte per konto; endast i anslutning till respektive inlägg. Det finns alltså inte någon lista med de IP-nummer som en enskild skribent har använt.

I Arkivguidens Forum används inte någon programvara eller tjänst, varken intern eller extern (t.ex. Google Analytics eller liknande spioneriverktyg), för att övervaka användare eller besökare.

De personuppgifter som finns registrerade om användarna lämnas endast ut till
· respektive användare personligen;
· myndighet som skriftligen kräver att få ut uppgifterna, och också kan styrka att man har laglig grund för sitt krav.
'Cookies'

En 'kaka' ('cookie') är en textfil som en webplats placerar i besökarens dator. Eftersom de kan användas för att samla information om webplatsbesökaren, så bör man alltid ha inställningen i sin webläsare att endast tillåta 'cookies' från godkända webplatser.

I Arkivguidens Forum används en 'cookie' bara om användaren själv har valt det genom att kryssa för alternativet "Spara användarnamn och lösenord i en 'kaka' ('cookie')" under Inställningar i användarprofilen. Och då används 'cookien' bara för att identifiera användaren när inloggning krävs; någon information om användaren samlas inte in av forumet. Tredjeparts-'kakor' (alltså från utomstående webplatser) förekommer inte i Arkivguidens Forum.
Utgivare
Utgivare och forumguide (moderator) är Jörgen Tollesson. Kontakt.
Driftinformation
Vid eventuella serverproblem lämnas information snarast möjligt på sidan Driftinformation, som naturligtvis ligger på en annan server än forumet. En länk till den sidan finns också i mejlet med registreringsnyckeln som alla nya användare får samt i alla inläggsmejl som går till abonnenterna.
Senaste uppdatering
2018-05-25

Punkten Personuppgifter har lagts till.
Forumregler     ·     Kontakt     ·     Upphovsrätt (©)